2014. április 9., szerda

Egyetértő, s egyben egyet nem értő válasz Géczy Gábornak

Kedves Gábor!

Nagyon is jó volt olvasni mindazt, amit arra válaszként írtál, hogy kire és mire is szavazhat ma egy igaz magyar ember. Értem, amit mondasz. Sőt, többszörösen is egyetértek Veled, de mégis maradt egy cseppnyi - talán lényeges, talán nem, de - hiányérzetem. Mert egyetértek
  • először is, hogy a pártok nyilvánvaló célja, hogy közel kerüljenek ahhoz a ponthoz, ahol osztanak (s többnyire fosztanak),
  • másodszor is, hogy a politika feje tetejére állított avagy kifordított, elferdített "közélet", azaz a helyiekhez képest idegenlégiósok ígérgetése az önfenntartó, szerves közösségek önrendelkezésével szemben,
  • harmadszor is, hogy a pártok megosztanak, hiszen ez a lényegük, hogy a RÉSZeket (PÁRTokat) állítsák az EGÉSZszel (az IGAZzal), a RÉSZESSÉGet az EGÉSZSÉGgel (azaz az IGAZSÁGgal) szembe,
  • negyedszer is, hogy nem az volna a cél, hogy hatáskörükön kívüli kérdésekről döntsenek az emberek, amire befolyásuk - ha média és csalás sem volna - akkor sincsen, hanem az önrendelkezés letéteményeseinek, a közéleti személyiségek felkenése,
  • ötödször is, hogy a jelen "választás" Káin és Ábel logikáján szervezett egymás elleni verseny, uszítás, azaz idegen POLITIKAi harc, a KÖZÉLETi választással szemben,
  • hatodszor is, hogy a mai választás nem valódi választás, hanem hivatkozási alap teremtés csupán azok számára, akiket országlóknak kiáltanak ki majd két cirkuszi mutatványos műsor közötti, nagyon is termékeny, de szabadon rabolható időre,
  • hetedszer is, mert azzal nagyon is egyetértek, hogy "a hetedik Te magad légy!", azaz munkálkodj, ültess és éltess, azonban mégsem egészen, azaz mintha félbehagytad volna azt, amit mégis tehet az, aki tesz! Ugyanis nem mond az még ellent, ha ültet és éltet az ember annak, hogy elmenjen a szavazóhelyiségbe és ott is éltessen, ültessen, tanítson is és lelkesítsen egyben!
Semmi akadálya nem volna annak, hogy válaszoljunk is a kérdésre, amit feltettek, s a válasz éltető, lelkesítő és tanító is legyen azoknak, akik még nem értik azt, amit Te! Ha valaki elment és szavazott, még nem feltétlen szolgált két urat, ugyanis szavazni úgy is lehet, hogy az a jelenlegi rendszerben érvénytelen! Az érvénytelenek nem egyenlők azzal, akikről a szavazók nem tudnak semmit sem, s nem egyenlők azokkal, akik nem is tesznek semmit sem a közért, a közéletben. Az érvénytelenek figyelmen kívül hagyottak, azaz olyanok, mint én vagy Te!

Kedves Gábor!

Egyetértek azzal, hogy a tanító nemcsak az iskolának kinevezett helyeken tanít, hogy a lelkesítő nemcsak a templomnak szentelt helyeken lelkesít, azonban, ha az iskolából, ha a templomból kérdeznek, ha az iskolában vagy a templomban adhatsz választ a kérdésre, akkor ne tégy úgy, mint akit meg sem kérdeztek. Nem hagyhatod a tudatlant, a pillanatnyilag lelketlent abban a kétségben, mintha azokkal lennél egyenlő, akiket sem a POLITIKA (egymás legyőzése, megalázása), sem a KÖZÉLET (egymás meggyőzése, lelkesítése) nem érdekel. Akik látszólag ugyanazt teszik, mint Te: távol maradnak attól, amit mások nem tudnak megkülönböztetni az egészséges, igazságos közélettől, azt hiszik, hogy a politika a közéletnek nem elferdítése, vagy ahogy mondod: megfordítása.

Legközelebb menj el a szavazóhelyiségbe teljes családoddal, egy-egy fával és ásóval a kezetekben. Tegyétek le szépen az ajtóban a csemetéket, a szerszámokat, majd vegyetek elő egy nagy tollat, amivel vastag, olvasható, hatalmas betűkkel adhattok választ a kérdésre, hogy kit és mit választanátok, ha lehetne? S még a fülkébe sem kell belépnetek, de írjátok rá hatalmas nagy betűkkel a szavazólapra:

IGAZSÁG, EGÉSZSÉG, ÉLET
vagy amit üzenni érdemes és tegyetek mellé egy hatalmas keresztet is:
vagy
(azaz esetleg karikázzátok is be, s az mindegy, hogy kit és mit takar be)!

Aztán éltess és ültess és taníts és lelkesíts tovább ugyanúgy, ahogy eddig is tetted. Ne hagyd szegényeket árván ott sem, ahol és ahonnan kérdeznek!

Az sem volna annyira érdemtelen, ha egyszer azt látnánk, olvasnánk a hírekben, hogy a választáson a lakosság túlnyomó része részt vett, s a szavazatok összesítésének eredményeképpen a nyertesre leadott szavazatok száma kevesebb, mint amennyi

ÉRVÉNYTELEN!
(nem semmi)

Nem mintha önmagában ez elegendő lenne bármire is, de következetesen azt tanítaná, amit Te a szavazófülkétől távol, messze! Azaz így is lehetünk mi a hetedikek! Vagy tévedek?

Nagy tisztelettel és szeretettel:
Ferenc (az öreghegyi)

Géczy Gábor üzenete2014, április 8 - 07:18

Az elmúlt időszakban sokan kérdezték, hogy kire fogok szavazni ezért úgy döntöttem, közzé teszem választásom:
Először: a jelenlegi pártok a rosszat akarják egymással versengve jobban csinálni: ki tud több pénzt a föld alá temetni csatornázás címén, ki tudja magasabb gátakkal megfojtani folyóinkat, ki tud még több felesleges és káros oltást adni gyerekeinknek, ki tudja kötelező oktatás címén még jobban egymásnak uszítani a nemzedékeket... Jelenleg nem látok a politikában olyan erőt, aki JÓT csinálna (akár rosszul is).

Másodszor: maga a politika úgy jött létre, hogy ellopta a családoktól, a falvaktól, a járásoktól, a megyéktől, és végül teljes országoktól az önrendelkezés jogát és lehetőségét (a POLITIKA fordítása: AKITILOP). Valahol a történelem során őseink félelemből, vagy tudatlanságból átadták természetes, eredendő jogaikat másoknak. Mások döntik el, hol születhetünk meg, mások nevelik fel gyermekeinket, mások rendelkeznek az életünk felett. Mi most a természetes jogainkat köszönettel visszavesszük.
Az europuniós képviselő beszédének fordítása:
Rendben, elnök úr! Murray Rothbard amerikai filozófus jutott eszembe, aki azt mondta: "Az állam egy rabló intézmény. Az adózás pedig az a lehetőség, melynek révén a politikusok és bürokraták ellophatják az állampolgárok pénzét, hogy szégyenletes célokra költsék." Ez a hely (mármint az Európai Parlament) sem kivétel! Döbbenetes, egyúttal kérdezem önöktől, hogyan sikerül megőrizniük komolyságukat, amikor pénzügyi dolgokról beszélnek. Ugyanis a bizottság egyetlen tagja, egyetlen bürokratája sem fizet adót! Önök, uraim - az állampolgároktól eltérően -, nemcsak adót nem fizetnek, de egyéb pénzügyi kötelezettségeiknek sem tesznek eleget! Teszik ezt számos kedvezmény és különleges törvény fedezékében! Önök a legnagyobb vagyonmentők, pénzmosók Európában! Mégis önök ülnek itt, és okítanak másokat! Az unióban élő emberek kezdik megérteni, mi folyik itt. Ne csodálkozzanak hát azon, hogy rohamosan nő az euroszkeptikusok tábora. És hadd mondjak még valamit önöknek: Ha egyszer az emberek rájönnek, kik önök valójában, rövid időn belül lerohanják majd a parlamentet, és felkötik önöket! És igazuk lesz!

Harmadszor: a párt jelentése ugyanaz, mint az indoeurópai „part" szónak: rész, részlegesség. Létrejöttének egyetlen célja az EGÉSZ-ség, az egység megbontása. Oszd meg és uralkodj. Minden négy évben fellángol a gyűlölet lángja, sötét erő gyűlik és öl embert, barátságot, közösséget. A saját környezetemben is esett szét család, mert az asszony a Fideszre, a férj a Maszopra szavazott. A gyerekeknek nem volt szavazati joguk...

Negyedszer: a választási eredményekre körülbelül annyi a befolyásunk mint arra, hogy álljon Brad Pitt haja. A népszavazás már régen gépszavazás, a bábjátékot valahol rég megírták már, csak a bábok színét kell megszavazni. Ahová figyelünk, teremtő energiáinkat oda irányítjuk. Nincs időnk, nincs erőnk családunkra, rokonainkra, a közösségeinkre, mert azzal vagyunk elfoglalva, hogy mit balhézik kedvenc celebünk, mi történik Tel Avivban, vagy hogy verekszenek a kormányért kedvenc politikusaink a süllyedő Titanicon.
http://www.youtube.com/watch?v=kMb1iZez3i4

Ötödször: ma az embereket azzal mozgósítják, menjenek el szavazni, nehogy a másik fél győzzön. Mindenki valami ellen szavaz, nem valamiért. Minden közösséget, így egy országot is a közös célok és a közös rítusok tartanak össze. A politikusok önmaguknak sem képesek értelmes jövőképet adni, nemhogy egy országnak. Képtelenek, mert nincs elképzelésük a jövőről. Összefogásra, együttműködésre, közös teremtő munkára csak önmagukban, családjukban rendezett emberek képesek.

Hatodszor: bármely pártra szavazok, a mátrixot erősítem. A hatalom arra való hivatkozással lopja el a közvagyont, lakoltat ki, üldöz el külföldre, mászik bele a magánéletembe, hogy erre „x millió szavazó hatalmazta fel". Meg kell tanulni a magyarságnak a nemesedést, NEMet kell mondanunk mindenre, ami megoszt, ami élet ellenes, ami a jövőnket éli fel. Ha senki se menne el szavazni, megszületne az egység, ha mindenki az életet szolgálná, eltűnnének a betegségek, ha közösen teremtenénk, együtt hoznánk létre a jövőt.

Hetedszer: a hetedik te magad légy! Ne told át másra a felelősséget, vedd a kezedbe sorsod irányítását: döntsél! Döntsd el, hogy az életet szolgálod, vagy a halált, mert egyszerre nem lehet két urad! Úgy döntöttem, hogy a pártoskodás helyett az életet választom: 2014. április 6.-án családommal hét gyümölcsfát ültetünk. Hét kis fát utódainknak az egységért, az életért a jövőért. Ez hétszentség!
Géczy Gábor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése