2018. április 28., szombat

Koncepciós eljárások keretében építi le a Magyarok Világszövetségét a saját elnöksége?!

Alapszabály és törvényellenes eljárás a hétvégi MVSZ Küldöttgyűlésen - képtelenek meghallgatni a másik felet
A tegnapi és a mai napon zajlik a Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlése.
 
Koncepciós eljárásokkal kezdeményezett kizárások szerepelnek a Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlése mai napirendjén is, amint az egy évvel ezelőttin is történt - állítja Dr. Boór Ferenc, az MVSZ Fejér megyei elnöke és Sajó Victor megyei küldött.

Egy évvel ezelőtt 9 (több tíz éve) pásztói MVSZ tagot zárt ki egyszerre az MVSZ elnöksége,  melyet a Fejér megyei tagság megdöbbenésére az előző Küldöttgyűlés jóváhagyott. A megyei tagság kérdéseire azóta sem érkezett érdemi válasz a kizárások okairól (lásd: Rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott az MVSZ Fejér Megyei Szervezete)

Ebben a pillanatban kaptuk a hírt az MVSZ Fejér Megyei Szervezetének küldöttétől, hogy írásban benyújtott (elektronikusan) megküldött fellebbezését le- és megtagadva az MVSZ elnöke töröltette Sajó Victort a küldöttek sorából és e miatt  nem vehetett részt a tegnapi MVSZ Kárpát-medencei Térségi Küldöttgyűlésén, s a mai Küldöttgyűlésen sem képviselhette tagtársait. Az ügy azért is botrányos, mert az egy évvel ezelőtti Küldöttgyűlésen az MVSZ elnöksége javaslatára 9 pásztói tagot (közülük egy azóta Köztársasági elnök kitüntetésben részesült) főt, a mai Küldöttgyűlésen 3 Fejér megyei MVSZ tisztviselőt javasol kizárni az MVSZ elnöksége. A Fejér megyei tagok fellebbezésének tárgyalása ma 3 órakor várható (az MVSZ elnökségének Sajó Máriához eljuttatott levele szerint), azonban - mint kiderült - az elnökség nem kíván szót adni a Küldöttgyűlésen a kizárt tagoknak.

Ennek ellenére a mintegy 5 fős megyei küldöttség tagjaiként az érintettek is megjelennek az MVSZ szákházában folyó Küldöttgyűlés fellebbezési napirendjére azzal a szándékkal, hogy cáfolják az ellenük felhozott vádakat és rágalmakat és világossá tegyék, koncepciós eljárások keretében a Magyarok Világszövetsége teljes leépítését hagyja jóvá a Küldöttgyűlés azzal, ha nem állítja meg a nyilvánvalóan téveszmékben szenvedő, hamis állításokkal megtévesztett MVSZ elnökségét.

Korábbi bejegyzéseinkben adtunk már rövid hírt az előzményekről
2018. január 16., kedd Százharminchat oldal az igazságról 

Vágatlanul továbbítjuk a tegnapi események után Sajó Victor által a mai Küldöttgyűléshez írott levelét és Dr. Boór Ferenc megyei elnök megerősítő fellebbezés kiegészítését ugyancsak a mai Küldöttgyűléshez.

------------------------------------ elektronikus levél -------------------------------
Tárgy: Az MVSZ Küldöttgyűlését, a küldötteket és a Fejér megyei tagokat ért súlyos jogsértés bejelentése, egyúttal fellebbezésem kiegészítése, mely minden küldöttnek eljuttatandó

Tisztelt Küldöttek!
Tisztelt Küldöttgyűlés!

Mint az MVSZ Fejér Megyei Szervezetének (az ezzel szembeni határozatok küldöttgyűlési elbírálásáig megkérdőjelezhetetlenül jogerős) elnöke ezennel bejelentem a Küldöttgyűlésnek, hogy a mai napon, 2018. április 27-én, a Kárpát-medencei Térség Küldöttgyűlésén a térségi elnök és az MVSZ elnöke megdöbbenten hamis indoklással súlyosan megsértette és korlátozta az MVSZ Küldöttgyűlésének, az MVSZ Küldötteinek és az MVSZ Fejér Megyei Szervezete tagjainak jogait azzal, hogy az alapszabályban rögzítetteken túli feltételekre és arra hivatkozva, hogy az MVSZ elnökség egyetlen tagja sem kapta meg Sajó Victor írásbeli fellebbezését, megakadályozták Sajó Victor, Fejér megyei MVSZ küldött részvételét a Térségi Küldöttgyűlésen és nyilvánvalóan ugyanezt kívánják tenni az MVSZ Küldöttgyűlésén is.

Ezt a leghatározottabban visszautasítom.

Ezennel tanúsítom, hogy én, a fejerszovetseg@gmail.com címen Sajó Victor megyei küldött írásban (elektronikus levélben) megküldött fellebbezését 2018. április 12-én (tehát a fellebbezési határidején belül) megkaptam. Tanúsítom továbbá, hogy az általam benyújtott fellebbezésem címzett listája ugyanaz volt, mint az, amit Sajó Victor használt, s arra még aznap választ is kaptam Oláh Istvántól, tehát nehezen elképzelhető, hogy ne kapták volna meg a címzettek.

Kérem a Küldöttgyűlést, hogy ne engedje, hogy az elnökség azzal a hivatkozással, hogy egyetlen címzettje sem volt hajlandó tudomásul venni Sajó Victor írásbeli fellebbezésének bejelentését, súlyosan megszegjék az MVSZ Alapszabályát és a vonatkozó magyar törvényeket!

Egyúttal bejelentem, hogy - bár az MVSZ Alapszabálya előírja - máig nem kaptam meg személyre szóló levélben, értesítésben a kizárásomról szóló határozatot.
"A taggal igazolható módon közölni kell" - nem a tagtársaknak és még ki tudja, hogy milyen címzetteknek kiküldött egyszerű postai tájékoztató levélen keresztül, hanem az érintett "taggal", személyesen! Pontosan oly módon is megtehette volna Oláh István térségi elnök, ahogy számos iktatószámmal ellátott levelével tette ő is, amint az elnök is nem egyszer, de máig nem küldték el (engem nem zavart volna, ha elektronikusan teszi meg az elnökség legalább).
Ennek ellenére ezzel kívánják formálisan elutasítani Sajó Victor fellebbezését!Közvetett úton értesülve a rám vonatkozó határozatok tartalmáról - minden furmányos kifogást elkerülve - elektronikusan (ennyi is elegendő az Alapszabály alapján) - és tértivevényes levélben is fellebbeztem a Küldöttgyűléshez minden 2017 . augusztus óta rám vonatkozó etikai bizottsági, térségi elnökségi és MVSZ elnökségi határozat ellen azzal az indokkal, hogy alapjuk, indokaik hamisak, tévesek, tényekkel ellentétesek, ráadásul nem egy esetben alapszabály ellenesek, tehát betarthatatlanok és érvénytelenek.

Ezen levelem a fellebbezésem része, tehát minden küldöttnek eljuttatandó, minthogy még mindig kielégíti az Alapszabály 3.§-ában foglalt feltételt, hogy a kizárásommal és (annak minden vonatkozó körülményeiben elkövetett) szabálytalanságok elleni fellebbezésemet a rám vonatkozó határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül megtehetem. Minthogy a posta nem kézbesítette a kézbesíthetetlent, így a mai kiegészítésem továbbra is teljesíti az Alapszabályban meghatározott feltételeket - természetesen, ha a Küldöttgyűlés napirenden tartja írásbeli fellebbezésem és szóbeli kiegészítésem tárgyalását.

Tisztelettel:
Dr. Boór Ferenc elnök
MVSZ Fejér Megyei Szervezete

---------- befoglalt levél ----------
2018. április 27. 20:24 Victor S írta, <victorsajo@gmail.com>:
Tisztelt Küldöttek!
Tisztelt Küldöttgyűlés!
Tisztelt Megyei MVSZ Tagok!

Részvételemet előre jelezve a megadott határidőn belül, ma részt kívántam venni a 15 órakor kezdődő MVSZ Térségi Küldöttgyűlésen, ahol azzal kellett szembesülnöm, hogy Oláh István térségi elnök töröltette a nevemet a küldöttek közül a regisztrációs lapon, ezzel megakadályozva hogy részt vehessek, miközben a Küldöttgyűlés 5. pontja éppen a megyei tagok kizárása elleni fellebbezések megvitatása és elbírálása.

Indoknak Oláh István és Patrubány Miklós elnök is úgy nyilatkoztak, hogy nem kapták meg a fellebbezésem. Ebben a továbbított levélben bizonyítani kívánom, hogy fellebbezésemet időben és az Alapszabálynak megfelelően küldtem el. 
A térségi elnökség rendkívül arrogáns elutasítása miatt nem tudtam a helyszínen a súlyos jogsértés ellen fellépni, azonban nem is kívánok hozzájárulni a Küldöttekkel és a megyei tagokkal szembeni súlyos jogsértéshez azzal, hogy elfogadjam, ami történt.

Az MVSZ Alapszabálya alapján mindaddig küldött és tag vagyok, amíg a fellebbezésemet a Küldöttgyűlés meg nem hallgatta és el nem bírálta.
Ilyen súlyos kérdésben, mint a küldötti mandátum megvonása, tagság megszüntetése, el nem fogadható, hogy az elnökség arra hivatkozhasson, hogy az elektronikusan megküldött leveleit nem olvasta el.

Az Alapszabály csupán azt írja elő, hogy a tagok a kizárásuk ellen az értesítésük kézhezvételétől számított 15 napon belül az MVSZ Küldöttgyűléséhez fellebbezhetnek, azt nem, hogy ezt írásban és/vagy postai úton kell tegyék.
MVSZ Alapszabály 3.§ (vonatkozó részlet)


Én az Alapszabálynak megfelelően időben fellebbeztem, írásban.

Tehát az elnökség továbbra is ügyeskedésre, hamis állításokra támaszkodva akadályozza, hogy képviseljem megyénket a küldöttgyűlésen és előadhassam fellebbezésemet a megyei tagok kizárására vonatkozó határozatok ellen.

A Küldöttgyűlés jogait nem írhatja felül az MVSZ elnöksége, sem térségi elnöksége.
Az MVSZ Küldöttgyűlésén élni kívánok küldötti és tagi jogommal, a fellebbezésem előadásával.

Sajo Victor
MVSZ FMSZ küldött

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Maria Fejos
Dátum: 2018. április 13. 21:07
Tárgy: Re: Fellebbezés 32/2018 (ll.24) MVSZ határozattal szemben
Címzett: Victor S
Másolatot kap: Oláh István , botoslaszlo1935 , Bottyán Zoltán , Rácz Szabó László , József Bodnár , Borsos Géza, Zombory István , MVSZ Fejér megye, Lajos Borsos, Fuksz Sándor, Hompoth Zoltan, Tibor Leh, Magyarok Világszövetsége elnök, Fejszeszék

Tisztelt Mind!

Sajó Mária vagyok Fejér megyéből , akit elsők között zárt ki az elnökség az MVSZ tagságból 2017-ben.
Mivel fellebbezési kérelmem a küldöttgyűléshez már múlt évben elküldtem az elnökség számára hivatalosan, most elektronikusan is megerősítem fellebbezési szándékom ( nehogy kimaradjak a sorból ). Igaz válasz mindeddig nem érkezett számomra.

Üdv. Sajó Mária
MVSZ Titkár, Fejér megye
ui: Mivel a Küldöttgyűlés az MVSZ legfelső döntnöki testülete, határozatuk meghozatala befolyásolja további működésem az MVSZ-ben de addig mindenképpen betöltöm titkári feladatom, amire az MVSZ Fejér megyei szervezete kért fel.

---------- Befoglalt levél ----------
2018. április 12. 6:50 Victor S írta, <victorsajo@gmail.com>:
T. MVSZ Elnökség!

A húsvéti nagypéntekre időzített tértivevényes levélre válaszolva ezennel megerősítem (amit már a térségi elnöktől kapott levél után is jeleztem), hogy élni kívánok a fellebbezési jogommal az MVSZ elnökség által hozott 32/2018.(ll.24) határozattal szemben és ezt a küldöttgyűlésen kívánom előadni.

Üdv.
Sajo Victor
FMMVSZ küldött

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése