2011. december 8., csütörtök

Mi joga van egy magyarnak a Mennyországban?

Magyarország Mennyország, de kinek is?

A Nemzeti Föld Alap által művelésre megpályázható állami vagyonkezelésbe vont földterületek pályázati feltételei között nem szerepel feltételként, de még jutalompont sem jár érte, hogy a pályázó magyar állampolgár legyen. Mondják: nem volna "koherens" az európai előírásokkal (?? csak nem ?? vagy igen ??).


A 2012. január 1-én életbe lépő, s a politikusok, a hivatalos közbeszélők által minduntalan "alkotmánynak" nevezett, s április 18-án Magyarország "új" Alaptörvényeként elfogadott törvényben nem szerepel feltételként a magyar állampolgárság ahhoz, hogy valaki választó vagy válaszható legyen polgármesternek, önkormányzati testületi tagnak, tisztviselőnek és Magyarország képviselőjének az Európa Parlamentben, azaz, hogy hosszú sorolásokba ne is bocsátkozzunk, nem kell, hogy magyarul értsen és/vagy beszéljen.


Nos, ehhez az alaptörvénynek nevezett csodabogárhoz jogalapot a zárórendelkezésekben meg is nevezett, s az 1947-ben elcsalt választásokkal hatalomra jutott "kommunista" többségű parlamenttel két hét alatt elfogadtatott, s a mai napig, s ebből következően a jövőben is, a Magyarország Alkotmányának nevezett 1949. évi XX. törvény teremt. (Igen. Az ún. "sztálini")


Azonban az IMF "Az 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza alapján 1982. óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat Magyarországon.

Egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében.

A Tvr. 9. cikkely 3. szakasza mentesíti az IMF-et hazánkban mindenféle bírói és hatósági eljárás alól Magyarország területén, magyar bíróság, az IMF semmiféle ügyletébe nem avatkozhat bele. Az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást Magyarországon.

A Tvr. 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek, az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető semmiféle hivatal részére Magyarországon.

A Tvr. 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármily nemű korlátozástól, rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól hazánkban.

A Tvr. 8. szakasza alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és valamennyi alkalmazottja is mentesül mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon;

A Tvr. 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet élveznek Magyarországon."


Szóval, ki is van itthon? Kinek Mennyország a Kárpát medence csonkolt területként magyarnak megmaradt és még egy ideig annak is nevezett középső területe? S azon részek kinek, amelyeket a hivatkozott nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket arcátlanul be nem tartva, de arra bőszen és minduntalan hivatkozva és nemzetközi támogatással kezelnek magyartalanul több, mint kilenc évtizede északra, nyugatra, délre és keletre?

Kié ez az ország? Kinek Mennyország ez? Egy magyarnak Mennyország az, ahol a jog egyre inkább idegen, a kötelezettség pedig pusztítja a magyar embert nem éppen rendesen, de rendkívül rendszerezetten és következetesen?

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
2011/12/08/1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése