2014. április 15., kedd

A Fejér Szövetség felhívása majd másfél év után ugyanaz, de érvényesebb, mint valaha!

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Városiak és Vidékiek!

A magyar föld védelmének kérdésében sincs új a Nap alatt!

Bár a néhai Rácz Sándor, '56-os hős, a Magyar Földvédő Mozgalom utolsó választott elnöke, a Gazdatanácsok Szövetségének alapító atyja utolsó nyilvános közéleti beszédében a Fejér Szövetség által rendezett Kajászói Nagygyűlésen a lelkünkre kötötte, hogy "Ne higgyetek politikának, ne higgyetek pártoknak, ne higgyetek államnak, mert ezt az ügyet Nektek, a szántó, vető, földművelő népnek kell rendezni ahhoz, hogy emberi tisztességgel újra magyar életet lehessen teremteni a rónán!", mi mégis közzétesszük az Élőlánc Magyarországért Mozgalom parlamenten kívüli ökopárt felhívását, főként mert a felhívás sem hirdet mást!

Azzal továbbítjuk a felhívást, hogy felidézzük Önöknek az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület - Fejér Szövetség mintegy másfél évvel ezelőtt, 2012. év Álom (december) havának 28. napján közzétett FELHÍVÁSÁT a Gazdatanácsokért:

"A helyi Gazdatanácsok legalább 3 fővel és azzal a céllal alakuljanak meg, hogy megteremtsék a települési gazdák érdekképviseletét, hogy a megalakulás napjától kezdve a kormányprogram és az országgyűlés által tárgyalt földtörvény irányelveinek megfelelően egyetértési joggal vegyenek részt minden települési földkérdés vitájában, minden helyi birtokpolitikai döntésben, és hogy részt vegyenek a helyi közbirtokosság helyreállításában, intézményi feltételrendszerének kidolgozásában!
Tagjai legyenek – s a jelentkezés alapján később is magától értetődően lehessenek – a legalább öt éve a településen élő és gazdálkodó természetes személyek! Legfeljebb egyharmad arányban hívjanak meg rendes tagokként a gazdatanácsokba a település közigazgatási határain belül több mint öt éve gazdálkodó, ám behatárolt környezetében élő gazdákat illetve más, a települési gazdák által elfogadott, ismert közéleti (mezőgazdász, közgazdász, jogász) szakembereket! A Gazdatanácsok fenti, rendes tagjai azonos szavazati joggal vegyenek részt a tanács döntéseiben! A Gazdatanácsok megalakulását, igényelt részvételét a közéletben jelentsék be a helyi önkormányzatnál és települési köz- avagy körjegyzőnél!"
Amely felhívás aztán ezzel a három kívánalommal zárult:

Ha nincsenek Gazdatanácsok, hát legyenek!
Ha nincs közbirtokosság, hát legyen!
Ha nincs a gazdáknak, a vidéknek érdekképviselete, hát legyen!

Amit azóta csak egyetlen kívánalommal toldottunk meg:
 


Ezt tanácsoljuk továbbra is mind a kishantosi, mind a mezőfalvai és minden települési családi és kisgazdálkodónak:

-------------------------------------- az Élőlánc felhívása ---------------------------------

FELHÍVÁS
Magyarország jelen és jövendő Kormányához, Parlamentjéhez, közjogi méltóságaihoz, polgármestereihez, egyházi vezetőihez, pártjaihoz, civil szervezeteihez és népéhez
a MAGYAR FÖLD ÜGYÉBEN

A választási kampány elvonta a figyelmet arról a történelmi jelentőségű tényről, hogy 19 nap múlva - 2014. május elsején érvénybe lépnek a 2013. június 21-én botrányos körülmények között elfogadott FÖLDTÖRVÉNY* rendelkezései, melyek a kormányzati állítások ellenére megnyitják a magyar földpiacot a külföldiek előtt**, ami országunk, és létalapjaink lépésről lépésre való észrevétlen elvesztésének veszélyével fenyeget.
*2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról[1]
Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13111.pdf
**Idézetek a törvényből:
10. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.
5. § 24. tagállami állampolgár: az Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára, ide nem értve a belföldi természetes személyt;
[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el.

Ez a törvény ezen felül kiskapuival lehetővé teszi korlátlan méretű birtokok létrejöttét, mely társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt pusztító folyamatokat indít el. Vidéken a jövedelem egyedüli forrása a föld. Ha ezt kihúzzuk a közösségek, a vidéki családok alól – a megélhetésüket vesszük el. Ha a vidék nem él meg, akkor a város sem él meg. A vidékiek városokba áramlása felborítja a város egyensúlyát is – mindenkinek nem jut állás – így valakinek menni kell. Ezért keresi már 500.000 ember külföldön a megélhetését.
A földforgalmi törvény rendelkezései teljes mértékben ellentétesek a helyi gazdálkodó családok, a vidéki közösségek – így a nemzet érdekeivel is. Talán nem véletlen, hogy a törvény elfogadásakor lezajlott furcsa színjáték eredményeként Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök nem szavazott a törvényről… Emiatt a törvény érvényessége is kétséges.

Orbán Viktor a 2/3-os felhatalmazás mellett érvelve a gyors döntéshozatalt említette a legnagyobb előnynek. Történelmi tény, hogy a választások eredményeként Orbán Viktor jelen és leendő kormányának is megvan a 2/3-os felhatalmazása – tehát nincs akadálya a földforgalmi törvény gyors – akár egy nap alatt történő megváltoztatásának.

Ha az alig több mint két hét múlva beinduló alattomos katasztrófát el akarjuk hárítani, akkor a földforgalmi törvény alábbi módosításaira van szükség még május elseje előtt:

1. Helyi gazdának (helyben lakónak) az számítson, aki 5 éve az adott településen él, cég esetében az legyen helyi, melynek 5 éve az adott településen van a székhelye. Ez alól a pályakezdő földműves se legyen kivétel. Ha az adott településen nincs jelentkező az adott földre, akkor léphessen be a szomszéd településen élő.

2. A helyi gazdaközösségbe csak azokat a - fentiek szerinti - helyi gazdákat, helyi cégeket számítsák, akiknek gazdasága legalább 60 %-ban az adott település közigazgatási területéhez tartozik.

3. A helyi gazdaközösség minden településen 9 tagú földbizottságot válasszon 1 évre.

4. Minden, a településhez tartozó földügyletben (földbérlet esetén is) legyen döntő szava a helyi földbizottságnak.

5. Az állami hivatal csak a törvényességet ellenőrizze.

6. A döntéshozatali rendszer fentiek szerinti stabil, működőképes felállásáig, az üzemszabályozási törvény elfogadásáig - átmeneti földeladási tilalmat kell érvénybe léptetni.

7. A földforgalmi törvény egységesen vonatkozzon minden földügyletre - ne legyenek kivételek.

8. Azonos családba, vagy azonos érdekkörbe tartozóknál alkalmazzanak összeszámítást. Ehhez szükséges annak meghatározása, hogy ki tartozik egy családba, egy érdekkörbe.

9. A földszerzési, földhasználati korlátozást olyan szinten határozza meg a törvény - amely figyelembe veszi azt, hogy a föld korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás - ezért az egy településhez tartozó földek arányos és igazságos elosztása kell, hogy a legfőbb cél legyen. Egy család, vagy egy érdekkör ne birtokolhasson többet, mint a településhez tartozó földek 20 %-a. Minden ezzel kapcsolatos kiskaput zárjanak be!

10. A rangsorban ne kerüljön a többiek elé az állattartó teleppel rendelkező gazda, ne szorítsa ki a többi gazdát a földszerzés, a fejlesztés lehetőségeiből, mert a növénytermesztéshez is földre van szükség.
Ezek a változtatások elegendő időt adnak arra, hogy kezdeményezni lehessen az EU-val a tárgyalásokat a moratórium meghosszabbításáról, arról, hogy a föld EU szinten kerüljön ki a tőke szabad áramlásának szabálya alól, valamint az élelmiszer önrendelkezésről. A földforgalmi törvény kapcsán megfogalmazott EU-kritikák miatt amúgy is elkerülhetetlenek a tárgyalások föld ügyekben – akkor már a fenti kérdések európai szintű felvetését Magyarországnak kellene kezdeményezni.

A földforgalmi törvény gyors megváltoztatása mellett alapvető nemzeti érdek az állami földekre kiírt – az Alaptörvény rendelkezéseit súlyosan sértő - pályázatok és eredményeik megsemmisítése is. Ezután a fenti elvek alapján – a helyi gazdaközösségekkel érdemben megtárgyalt, és általuk elfogadott - földpályázati rendszer kialakítására van szükség.

Csak így helyezhetjük biztonságba földjeinket, közösségeinket, jövőnket. Ennek érdekében meg kell mozdulni minden felelős állampolgárnak, minden felelős erőnek.

Magyarország, 2014. április 11.
Élőlánc Magyarországért
További információk: www.kielegyenafold.hu
Kapcsolat: Ács Sándorné agrármérnök - acsne.eva@gmail.com, Tel: 30 3850 379

Fejér Szövetség Elnöksége nevében
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Kapcsolódó bejegyzés:
Válaszra a kérdés ismétlése a válasz az alapvető jogok biztosának

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése