2015. augusztus 29., szombat

Válasz Cser-Palkovics András polgármester úr levelére

Válasz Cser-Palkovics András polgármester úr 2015. július 23.-i levelére
(Sajó Victor elnök úrnak levél)

Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!

Köszönjük részletes tájékoztató levelét, amelyekből – ha az ígérettől eltérően mintegy három hónapos csúszással is, ám mégis – kiderült, hogy az általunk felvetett három fő kérdésben, a Király Napok keretében megrendezett koronázási szertartásjáték helyszínét és lebonyolítási körülményeit, a Nemzeti Sírkert és Emlékhelyen belül elhelyezett Szent Imre emléktábla és az Országzászló téren az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállítását érintő kérdésekben felvetett javaslataink egy része az Önök részéről is megértésre talált.

Mindenekelőtt engedje meg, hogy annak ellenére, hogy a koronázási szertartásjáték helyszínének kérdésében továbbra is súlyos a véleménykülönbség köztünk, megköszönjem, hogy javaslatainkat elfogadva nem adtak teret kereskedelmi reklámtevékenységnek a Koronázó téren, s különösen nem a Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén. Egyúttal külön megköszönöm, hogy Szent István szentté avatásának és temetésének napján, Szent István ünnepnapján, ha ahhoz a „Romkert” továbbra sem nyújtott méltó látványt is, azonban azon része szabaddá vált, ahol Fehérvár polgárai leróhatták kegyeletüket Szent István síremlékénél. Azt pedig különösen méltányoljuk, hogy a városvezetés 2013 óta először azzal is példát mutatott, hogy felvirágozta a síremléket. Jelentős előrelépésnek tartjuk azt is, hogy a 2013-as és 2014-es évhez képest ez évben a szertartásjáték, a hangverseny és főpróbái idején sem zárták el a Koronázó teret a közlekedők, arra járókelők elől már 18 órától, hanem csupán közvetlenül az előadás előtt és alatt.

Koronázási szertartásjáték a koronázó templom romjai közötti királyi síremlékek fölött vagy máshol/másként

Engedje meg, hogy kifejezzem sajnálkozásomat, hogy nem éltek azzal a lehetőséggel, hogy a januárban megkezdett tárgyalást az ígért egy hónappal későbbi időpontban folytatva még februárban megismerkedhessenek elképzeléseinkkel és javaslatainkkal. Meggyőződésünk, hogy van lehetőség a városvezetés által a 2012. március 22.-i rendkívüli közgyűlésen a Nemzet Sírkert és Emlékhely fejlesztésében hangsúlyozott hosszú távú célok és az általunk kegyeletsértőnek és indokolatlannak tartott hetekig tartó állványerdő állítás és látvány közötti feloldhatatlannak tűnő ellentmondás elhárítására. Továbbra is szorgalmazzuk a megkezdett tárgyalás folytatását e kérdésben is, mert Szent István felajánlásának és halálának évfordulóján, Nagyboldogasszony napján és azelőtt hetekig fennálló – szerintünk kegyeletsértő és – a koronázó templom maradványait és környezetét veszélyeztető, a múzeumi működést a nyári csúcsidőben 30-40 napig korlátozó, ha nem ellehetetlenítő állványerdő építéssel megvalósuló szertartásjátékot továbbra sem tartjuk elfogadhatónak, ám mégis megoldható, hogy a hajdani koronázó templom területén maradjon. Kérem, ismerkedjenek meg javaslatainkkal, s ha már van esély a továbblépésre, készek vagyunk a továbbiakat igény szerint írásban és tervrajzokban kidolgozott formában is előterjeszteni és személyesen is megvitatni Önökkel!

Szent Imre emléktábla helyreállítása

A Szent Imre tábla helyreállítása ügyében a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága részéről már kaptunk előzetesen tájékoztatást, azonban előrevetítjük, hogy csakis a tábla helyreállítását tartjuk elfogadható megoldásnak, azaz 
  • a III. Béla Lovagrend táblája által megalapozottan és hűen idézett Pray György által megerősített szöveggel és
  • meglévő és elveszett táblatöredékeket kihangsúlyozó megjelenítéssel,
  • a III. Béla Lovagrend hajdani képviselőjének meghívásával szervezett átadó szertartás keretében,
  • amint korábban is volt, Szent Imre felszentelt síremlék helyére visszaállítva,
  • egy magyar nyelvű tájékoztató tábla kíséretében, amely a szöveg magyar fordítását, a szövegben érintett személyek ki- és mibenlétét és szakmai megalapozottságát ismerteti
Megköszönjük, ha megtisztelik szövetségünket, mint a helyreállítást kezdeményező társadalmi szervezetet is azzal, hogy meghívják képviselőinket az átadásra. 

Országzászló és Trianon emlékmű helyreállítása az Országzászló téren


A legnagyobb örömmel tapasztaljuk, hogy megvan a városvezetésben a szándék az ereklyés Országzászló és az Országzászló tér helyreállítására, azonban a félreértések elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy a 2010. évben a Polgármester Urat felkereső kezdeményező közösség és számos társadalmi szervezettel egyetértésben, csakis az eredeti Ereklyés Országzászló helyreállítása és azzal összhangban megvalósuló, avagy annak alárendelt térkialakítás melletti megoldással értünk egyet. Álláspontunk szerint az Országzászló összeegyeztethetetlen az ún. – vitatható mártíroknak emléket állító, tehát hamis – „Nyitott Könyv” emlékművel, azaz az nem maradhat a helyreállított Országzászló téren. Nagyon reméljük, hogy a város zászlajának elhelyezésére vonatkozó javaslata nem azt akarja jelenteni, mintha az Ereklyés Országzászló mellett bármilyen más zászlónak is hely volna, hanem csupán azt, hogy ragaszkodik a városvezetés ahhoz, hogy az Országzászló téren a város zászlaja is kapjon helyet, teret! Az utóbbi természetesen megvalósítható (tervünknek része), az előbbi viszont példa nélküli, építészetileg és tartalmilag is elfogadhatatlan, az Országzászló és Országzászló tér megnevezéssel összeegyeztethetetlen volna. Közvetlenül a félárbocra húzott Országzászló mellett, az Országzászló emlékmű részeként semmilyen más zászlónak nincs helye. Mindamellett szövetségünk olyan emlékműben gondolkodik, amelynek része egy – a múltbeli állapotot megújulva idéző – „adományozói téglafal” is, amelyen minden (egy adott összeggel) hozzájáruló – pl. ún. téglajegyet vásárló – polgár és szervezet neve és lak- ill- székhely városa megörökíthető, mint a társadalmi összefogás jelképe. 

Örömmel tájékoztatom Polgármester Urat, hogy
  • természetesen rendelkezésre áll, elérhető minden – az eredeti Országzászló – helyreállításához szükséges dokumentum mind a helyszín, mind pedig a formai kivitel tekintetében,
  • mindamellett rendelkezünk a teljes teret érintő városképi elképzeléssel, elő-tervvel is, amely elegendően kidolgozott ahhoz, hogy egyetértés esetén a tervezés és kivitelezés részleteiről, a költségek előzetes becsléséről is tárgyalhasson és dönthessen a városvezetés,
  • s amely mind a virágórát, mind pedig az időközben kialakult zöldövezetet változatlanul hagyja a téren,
  • s amelynek első nyilvános bemutatójára 2015. szeptember 8-án 16 órakor, a Koronázó tér 4-es számú épületben, a Fejér Szövetség közművelődési, közéleti és képviseleti irodája és boltja megnyitójának alkalmából rendezett sajtótájékoztatón és fogadáson kerül sor.
  • Amennyiben ideje, idejük engedi, akár a bemutató előtt külön is, személyes találkozó keretében ismertetjük Önnel illetve meghívottjaival az Országzászló térre vonatkozó városképi és előzetes térrendezési terveinket, hogy akár még a nyilvánosságra hozatal jelzett napjáig is a közös megegyezés érdekében módosíthassuk.
Ezúton hívom meg tisztelettel Önt és Székesfehérvár Közgyűlése minden tagját a Fejér Szövetség nevében

az Alba Mária közművelődési, képviseleti és közéleti iroda és örökség bolt
megnyitójára és az azt követő állófogadásra
2015. szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, 16 órára,

Székesfehérvár, Koronázó tér 4. számú épület I. em.

(Felajánlás homlokzati dombormű alatti teremben).

A mielőbbi találkozás és az egyeztető tárgyalás folytatása érdekében erőnkhöz mérten minden támogatást megadunk a város számára, amely a hajdani Országzászló mozgalom céljaival összhangban, a fehérvári Ereklyés Országzászló és terének helyreállítását szem előtt tartva alakítja, építi, fejleszti Fehérvár Országzászló terét.

Kelt: Székesfehérvárott, 2015. év Új-kenyér havának (augusztus) 29. napján

Bizalommal az ősi erényben,
a Fejér Szövetség elnöksége nevében:

                                                                                                     Sajó Victor elnök
                                                                                                      Fejér Szövetség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése