2013. február 3., vasárnap

A székely székek mintájára alakult meg a Gazdatanácsok Szövetsége Kajászón (felvétel)

A székely székek mintájára, a székely rendtartás alapján alakult meg a Gazdatanácsok Szövetsége Kajászón 2013. év Gyertyaszentelő Boldogasszony napján (február 2-án) 48 alapító tag jóvoltából!

A rendezvény vezérszónoka, Rácz Sándor betegsége miatt távol kellett maradjon, azonban hangja visszacsengett, s a december elsejei Nagygyűlésen elmondott szavaitól visszhangzott a terem. Prof. Nagy Bálint idézte élőben Sándor bátyánk szellemiségét.
Rácz Sándor 2012. december 1-én
Kajászói Nagygyűlés
Dr. Nagy Bálint 2013. február 2-án
Gazdatanácsok Szövetsége Alakulógyűlés
48 alapító gyújtott e napon lángot az első Gazdatanács, a Kajászói Gazdatanács által 2012. év Enyészet hava Szent Márton napján, azaz 2012. november 11-én, az Őszi szántás akción meggyújtott kajászói gyertyalángocskáról!

Szövetségbe Gazdák! Szövetségbe Parasztok! Szövetségbe Jómagyarok!
Gazdatanácsok Szövetsége

A Gazdatanácsok Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) alulról építkező, mellérendelő módon önszerveződő települési és térségi Gazdatanácsok szövetsége. 

A Szövetség hosszú távú céljai: 
  1. A magyar falu- és község-rendszer, a vidék szerves újjáélesztése 
  2. a családi, kis és közepes gazdálkodásra épülő helyi mezőgazdasági termelés és feldolgozás, valamint 
  3. a közbirtokosság intézményrendszerének újrateremtésével és újraszervezésével. 
  4. A gazdákkal szervesen együtt élő vidéki társadalom alanyi jogú érdekvédelmének biztosítása.
A Szövetség rövid távú célja: 
  1. A Szövetség által jóváhagyott célokkal és alapelvekkel (egységes „Gazdatanács bejelentő irat[1]) Gazdatanácsok alapítása minden magyarországi településen és térségben.
  2. A helyi (települési, térségi) Gazdatanácsok fenti iratban megfogalmazott céljainak törvényben rögzített elismerése
  3. a Gazdatanácsok rendszerének önkormányzati szerepkörű köztestületté alakulásával, vagy azokkal egyenértékű köztestületek létrehozásával. 

A Szövetség működési alapelvei:

A székiség elve (szűkebb értelemben a „szubszidiaritás” elve), azaz az önrendelkezés és önkormányzatiság elismerésének, elfogadásának elve, természetesen beleértve ebbe a helyi sajátosságok, a hely- és ügyközeli döntés, a saját, kisebb közösségek hatáskörének elismerését, elfogadását; azaz
-          a mértékletesség és méltányosság elve
-          az önrendelkezés, az önigazgatás, az önkormányzatiság elve,
-          az ember és természet közötti kölcsönös folytonosság őrzésének elve,
-          az egyén és a közösségek mellérendelő joguralmi egyensúlyának elve;
-          a jogok és kötelezettségek arányosságának elve.

Alulírottak, mint alapító tagok a fenti célokkal teljesen egyetértésben cselekvő közösségként alapítjuk meg a Gazdatanácsok Szövetségét.

Kelt:    Kajászón, 2013. év Jégbontó hava Gyertyaszentelő Boldogasszony napján
(2013. február 2-án)
 

A Gazdatanácsok Szövetsége Alakuló Ülés jelenléti íve és a Gazdatanácsok bejelentő irat ezen alapító dokumentum elválaszthatatlan része[1] mely „bejelentő irat” a Szövetség mindenkori alapokmányának elválaszthatatlan része
 
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése