2018. április 15., vasárnap

„Téveszmék a honfoglalásról”-sorozat V. előadása

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Horváth Béla: Anonymus ócsárlásáról

Horváth Béla ny. történelemtanár ötödik alkalommal lesz a Fejér Szövetség Hétvezér Estek sorozatának vendég-előadója. "Téveszmék a honfoglalásról” című előadás-sorozatában, a honfoglalás eseménytörténetének új megvilágításba helyezésével, Hölbling Tamás két kötetes forráskritikájára alapozva, a honfoglalás kori források tudományos, kritikai újra értelmezése útján, egy összetett forráskritikai rendszerre alapozva, tudományos alapokon újra értelmezi a honfoglalás történetét. Ennek során Anonymus - aki III. Béla király névtelen (latinul: anonymus) jegyzője volt – egyes kutatások szerint személye azonos Péter győri püspökkel - művének, a Gesta Hungarorumnak (Magyarok tettei) magyar honfoglalás történetének latinul lejegyzett legrészletesebb megírójának megítélést is új megvilágításba helyezi.
 A magyar történészek a kezdetektől bírálták a mű honfoglalás korára vonatkozó hitelességét. A gesztában szerepeltetett helyi vezérek vagy államok ugyanis teljesen különböznek attól, ami a honfoglalás korabeli német, bizánci, lengyel és kijevi krónikákban olvasható. Akkor mi a való igaz?  Ekkora időtávlatból, vajon hitelt érdemlően mit lehet megállapítani?  Aki kíváncsi a válaszokra azokat szeretettel várjuk és hívjuk a sorozat ezen újabb előadására. 

Az előadás ideje: 2018. Szelek hava, azaz április 17. kedd 18.00 óra

Helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25  

Fejér Szövetség Sajtószolgálat   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése