2014. január 9., csütörtök

Évfordulók 2014-ben: 250 éve Székely, 100 éve Magyar Gyász

Magyar gyász 1914 - 2014 - Felhívás

A Trianonhoz vezető első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából a Bonyhádi Kármentő Kör Magyar gyász 1914 – 2014 című felhívással fordult a világ magyarságához. A felhívás aláírói közül ketten – Kovács Gábor és Szabó László – voltak a Bonyhádon 2005 januárjában felállított első magyarországi szabadtéri Wass Albert-szobor kezdeményezői. Alább közzétesszük a felhívást.

Magyar gyász 1914 - 2014

F E L H Í V Á S

Honfitársaink, Szeretett Magyar Testvéreink!

2014. július 28-án lesz száz éve, hogy Magyarországot háborúba taszították – akarata ellenére – világuralmi célokra törő nagyhatalmi érdekek.

Mi, az 1994-ben alapított Bonyhádi Kármentő Kör tagjai erkölcsi kötelességünknek tartjuk, hogy a világháborúban elesettek, a hadifogolytáborokban meghaltak, a háborúban sebesülést szenvedettek, rokkantak és betegek, az özvegyek, az árvák, a tönkretett családok és  a megalázott és kifosztott, el nem követett bűnökért újra és újra megbüntetett magyar hazánkért kiálljunk.

Fájdalom és gyász van a szívünkben. Méltósággal, elődeink szenvedése iránti megrendüléssel, az elhunytak iránti főhajtással emlékezünk. Erre kérünk minden lelkiismeretes magyar embert, éljen bár mai határainkon belül vagy az elrabolt területeken, vagy a világ bármely táján, kérünk továbbá minden közösséget, melyeknek fontos  a haza üdve, csatlakozzanak felhívásunkhoz:

2014. július 28-án közös a gyászunk.

Emlékezzünk ezen a napon a magyarság kálváriájára ökomenikus istentisztelet vagy bármi más közösségi együttlét keretében, hogy soha ne történhessen meg újra az a borzalom, ami 100 éve vette kezdetét akaratunk ellenére, és vezetett a trianoni Golgotához.

Istenben bízva hiszünk Magyarország felvirágoztatásában.

Isten óvja Magyarországot!

Hiszünk Magyarország feltámadásában!

Bonyhád, 2013. december 8-án

Kovács Gábor               Surján József          Szabó László
a Bonyhádi Kármentő Kör alapító tagjai

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
8171/140108
 
forrás: nagyhaboru.blog.hu
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése