2014. június 14., szombat

Szedje össze végre magát Polgármester Úr és legyen majdnem "bátor", ne csupán "magistratus honoratior"!

Tisztelt Fehérvári Polgárok!

Tudják, hogy mióta küzdünk azért, amiről a mellékelt nyílt levél szól? 2011 októbere óta! Tudják, hogy mekkora szégyen az Fehérvárnak, hogy az Országzászló terén egy oda nem illő - bizonyítottan hamis mártírokra emlékező - "nyitott könyv" trónol, s máig nincs helyreállítva az egykori Országzászló? Miközben Szegedtől Győrig számtalan helyen helyreállították már, ami a helyénvaló.  Lassan négy éve mondjuk és hajtogatjuk, hogy nem kell és nem is engedjük a múltat eltörölni! Nincs jobb hely, mint az Országzászló tér, hogy helyére álljon a büszke fehérvári ereklyés országzászló!

A Fejér Szövetség régi felajánlását nem vonta vissza, azaz továbbra is érvényes, hogy közérdekű beruházásként felvállalja az Országzászló tér Fehérvárhoz méltó helyreállítását, ha a városvezetés képes eleget tenni meghirdetett propagandájának, miszerint épít a társadalmi szervezetekkel együttműködő megoldásokra!

Alább ismertetjük Kónyi-Kis Botondnak a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom nevében Cser-Palkovics Andrásnak írt nyílt levelét.

Nyílt levél Székesfehérvár polgármesterének

Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!

Ezúton értesítem arról, hogy 2014. június 6-án a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei tagszervezete nevében egy piros-fehér-zöld nemzeti lobogót adományoztunk Székesfehérvár városának, melyet elhelyeztünk az Országzászló téren. Fehérvár lakosai és civil szervezetei (Fejér Szövetség, Fehérvári Polgári Védegylet, Magyarok Világszövetsége) már számos alkalommal hangot adtak azon akaratuknak, hogy városunkban méltóképpen állíttassék vissza az eredeti állapotoknak megfelelően az 1936-ban felállított Ereklyés Országzászló.

A HVIM által a városnak adományozott, az Országzászló téren felhúzott és félárbocra engedett lobogó jelképezi a székesfehérváriak elszántságát, mellyel kiállnak a kilencvennégy évvel ezelőtt Trianonban elszenvedett nemzeti tragédiának, de egyben a magyar nemzetünk feltámadásába vetett hitnek és reménynek méltóképpen emléket állító Országzászló tér kommunista megszállás előtti állapotának megfelelő helyreállítása mellett; hogy csaknem hetven év eltelte után az Országzászló tér valóban Országzászló tér lehessen. Arra az időre pedig, amíg az ezirányú munkálatok meg nem kezdődnek, és a teljes helyreállítás meg nem történik, a most felhúzott nemzeti lobogó hordozza a tér eredeti eszmeiségét, és közvetítse eredeti üzenetét: hogy „hiszünk Magyarország feltámadásában”!

Nyomatékosan kérjük a város vezetését és kiemelten a Polgármester Urat, hogy hallgassák meg a székesfehérvári polgárok szavát, és hűen a magyarság felemelkedését állhatatos munkájukkal szolgáló Horthy-korszakbeli elődeikhez, a magyar nemzet érdekeit képviseljék!

Végezetül kérjük, hogy Marosi Arnold 1933-ban a Székesfehérvári Szemlében papírra vetett gondolatait akként olvassák el és fontolják meg, hogy tudják, a történelem súlya ebben a kérdésben most az Önök vállára nehezedik! „Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol a Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek. A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen.”

Székesfehérvár, 2014. június 11.

Kónyi-Kiss Botond
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei vezetője

Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Vonatkozó bejegyzéseink 2011. augusztus 29.-től (az alábbi lista egy elképesztő sorozatról szól)!
 1. 2014. június 4. Trianon megemlékezés és tüntetés az Országzászló tér és az Ereklyés Országzászló helyreállításáért 
 2. 2014. február 26. Évek óta elhanyagolt közmeghallgatás helyett legyen közmegegyezés 
 3. 2013. november 27. A Horthy-szobor avatásától az Országzászló tér helyreállításáig
 4. 2013. november 16. Országzászlótól a torkunkon lenyomni szándékozott holokauszt évig
 5. 2013. november 13. Mikor loboghat végre Országzászló Fehérvár Országzászló terén?
 6. 2013. szeptember 2. Az Országzászló tér mozgalomról lesz szó a következő Hétvezér Estén
 7. 2013. május 13. Felhívás minden fehérvári honfitársunkhoz
 8. 2013. április 4. Ha Emlékév, akkor Országzászlót az Országzászló térre Fehérvárott is!
 9. 2012. augusztus 22. FMH: Országzászlót az Országzászló térre, http://www.fmh.hu/szekesfehervar/20120821_orszagzaszlo_ter
 10. 2012. augusztus 15. Fejérek a fehérvári Országzászló tér helyreállításáért
 11. 2012. március 1. Résnyire nyílt egy kapu az Országzászló térért
 12. 2012. február 29. Előremenekül a városvezetés végre?
 13. 2012. február 24. Nem annyira Fő utca a Fő utca - válaszolta a sajtónak a Hivatal
 14. 2012. február 18. Legyen újra a régi ..., a történelmi!
 15. 2012. február 18. Ha kell, aláírást gyűjt, ha kell, alapítványt hoz létre a Fejérek Szövetsége nemcsak az Országzászló-térért, hanem egy "Székes FEJÉR város"-ért, forrás: http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_94429
 16. 2012. február 17. Nyílt levél az Országzászló-tér ügyében Fehérvár városvezetéséhez
 17. 2012. február 17. Marosi Arnold (1873-1939): A székesfehérvári országzászló 
 18. 2012. február 15. Sajtótájékoztató: Egyelőre NEM Fehérvár rehabilitációjára, IGEN az Országzászló-tér helyreállítására 
 19. 2012. február 3. Fehérvári "Rehabilistácijós Prodzsikt stácijói" közkívánatra
 20. 2012. február 2. Elég volt! Ereklyés Országzászlót az Országzászló-térre, nem bazári kiállítást! Elég volt!
 21. 2012. január 17. Aláírásgyűjtésbe kezd a Fejér Szövetség, ha kell: Országzászlót Fehérvár Országzászló-terére!
 22. 2011. október 25. ELÉG VOLT A HALOGATÁSBÓL!
 23.  2011. augusztus 29. Országzászlót a fehérvári Országzászló térre - a 6. pont

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése