2013. február 9., szombat

Nyílt levél a Polgármesternek: Település-táblaállítást az összetartozásért!

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves András!

Felvétel az eseményről a
képre kattintva megtekinthető
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket azért, hogy az önkormányzat vezetése - többek között, a mi kérésünket is meghallva, támogatva - a lehető legnemesebb és legegyszerűbb módon, minden felesleges felhang nélkül kitűzte a székely nemzeti zászlót a Városházára.

Ím, a székelykapu mai fellobogózásával és ezzel már teljesnek érezheti minden átutazónk is az összetartozást, aki a Balaton felől érkezik városunkba, vagy azon az úton hagyja el városunkat, vagy rövid pihenőt tart a város központjában, hogy Székesfehérvár Csíkszeredának igaz testvérvárosa.

Engedje meg, hogy kezdeményezzem a Fejér Szövetség nevében Székesfehérvár településtábláinak újratervezését és felállítását azon nemes célt is kifejezve, amelyről az általunk nagyra becsült és nagyon tisztelt Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás kutatók, számos tankönyvként használható kiadvány szerző párosa és a rovásírásos táblaállítás, a rovásírás versenyek elindítói Önöknek is címezve - a továbbított levélben - írtak. 

Javasoljuk, hogy a településtáblákon azon kívül, hogy megjelennének
  • városunk zászlajának színei, címere
  • tartalmaznák Fehérvár összes testvérvárosának címerét és nevét is,
  • a városrészek elnevezéseit is, amelynek határába kerülnek,
  • s minden feliratot latin betűkkel és székely-magyar rovásírással is,
  • melyek egyidejű felavatásának ünnepségére vendégül láthatná Székesfehérvár az összes testvérvárosának küldötteit is.
Ennek egyáltalán nem megterhelő költség vonzatára tekintettel javasoljuk, ezt még ebben az évben, Székesfehérvár 75. évfordulós Emlékévében megtenni!

A Fejér Szövetség vállalja a tervezés és a táblák kivitelezésének költségeit, sőt - amennyiben lehetséges és elfogadható - közérdekű megbízás keretében a teljes kivitelezés szervezését is akár, természetesen az önkormányzattal szoros együttműködésben és szakmai útmutatásainak és elképzeléseinek legteljesebb figyelembevételével.

A mellékelt levéllel összhangban tett kezdeményezésünk nem érinti a már felállított rovásírásos táblák sorsát, jövőjét, azoktól független, egységes és ma is álló településtáblák megújítására vonatkozik. A táblák láblécében pedig szerepelne az is, hogy ezen táblák felállítására a 2013-as Fehérvári Emlékév keretében került sor.

A Fejér Szövetség ezt támogatta mindig és ezt támogatja a jövőben is:


Legyen és legyenek, kerüljön és kerüljenek …
1)   Rovásírásos táblák testvérvárosunk, Csíkszereda tiszteletére Fehérvár fő (be- és kivezető) útjaira!
(a Fejér Szövetség Hét Áldás Fehérvárra felhívásának 1. pontja)

Táblaállítást az összetartozásért, ne önmagáért a tábláért!
A Fejér Szövetség nevében:
Dr. Boór Ferenc

Tisztelt Magyar Nemzettársaim szerte a világban!

Borsos Géza a
Gyergyócsomafalvi
rovásfelirattal
Riasztó jelek érkeznek Erdélyből. Egyfelől tiltják a székelyek évszázadok óta használt nemzeti lobogóját, másfelől hatóságilag zaklatják Borsos Gézát, a Gyergyócsomafalván működő Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány elnökét, a Székely Nemzeti Tanács alelnökét, a Csíkszeredáról indult rovásfeliratos településtábla-állító mozgalom kezdeményezőjét, mert 2013. január 26-án Wass Albert verset olvasott fel egy rendezvényen.

A két esemény időben is szorosan összefügg, ami egyértelműen a székely-magyarság ellen indított támadás. A Forrai Sándor Rovásíró Kör mindkettőt határozottan elítéli és támogatja a magyar kormány erdélyi nemzettársaink érdekében eddig megtett határozott, nyílt fellépését.

A Ponta vezette román bábkormány megnyilvánulásainak első lépése volt Nyírő József szülőhelyén történő újratemetésének megakadályozása 2012-ben. Mivel a megemlékezést megakadályozni nem tudták, várható volt, hogy újabb székely ellenes intézkedésen törik a fejüket.

Táblaavatás székely zászlóval
a felvidéki Ipolynyéken
(kép: Friedrich Klára)
Erőss Zsolt zászlója
(kép: Friedrich Klára)
Szeretném felkérni mindazon települések polgármestereit, ahol a Borsos Géza kezdeményezte és pártpolitikától mentes, települési rovásfeliratos táblaavatási megkeresésemet elfogadták, hogy tűzzék ki a polgármesteri hivatalokra az általa küldött székely nemzeti lobogókat. Ezeket mindenütt úgy adtam át, hogy nyílt bemutatásukkal, vállalásukkal a helybeliek kiállnak székely-magyar nemzettársaink mellett, egyben jelzik, hogy jelképesen településükön van Székelyföld határa. Hozzátettem, ha a Kárpát-haza minden szegletében ott lobog ez a zászló, akkor Európa nem tud úgy tenni, mintha Székelyföld, a határoktól függetlenül nem tartozna az egységes magyar nemzethez.

Ezt az egységet bontották meg azok, akik a táblaállításokat pártpolitikai szintre süllyesztették és pártzászlókkal avatták, a mozgalom kezdeti célkitűzéseit, kezdeményezőit, terjesztőit, elhallgatták, a Kárpát-medencei Rovásírás Verseny és Műveltségi Találkozókon 2000-2011-ig használt, Forrai Sándor hagyománykövető rovásbetűinek újfajta szabványosítását indították el.

Kérem minden magyar nemzettársamat, hogy a jelenlegi súlyos helyzetben pártpolitikai szólamok helyett nemzetpolitikai megfontolással cselekedjen! Térjen vissza a táblaállítások eredeti szemléletéhez és jelezze újabbak felállítását, hiszen azokkal is erősíthetjük Magyarországtól elszakított székely nemzettársainkat. Bebizonyosodott, és ez igen lényeges szempont, hogy ebben kizárólag a hagyománytisztelet lehet segítségükre.

2012-ben felvetettem Erőss Zsolt hegymászónak, hogy tűzzön ki rovásfeliratos székely zászlót egy általa meghódított csúcsra. Örömmel fogadta, így zászlójára rákerült a Székelyföld felirat rovásírással. Bízzunk benne, hogy előbb-utóbb a világ tetején fog lengeni! Mellékelem a zászló fényképét.

Kérem a jó Istent, hogy a mostani harcban is álljon székely-magyar testvéreink mellé!

2013. február 8.
Köszönettel és tisztelettel:
Szakács Gábor
a Forrai Sándor Rovásíró Kör elnöke
és
Friedrich Klára rovásírás oktató, kutató


Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése