2018. április 29., vasárnap

Állították, nem mondhatjuk el senkinek ...

http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2018/01/30/akikre-buszkek-lehetunk-a-magyar-tudomany-torteneteben.html
KaposvárMOST
"Tisztelt MVSZ Tisztesek!
Ti azért értitek magatok,
hogy mit miért tesztek?!
Állították, nem mondhatjuk el senkinek, ....
elmondjuk, hát mindenkinek, hogy a pezsgő serlegből hogyan is lett

 VIHAR A BILIBEN
(egy felemelő kezdeményezés feletti dicsfény utólagos kisajátítási kísérlete ürügyén)

Ajánljuk különösen azon MVSZ küldötteknek, akik nem olvasnak, társaikat nem meghallva hallgatnak a hazug szóra, csak szavazgatnak, s hiszik, hogy ők, s a vélemények fontosabbak, mint a tagság és a közösségek, s a méltósággal feltárt tények. Hiszik, hogy igazság nélkül is lehet egység, hogy alantas egyezségből lőn az egészség.

Akik pedig csupán a lényeget szeretnék megismerni, azoknak ajánlom figyelmébe, hogy mi a felemelő együttműködés, s mi az erősködő erőlködés közötti hatalmas különbség.

"sír a szemem, hull a könnyem, jaj de nagyon fáj a szívem, fáj fáj fáj, de mit tudsz tenni,
mikor ennek így kell lenni, idegenek jövevények, hagyjátok hogy én is éljek!"

Kiemelt fekete: Az MVSZ Kárpát-medencei térségi elnökség határozatai és rágalmai
Zöld: Cáfolat mondatról mondatra - Dr. Boór Ferenc fellebbezésének 1. melléklete
1)
Rendkívül kifacsart szemléletű, rosszindulatú, rögeszmés, többszörösen hamis és alaptalan, ráadásul becsületsértő állítások, jelzők sorozata, melyeknek megfogalmazása szándékosan téves. 
a)      „magánemberként”? Dr. Boór Ferenc az Alapítvány és az MVSZ között 2016. július 25.-i megállapodás aláírójaként az MVSZ tudománytörténeti kiállítás felelőse volt, nem egyszerűen magánember. 
b)     „elnöktől és elnökségtől kapott feladat”?: Dr. Boór Ferenc, mint a 2016. július 25.-i megállapodás aláírója vállalta el az MVSZ tudománytörténeti kiállítás felelősi feladatot és nem kapta (főként nem holmi ajándékba és nem az elnöktől vagy az elnökségtől, hanem azok egyetértésével vállalta – ÓRIÁSI KÜLÖNBSÉG!). A Világkongresszus után teljesen önállóan látta el feladatát mindaddig, amíg az MVSZ elnöke áprilisban – mind a kiállítás gondozója, mind pedig terjesztőinek – teljes megdöbbenésére kizárólagos irányítási jogot nem kívánt vindikálni magának első vonatkozó iktatott levelében a megállapodásban vállalt ajánlói és támogatói szerep helyett. Mindezek ellen mind a gondozói Alapítvány, mind Dr. Boór Ferenc a lehető legudvariasabban, de határozottan emelt kifogást, amelyet azóta sem vett figyelembe sem az elnök, sem az elnökség! 
c)      „kiszervezte”? Az MVSZ a fenti megállapodásban arra vállalt kötelezettséget, hogy ajánlja és támogatja a Világkongresszusra Dr. Boór Ferenc által kialakított példány vándorkiállításban terjesztését, melyet az Alapítvány gondoz és szervez, és a szerző, Dr. Pálfi György és Dr. Bódy Sándor mellett éppen Dr. Boór Ferenc is tárlatvezetési szerepet vállal. Szerveztem. Ki? Én szerveztem! 
d)      „kiszervezte, aki szervezte”? Szó sincs arról, hogy az MVSZ bármilyen kizárólagos jogot kért vagy szerzett volna a kiállítás felett, sőt, a megállapodásban nem is vállalt terjesztői szerepet, különösen nem önálló, szerzőtől és a gondozó Alapítványtól független szervezői tevékenységet. Honnan ki?! 
e)      „kiszervezte … előre megfontoltan”? Nem a megállapodás alapján szervezte, aki szervezte? Hogyan másként? Rajtam, rajtunk kívül az MVSZ (különösen az elnök és az elnökség) semmilyen kiállítás szervezési feladatot nem végzett, nem vállalt, nem is kapott a megállapodással, így kiszervezésről szó sem lehetett, azaz e szóhasználat nem más, mint ócska, megalapozatlan rágalmazás, lejáratás. 
f)       „kiszervezte … heteken át tartó előkészítéssel”? Nem hónapokon át szervezte inkább? 2016. júliustól 2017. áprilisig nyíltan és mindvégig elnöki és/vagy elnökségi irányítás nélkül, de rendszeres tájékoztatással Dr. Boór Ferenc, mint az MVSZ tudománytörténeti felelőse szervezte és vitte sikerre a vándorkiállítást. Nem öncélúan, hanem a szerzővel és az Alapítvánnyal együttműködve, a Fejér Szövetség támogatásával, és 2017. április 20-án a szerző és az Alapítvány kérésére a Fejér Szövetséggel kötött megállapodást is aláírta minden kétség és előzetes engedély nélkül. Nem szervezte ki a tudománytörténeti kiállítást az MVSZ-ből, legfeljebb beszervezte az MVSZ-t abba!
Ennyi hamis, rosszindulatú állítás egyetlen mondatban?! Hihetetlen, de tény! Ezt nem látni már vakság.

2)Indoklás nincs, csak állítás. Miben is hátráltatta Dr. Boór Ferenc az MVSZ céljait? Milyen céljait? Ki ismeri azokat a célokat, amelyeket hátráltatott az aláírással az MVSZ tudománytörténeti kiállítás felelőse (tehát a legkevésbé sem tisztségtelenül)? Kit vagy kiket és miben ért érdeksérelem? Miként lehet hátráltatni úgy az MVSZ-t, hogy a megállapodásában vállaltakat maradéktalanul és az MVSZ elnöksége által dicséretesen teljesíti társaival egy tisztviselő, ám amint leírják ezt azok, akik a megállapodás alapján a kiállítást önállóan terjesztik, és azt alá is írja az MVSZ felelős tisztviselője, akkor már tisztességtelen? Tisztségével élve tisztességtelen lett hirtelen? Elegendő volna egy kifordított rágalom, a rágalmat már igazolni sem kell?
3)
S a megállapodás következő – valamilyen oknál fogva nem idézett (miért is?) – mondata:
Akkor értsünk végre
szót és ne hamiskodjunk tovább, tisztelt MVSZ tisztviselők! Már az idézett mondatban is világosak a kulcsszavak. A „gyűjteményét azzal a céllal ajánlotta fel a … kongresszusa alkalmából a Magyarok Világszövetségének, …” – és a kulcsszavak – „hogy elősegítse, szorgalmazza és támogassa”.
Nem ám azért, hogy kisajátítsa, kizárólagosan irányítsa! Hogyhogy mi ezt értjük, az elnökség pedig nem képes ezt felfogni?! Annak ellenére sem, hogy ott van a világos megoldás a következő mondatban. Vajon miért nem idézi a „tisztelt” elnökségi iromány, hogy ki is alapvetően a gyűjtemény „gondozója” és még a kongresszusi kiállítás „bemutatás”-ában is „közreműködő”? (a kongresszuson így is történt!) Ám kétség sem maradhat senkiben, hogy miben is állapodtak meg a felek főként a kongresszusi kiállítás létrehozásában, másodsorban egy esetleges vándorkiállításban, ha a megállapodást figyelmesen el is olvassa! Itt csak azt az összesen két bekezdést idézem, amely nem a kongresszusi kiállításra, hanem egy esetleges vándorkiállításra vonatkozik:
Hiszen itt világosan és egyértelműen az áll, hogy
  • a vándoroltatás alapja a Boór Ferenc által (személyes költségvállalással) egyedileg kivitelezett anyag,
  • a vándorkiállítás szervezését az MVSZ ajánlja és támogatja (pl. eszmeileg és pénzügyileg),
  • a szervezést és a kapcsolatfelvételt az intézményekkel természetesen a gondozó Alapítvány vállalja,
  • amelyben a szerző és Dr. Bódy Sándor mellett „tudományos igényű tárlatvezetést” (nos, ki is, ha nem az, aki szervező, avagy az, a kiszervező?) Dr. Boór Ferenc vállal (mit szerveztem én ki és honnan?!).
4)
Hamis: Szó sincs MVSZ elnöki megbízásról (mondvacsinált szócsűrés), csupán a megállapodás aláírásáról, az MVSZ megállapodás szerinti tudománytörténeti kiállítás felelősi feladatvállalásról az MVSZ elnökének egyetértésével. Nincs úr és szolga, hiába sugallja a megfogalmazás. Önkéntes szerep- és felelősségvállalás van, értelmes megállapodás minden fél minél gyümölcsözőbb együttműködésére. Ezért hamis az is, hogy csupán az MVSZ Fejér Megyei Szervezetének bevonásával látta el Dr. Boór Ferenc a feladatát. Az elnök és mindenki, aki követte az eseményeket, vagy utánanézett, láthatta, hogy elejétől, az első híradásoktól kezdve a vándorkiállítást az MVSZ megállapodásának szellemében az MVSZ-től független, de a célt támogató Fejér Szövetség szervezte. Ez annyira világos volt, hogy az elnök ezért kívánta befolyásolni a Fejér Szövetség elnökét és társelnökeit, hogy tagadják meg szervező mivoltukat, vagy legfeljebb az MVSZ árnyékában fogalmazzák meg támogatásukat. Miközben erre semmi szükség nem volt, hacsak nem akarta irányítani az elnök a terjesztést valamilyen le nem írt, vagy mások által nem ismert céllal. Az MVSZ elnöke 2016 decemberében ahelyett, hogy azt tette volna, amit augusztus óta halogatva ígért, hogy tisztázza, mint ahogy Dr. Boór Ferenc tette azonnal a nézeteltérés másnapján, a maga részéről is azt a kongresszusi vitát, amelynek kiváltó oka az MVSZ elnökének félreértése volt. Nem ezt tette, hanem megkísérelt valami hivatkozási alapot gyártani nem tisztázott szándékának. Mi, most éppen kizárni szándékozottak, nem vettük akkor még titkos szándéknak, nem fektettünk különösebb súlyt erre a mondatra, hogy: „tisztázandó, különösen a Fejér Szövetségben, hogy a tudománytörténeti kiállítás ügyében mindenki az MVSZ színeiben játszik”.

5)

Szinte minden félmondat hamis, ezáltal az egész hamis. Már felháborítóan is unalmas.
„Patrubány Miklós elnök úrral folytatott levelezésben is követhetően megkísérelte az MVSZ hatásköréből kiszervezni a kiállítás vándoroltatását.”

Kivel és mit? Patrubány Miklóssal nem folyt levelezés a vándorkiállítás szervezésének ügyében, csupán egyetlen kérdésben, az MVSZ nevében meghirdetett megyei tudománytörténeti verseny kiírása kérdésében (utólag). Már akkor sem hagytuk jóvá, hogy egy mondatban háromszor szerepeljen az MVSZ és azt, hogy a „Magyarok Világszövetsége tette a kiállítást közkinccsé” mivel tisztában voltunk azzal, hogy Dr. Pálfi György személyesen már több tucat helyen mutatta be ugyanezt a kiállítást határon belül és kívül.
A pásztói MVSZ csoport és egyben egy egyesület nevében érkezett megkeresésre válaszoló levelemet kapta meg az MVSZ elnöke (mert nem óhatatlanul, hanem szándékosan mellékeltem nemcsak neki, hanem Bottyán Zoltánnak is, mint érintettnek). Már ebben a levélben is értesülhetett volna arról, hogy nemcsak az MVSZ, hanem a szerző és az Alapítvány felhatalmazásával válaszoltam a pásztói megkeresésre, de ekkor még nem vette észre, vagy nem olvasta figyelmesen. Azonban éppen erre válaszul írta meg 2017. április végén első iktatószámmal ellátott és egyáltalán a vándorkiállítás ügyébe beavatkozó első levelét az elnök. Az Alapítvány és a terjesztők teljes megdöbbenésére kinyilvánította kizárólagos rendelkezési szándékát a kiállítás felett.
Addig sem az MVSZ, hanem az Alapítvány és a Fejér Szövetség vállalta és teljesítette a vándoroltatást. Nehéz lett volna az MVSZ-ből kiszervezni azt, ami egy percig sem volt az MVSZ-ben. Ez egy arcátlan megfogalmazás, sérti a szerzői jogot, az Alapítvány gondozói és szervezői jogát, a Fejér Szövetséget és az Alapítvány és az MVSZ közötti megállapodással is ellentétes. Szó sem volt és szó sincs arról, hogy az MVSZ-nek bármilyen kizárólagos joga volna a Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítások szervezésében. Az MVSZ azt vállalta, hogy ajánlja és támogatja, ha az a kongresszusi kivitelben történik. Nem ezt teszi az elnökség, hanem partizán akciókkal önálló, az Alapítványt mellőző, nem együttműködő, hanem önhatalmú és a már kialakult gyakorlattal ellentétes kiállítások szervezésébe és a vándorkiállítást sikerre vivő tisztviselők és a független Fejér Szövetség rágalmazásába kezdett 2017. nyarától kezdve.
A „kósza félmondat” megfogalmazás alól már messze kilóg a lóláb! Csak nehogy ezért is azt a vádat kapjam, hogy lónak neveztem az írót! Nem volt kósza félmondat, hanem az elnök első iktatott levelére válaszolva megismételtem, hogy több hónapos sikeres együttműködés után a megnövekedett országos igények (pl. Nagycenk és Pásztó) kielégítése és a párhuzamos szervezés koordinálhatósága érdekében a Fejér Szövetség és az Alapítvány mintegy keret megállapodásként (mintaként) írásba foglalta a terjesztés módját, szabályait (protokollját), hogy az alapján más jó magyar testvérként működő társadalmi szervezetekkel együttműködve terjesszük ki a vándorkiállítást. Jelenleg 5 társadalmi szervezet működik együtt az Alapítvánnyal, egymással három ügyvivővel és az én esetleges koordinálásommal (amennyiben egyáltalán az szükséges). Ez ma is lehetne az MVSZ tudománytörténeti kiállítás felelősi koordinálás is, ha nem kellett volna lemondanom amiatt, amit az első iktatott levelében Patrubány Miklós leírt, s amelyet a már részletezett okok miatt én már nem vállaltam tovább. Helyette folytatjuk az MVSZ érdekét is szolgálva tovább az Alapítvánnyal szoros együttműködésben a vándorkiállítások párhuzamos szervezését a magyarországi megyék felében és a Felvidéken is, amint az eredeti célkitűzésben szerepel (lehetőleg minden magyarlakta területen). Aki ellenőrizni kívánja állításaim helyességét, az a teljes levelezést ezen a címen (https://drive.google.com/open?id=1U9D3_OFTMc7_lSidli7C0UW-nHJ0hT2c) olvashatja.
 
6)
Tény: a teljesíthetetlen határozatokat nem állt módunkban teljesíteni, azaz csatlakozni a szerzői jog és a felénk bizalommal fordult szerző és az Alapítvány képviselőinek megsértéséhez.
Hamis: semmilyen kampányt nem folytattunk, sem Sajó Victor, sem én, ezzel szemben éppen az MVSZ elnöke kezdett lejárató kampányba azzal, hogy

  • mindenre és a megyei tagság életére, helyzetére tekintet nélkül, felindulva, erőszakoskodva erőltette ki a szűk körű székházbeli meghallgatásunkat is már és a csak általa barátinak nevezett ismerkedő megyei közgyűlést is, amely minden volt, csak nem közgyűlés (hiába kezdeményeztük),
  • Oláh István térségi elnök küldött rágalmazó, légből kapott vádakkal telített, ráadásul MVSZ-en kívüli tag rágalmazásait is hitelesnek beállító leveleket ismeretlen (ám nyilvánvalóan hibás) cím- és taglistát használva megyei tagoknak,
  • majd az MVSZ sajtószolgálatán keresztül tette az MVSZ elnöke nyilvánossá az etikai vizsgálat kezdeményezését ellenünk,
  • miközben sorozatos kérésünk ellenére sem voltak hajlandók tisztázni egy megyei tisztújító közgyűlés összehívásának általuk elfogadható menetét, s mindent elkövettek, hogy az ne jöhessen létre és ezzel a megyei szervezetet blokkolják,
  • olyannyira, hogy még az MVSZ alapszabályában adott hatáskörüket is túllépve kívánnak beavatkozni egy térség, a Fejér megyei MVSZ szervezetének életébe, melyet elvakultan az elnökség is jóváhagyott.
Ez valóban lejárató hadjárat azok ellen, akik dicséretesen dolgoznak, működnek és az MVSZ (nem az elnök öncélú) érdekeit tartják máig szem előtt, ezt még véletlenül sem tévesztik össze egymással. Az nem lejárató kampány, ha megyei tisztviselők válaszolnak az elnökség által hitelesnek vélt téveszmékre, egyes tagjainak hamis állításaira az MVSZ elnökségi, vagy megyei tagsági zárkörű @-levél címlistán, de még az sem, ha az MVSZ elnöksége azt képzeli, hogy felszólító leveleket írhat egy MVSZ-től független szervezet tisztviselőjének csak azon az alapon, hogy a tisztviselő MVSZ tag is egyben és erre nyílt levélben válaszol az érintett tisztviselő. Lejárató kampányt az MVSZ elnöksége folytatott az utóbbi időben maga ellen, s ha ez így folyik tovább, nem is lesz MVSZ küldöttértekezlet újabb és újabb kizárási kezdeményezések és fellebbezések nélkül (lásd: Pásztó, Fejér! Kik lesznek a következők? Megyei tagtársaink?)

7) A folyamat Dr. Boór Ferenc "margaritas ante porcos" felcímű leveleivel az MVSZ elnökét, tisztségviselőit, testületeit gyalázó fordulatot vett.

Erre a butaságra elég világosan adtam már választ a Margaritas ante porcos című 2017. december 27-én kelt válaszlevelemben (https://drive.google.com/open?id=1RCm43HOJjGUQ3EHLkR-x0-rtkadQNIi2). Ahelyett, hogy olyan inget öltenek magukra, amely nem illik az elnökségre, miért nem veszik észre a gyöngyöket, az értékeket? A térségi elnökség miért nem együttműködésre törekszik a félreértéseinek pátyolgatása helyett?

Kelt: Székesfehérvárott, 2018. április 16-án


Bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök
MVSZ FMSZ

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése