2018. április 23., hétfő

Szent György napi felhívás az Országzászló emlékművet örökbefogadó és pártoló adományozókhoz

Társadalmi Összefogás Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének Helyreállításáért

„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek. A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen.” – írta Marosi Arnold cisztercita gimnáziumi tanár, hajdani múzeumigazgató 1933-ban a Székesfehérvári Szemle III. évfolyamának 2. számában "A székesfehérvári országzászló" címmel.

Tisztelt Honfitársunk!
Tisztelt Fehérvári Patrióták!

Székesfehérvár ismét országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. A város társadalmi összefogással és szerepvállalással állítja helyre Székesfehérvár Országzászló terét és az 1936. május 24-én avatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművet. Évtizedes igény és kezdeményezés az, melyet elkötelezett polgárok kérésére, a Fehérvári Polgári Védegylettel, majd egyre bővülő összefogással 2009-től képviselt a helyreállítás mellett kardoskodva mindvégig a Fejér Szövetség.

2016. május 24-én, a hajdani emlékmű avatás 80. évfordulóján a városvezetés egyetértésével hirdette ki, hogy

 • 2018. június 4.-ig, a "Trianoni békediktátum" 98. évfordulójáig Rimanóczy Gyula terveihez és eredeti céljához hűen hozza helyre a városvezetés Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét,
 • homlokzatán az egészséges Magyarországgal, lábazatán 64 vármegye címerpajzsával, oltárkövében ereklyetartóval, vármegyék felszentelt földereklyéivel, oltárkövén az ország-pallossal és a Szent Koronával, félárbocra eresztett Országzászlóval, s a zászlórúd csúcsán fénylő kettős kereszttel,
 • az Emlékműhöz méltó Országzászló tér közepén, hogy mind az élő környezet, mind pedig a Virágóra is helyben maradhasson, de minden oda nem illő műtárgy más helyet kaphasson,
 • mely Országzászló felett a Fejér Szövetség és társult szervezetek teljes körű védnökséget vállalnak a helyreállítástól a karbantartásáig,
 • s a társadalmi összefogás szervezése és megjelenítése érdekében a Városvezetés és a Fejér Szövetség egyedi azonosítóval és tanúsítvánnyal ellátott bronz emlékplaketteket és érméket bocsát ki,
 • melyek árusításából befolyó adományösszeg kezelését folyamatos és teljes nyilvánosság biztosításával vállalja a létrehívott Védnöki Testület, garanciát nyújtva, hogy az ezúton befolyt adományösszeg csakis az Emlékműre, annak közvetlen környezetének karbantartására fordítható,
 • továbbá a történelmi vármegyéket jelképesen örökbefogadó adományozók nevei egy az emlékművön vagy közelében bronz adományozó táblán lesznek olvashatók!
2017-ben fogadta el Fehérvár közgyűlése a társadalmi egyeztetés alapján kialakult helyreállítási tervet, melyben
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Városvezetése vállalta a nemzeti és társadalmi összefogáshoz méltó Emlékmű – Rimanóczy Gyula eredeti tervei és a még fellelhető dokumentumok alapján történő – helyreállítását, s az Emlékműhöz méltó tér kialakítását.
 • a Fejér Szövetség vállalta az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállítása érdekében létrejött társadalmi összefogás Nemzeti Lobogójának, mint legfőbb tartozékának kivitelezését, az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testületének megszervezését, s a karbantartás, a társadalmi testület vállalásához szükséges anyagi alapok közadakozásból történő megteremtését.
2017 januárjában a fővállalkozó tervezőkkel a Királykút Emlékházban lefolytatott végső egyeztető fórumon – néhai Siklósi Gyula utolsó szakmai-közéleti szereplésével és részvételével –született meg az Országzászló tér helyreállításának végső, minden fél számára elfogadható koncepciója és az önkormányzat költségvetési támogatásával elindulhatott a végső kivitelezés.
„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon,
a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek.
A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen.”
Marosi Arnold: A székesfehérvári országzászló, Székesfehérvári Szemle III. évf. 2. szám, 1933.

T A N Ú S Í T V Á N Y

mely kiállíttatott 2017. Nyárelő – Napisten – június hava 2. napján,
egy esztendővel az után, hogy Székesfehérvár kinyilvánította: társadalmi összefogással állítja helyre a „királyi város” Országzászló terét és Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét,

és egy esztendővel azelőtt, hogy minden szándékunk szerint együttes részvétellel felavassuk azt!
Mi, mindannyian, alulírottak e tanúsítványt annak bizonyságául állítottuk ki, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsuk, hogy a mai napon a Fejér Szövetség és társult szervezetek képviselői előállították és átadták, Székesfehérvár városa pedig elfogadta és átvette
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért létrejött

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS NEMZETI LOBOGÓJÁT,

melyet a Fejér Szövetség a helyreállítandó Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogójának arányos – 400cmx80cm méretre kicsinyített – hű beltéri mintapéldányaként, egy példányban hímzett zászlóselyem anyagból készíttetett Székesfehérvár város és önkormányzata számára Budapesten, a Lénárd Kft. műhelyében (1106 Budapest, Fehér út 10./32).
Alulírott társadalmi szervezetek és képviselőik e tanúsítvány aláírásával kinyilvánítjuk, hogy a mai napon egyenrangú felekként és egységes akarattal alakítottuk meg az „Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogója Védnöki Testületét” (itt: Védnöki Testület) azon célból, hogy annak épségét és erkölcsi megbecsülését őrizzük, ápoljuk és védjük, fenntartásában részt vállaljunk.

Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a Föld tart!

                        Sajó Victor (átadó)                                   Dr. Cser-Palkovics András (átvevő)
                                a Fejér Szövetség elnöke                                                         Székesfehérvár MJV polgármestere
                             és a Védnöki Testület elnöke                                                  és a Védnöki Testület tiszteletbeli elnöke

előttünk, mint a Védnöki Testület tagjai és egyben, mint tanúk előtt:

                   Sajó Mária                             Dr. Boór Ferenc                          Schreiner János
                   Alba Regia Civitas Rend                   Fejér MAG Egyesület, MVSZ Fejér megye                   Fejér Baranta Egyesület
            Kónyi-Kiss Botond                  Tamási Béla Lajosné                         Végh Alajos
                       HVIM Fejér megye                Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület        Rákóczi Szövetség Fejér megye
                                      Tóth Gyula                                             Halász István
                          Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa                              Trianon Társaság Fejér megye


Tisztelt Honpolgárok! Fehérvári Patrióták!
Legyen a Fehérvári Országzászló a Társadalmi Összefogás Nemzeti Lobogója!
Egy évvel az után, hogy a társadalmi kezdeményezést a Városvezetés felvállalta és egy évvel a helyreállítandó tér és emlékmű avatása előtt a Fejér Szövetség és társult szervezetek átadták Székesfehérvár polgármesterének az Országzászló hímzett zászlóselyemből készített arányos beltéri mintapéldányát, mint az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért létrejött TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS NEMZETI LOBOGÓJÁT.
2017. június 2-án a Városháza Dísztermében 7 társadalmi szervezet képviselőiből és Fehérvár mindenkori polgármesterének tiszteletbeli elnökségével megalakult Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének Védnöki Testülete.
A társadalmi összefogás kiterjesztését és az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testületének vállalását segítendő Székesfehérvár Önkormányzata és a Fejér Szövetség a társadalmi összefogáshoz adományozással csatlakozók számára korlátozott számban sorszámozott és névre szóló bronz emlékplaketteket és emlékérmeket bocsát ki egyedi díszdobozban, melyek április 24.-től május 24.-ig igényelhetők és vehetők át
 •  minden kedden 20 órától a Királykút Emlékházban (Szfvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
 • minden pénteken 17-19-ig az Alba Mária közéleti műhelyben (Szfvár, Koronázó tér 4. I. em.)
illetve levélben kezdeményezett előre egyeztetett időpontban és helyen terjesztőinktől 
Az Országzászló Emlékplakett és Emlékérem
Tisztelt Nemzettestvérünk! Tisztelt Honfitársunk!
Legyen a Fehérvári Országzászló a Társadalmi Összefogás Nemzeti Lobogója!
Legyen Ön is az Országzászló Emlékmű Védnöke!
Legyen a Fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű történelmi vármegyéinek jelképes örökbefogadója,
a Védnöki Testület pártoló tagja, illetve a helyreállítás támogatója!
Az adományozói bronz plakettek és érmék igénylésének feltételei és menete:
1)      Az igénylők lehetnek természetes illetve jogi személyek (társadalmi szervezetek, vállalkozások), nevük illetve megnevezésük, lakhelyük illetve székhelyük, személyi igazolvány illetve nyilvántartási számuk igazolásával és a minimális adományozói összeg befizetésével. Minden személy részére legfeljebb egy emlékplakett és emlékérem igényelhető a fenti adatok megadásával és igazolásával.
2)      Az Országzászló emlékplakettek igénylői egyben egy (más által addig még nem) választott történelmi vármegye (az Országzászló Emlékmű talapzatán elhelyezett címerpajzs) jelképes örökbefogadói lesznek az emlékmű közelében elhelyezett adományozói táblán nevük/megnevezésük és lakcímük/székhelyük városa (külföldi személy esetén: városa és állama) feltüntetésével. Jelképes örökbefogadó inkognitóban nem maradhat, azaz a 64 vármegye teljes örökbefogadásáig emlékplakett inkognitóban nem igényelhető.
3)      Az Országzászló emlékérem vásárlói (és a 64 vármegye elkelte után is díszdobozos egyedi sorszámozott emlékplakettet igényelve adományozni szándékozók) Székesfehérvár és a Védnöki Testület hivatalos honlapján külön bejegyzésben nyilvántartott adományozói listán szerepelnek majd a 2) pontban sorolt adatokkal, mint adományozók (ők inkognitóban is maradhatnak).
4)      Az emlékplakettek a 64 történelmi vármegye jelképes örökbefogadóinak igénylési sorrendben biztosított, azonban utólag (az Országzászló avatás keretében vagy külön egyeztetett időpontban és helyen) vehetők át díszdobozban, személyre szóló sorszámozott igazoló kártyával és emléklappal. Az emlékplakettek vásárlói nyilatkozatuktól függően kérhetik felvételüket (@-levél és/vagy mobil elérhetőségük megadásával) a Védnöki Testület pártolói tagságába, mely esetben minden testületi ülésen véleményezési joggal vehetnek részt. Minimális adományozói hozzájárulás: 100.000 Ft.
5)      Az Országzászló emlékplakett (és a történelmi vármegye örökbefogadás) igénylési sorrendben biztosított és utólag (az Országzászló avatás keretében vagy külön egyeztetett időpontban és helyen) vehető át díszdobozban, személyre szóló sorszámozott igazoló kártyával és emléklappal. Örökbefogadói adományozói hozzájárulás legalább 100.000 Ft
6)      Az Országzászló emlékérem a személyes igénylés (adategyeztetés) alkalmával azonnal átvehető, azonban a személyre szóló sorszámozott emléklapok átvétele (mint az emlékplakettek esetében) utólagosan lehetséges. Pártolói adományozói hozzájárulás legalább 10.000 Ft
7)      Az igénylők, függetlenül attól, hogy emlékérmet, vagy emlékplakettet igényelve adományoztak, utólag postázott, vagy kézbesített számlát kérhetnek a befizetésükről, melynek teljes értéke a közhasznúsági kiadások szabályai szerint költségként számolható el.
8)   Igénylés csakis személyesen vagy a fenti adatokat tartalmazó felhatalmazással illetve átutalással fizetés esetén a banki bizonylat bemutatásával lehetséges. Személyes vagy meghatalmazotti aláírás nélkül örökbefogadás nem, csupán adományozás lehetséges.

Átutalással adományozás
 Fejér MAG Egyesület bankszámla számára: 11736006-20401159 
Közlemény: név, Országzászlóért
Babits Mihály: Áldás a magyarra
1938. nov. 2-6.
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.
Máskor is hevert már elkötött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.
Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere őrizze.
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.
Él a nagy Isten és semmise megy kárba.
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.
Erős igazsággal az erőszak ellen:
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...


                         1936. május 24.


                        1943. május 24.2018. június 4. Országzászló tér és emlékmű avatás
2018. április 24. - 2018. május 24. Adománygyűjtés - történelmi vármegyék örökbefogadás
2018. május 24. - 2018. június 4. Emlékplakettek, -lapok és eredetiségi igazolások átadása


Az alábbi táblázat a történelmi vármegye örökbefogadóként adományozók regisztrációs lapját szemlélteti. A láblécében további részletek olvashatók
 

i           Az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért adományozóként csatlakozom a Fehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testülete (későbbiekben: Védnöki Testület) vállalásához, mint pártoló és egyetértőleg jóváhagyom, hogy

a)       a fenti megnevezés, mint a 64 történelmi vármegye jelképes örökbefogadójának megnevezése szerepeljen az Országzászló téren nyilvánosan kihelyezett adományozó táblán,
b)       az adományt a Védnöki Testület kezeli (nyilvános elszámolás mellett) és csakis az emlékmű karbantartására és fenntartási költségeire fordítsa,
c)       megadott adataimat a Fejér MAG Egyesület, mint a Védnök Testület tagszervezete bizalmasan kezeli, jóváhagyásom nélkül másra nem használhatja, másnak nem továbbíthatja.


Bizalmam az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök
MVSZ Fejér Megyei Szervezete – Fejér Szövetség
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testület tagja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése