2015. május 1., péntek

Immár ötödször: Grandpierre Atilla lesz a vendégünk

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Grandpierre Atilla: A magyar ősvallás – ahogy őseink látták a világot 

Négy alkalommal aratott nagy sikert előadásaival Grandpierre Attila  csillagász, a természettudományok doktora, a fizikai tudományok kandidátusa, író, költő, zenész, történész, aki ismét vendégünk lesz a 269. Hétvezér Esten.

"A magyarság csak hathatós újjászületés által mentheti meg magát a tökéletes megsemmisüléstől" - írta Széchenyi István 1835-ben. A magyarságnak valamikor saját nemzeti vallása volt. Ez a nemzeti magyar vallás a magyarság lelkületének megfogalmazódása. Nemzeti ősvallással nem akármelyik nemzet rendelkezik. Grandpierre Atilla legendás művei bevilágítanak őseink világába, feltárják a magyar ősvallá ősi állapotát, történelmi alapokon.

  A természetes úton, öntörvényűen létrejött nemzeti ősvallások óriási jelentősége egyfelől a nemzeti ősmúlt gondolat- és hiedelemvilágának megőrzése, másrészt az, hogy egyezik az adott nemzeti egyéniséggel, lelkülettel, a nemzet észjárásával, gondolkodásmódjának sajátosságaival, eredendő élet- és világfelfogásával, őseredeti erkölcsi rendjével, nyelvébe foglalt látásmódjával, hagyományaival, szokásaival, legmélyebb meggyőződéseivel. Vagyis a nemzeti vallás  összhangban áll alkotójával, azzal, aki létrehozta, s ekként elősegíti saját eredeti mivoltának megőrzését és kibontakozását, míg ezzel szemben a kívülről, idegenből átvett vallások, hiedelemrendszerek óhatatlanul, akaratlanul is szembefordítják az átvevő embert saját népi ősgyökérzetével, ős eszmerendszerével, ősi hiedelemvilágával, önnön szellemi mivoltával, nemzeti jellegével, így hát eltávolítja, elidegeníti az embert önmagától, saját őshagyományaitól, történelmétől, történelmi örökségétől. 

Ajánlott honlap: http://www.grandpierre.hu/site/ismeretterjeszto/magyarsagtudomany/page/3/

Az előadás ideje: 2015. május 05. kedd 18 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Ady Endre. u. 32. I. em. 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése