2015. május 11., hétfő

Elképesztő bírói értetlenség az NFA kontra kajászói közember perben

Tisztelt Sajtószerkesztőség!
Kérjük, támogassák Böcsödi Gergely küzdelmét azzal, hogy közzéteszik a Fejér Szövetség szolidaritási-kárenyhítési gyűjtését!

Tisztelt Honfitársak!

http://www.noltv.hu/video/4686.html
 A képre kattintva:
Őszi szántás Kajászón 2012.11.11-én
Eljött az idő, hogy sok ezer ember 1000-1000 Ft-jával álljunk ki a gazda mellett, aki nemcsak díszelgett, de szántott és vetett is a közért, a törvényességért - maga ellen kihívva a hatalmat - a traktorjával!

Jogerősen ítélte közel másfél millió forintos kártérítésre Böcsödi Gergely kajászói gazdát a másodfokon eljáró Székesfehérvár Járási Bíróság azért, mert 2013. április 19-én tüntetésképpen gyomtalanította és be is vetette napraforgóval a Kiss Árpádnak korábban titkoltan (a "Tavaszi vetés" akció után azonban már bevallottan) törvénytelenül odaítélt 8194 aranykorona értékű szántóból a Kajászói Gazdatanács által még 2012 őszén körbekerített 2194 AK (64 hektár) törvényes mértéken felüli részét.

A képre kattintva:
Tavaszi vetés Kajászón 2013.04.19-én
Az NFA kára nulla volt, azonban nemcsak neki, de Kajászótól Martonvásárig, a budapesti őrző-védőtől a mezőfalvi vetésgyilkolókig mindenkinek haszna származott Böcsödi Gergely kiállásából. Gergő kára azonban összesen 3 millió forint lett. Másfél millió a vetés költsége, másfél millió a kártérítési összeg és a fellebbezési költség összesen. Amennyiben van a honfitársak között, aki - a legkevesebbet is adakozva, de ezzel mégis kifejezve együttérzését - utalni szeretne a gyűjtő számlára (azaz a kajászói közember küzdelmére), akkor

a közleményben:
"Szolidaritás Kajászó"-t
írva az alábbi számlaszámra utalhat
belföldről:
 Fejér MAG Egyesület OTP bankszámlája:
11736006-20401159 
külföldről:
OTP BANK NYRT É-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
HU8000 Székesfehérvár, Ősz u. 13. 
IBAN HU65 11736006-20401159-00000000
SWIFT kód: OTPVHUHB

Természetesen folytatjuk a küzdelmet azután is, hogy kifizettük a pénzre éhes NFA-t mind az NFA elleni perben, mind pedig ebben az ügyben. Alkotmányjogi panasszal élünk és Strasbourgba visszük mindkét pert (azt is, amelyben az Összefogása Magyar Földért és Vidékért Egyesület perelte be a két törvénytelen társtettest, az NFA-t és Kiss Árpád tetőfedő, nádarató vállalkozót). S, ha egyszer eljutunk strasbourgi döntéssel a kártérítésig, minden befizetőnek kérés nélkül visszautaljuk a felajánlását, talán egy baráti találkozó keretében, hiszen amit Gergő és édesanyja végigcsinált ebben az ügyben, nem akármilyen példája annak, hogy hogyan állhat ki az ember - nemcsak magáért, hanem - a szülőföldjéért, szülőhelyéért és az ott élő gazdálkodó sorstársakért.

Bírói értetlenség
Mesterkélten visszafogott felfogó képesség 

Elképesztő a döntés, mert ugyan már első fokon felfogta a bíróság, hogy az NFA kártérítési keresete május 2.-ától, azaz attól a pillanattól kezdve teljesen alaptalan, amikor kitárcsáztatta a kajászói Gazdatanács élő vetését, de képtelen volt felfogni, hogy április 24-től május 2.-ig sem volt kitől és mitől védeni az addigra már teljesen elhanyagolt, műveletlen területet. Főként nem Böcsödi Gergelytől és a kajászói gazdáktól, hiszen a pénteki vetés után már kedden az NFA székháza előtt tartózkodtak Budapesten, nem Kajászón, hogy felvilágosítást kérjenek arról, hogy milyen alapon hanyagolja el az NFA a területet.

Annyira értetlennek mutatta magát Káló Zsuzsanna bírónő, hogy azt találta kérdezni Böcsödi Gergelytől, lemondott-e írásban a bevetett mag hasznáról ahelyett, hogy azt fogta volna fel, hogy április 23-án, egy nappal a méreg-drágán alkalmazott őrző-védő szolgálat bevetése előtt ezt az NFA személyesen Gergelytől kérdezhette volna meg, ha fogadta volna, méltatta volna legalább e kérdésre.

Sőt, a képzett bírónőnek annyira sikerült eljátszania az értetlent, hogy az indoklásában kifejtette azt is, hogy lett volna más mód a tiltakozásra, pl. levelezés, békés tüntetés, ... ahelyett, hogy megerőltette volna a józan eszét és felfogta volna végre, hogy tucatnyi hivatalos levél, petíció és öt békés tüntetés (a negyedik volt a vetés) után adta csupán ki első hivatalos tájékoztatását az NFA arról a területről, amelynek védelmére fizetett inkább 5,7 millió forintot egy őrző-védő szolgálatnak ahelyett, hogy elismerte volna - netán meg is szüntette volna - törvénytelenségét.

A bírónő nem olvasta ki a periratokból, a számtalan tanúvallomásból, hogy 2012. szeptember 4-én Gazdagyűlés volt Kajászón Ángyán József előadó vendégségével, hogy 2012. október 17-én "Őszi Határszemle" akció volt Kiss Árpád törvénytelen szerződése miatt, hogy 2012. november 11-én "Őszi szántás" történt Kiss Árpád törvénytelen szerződésének fenntartása miatt, hogy 2013. április 19-én a "Tavaszi vetés" is tüntetés volt az NFA és Kiss Árpád törvénytelen szerződésének fenntartása és a terület egy részének parlagon hagyása miatt, hogy 2013. április 23-án tüntetésként sajtótájékoztatóval egybekötött látogatás történt az NFA székházához, ahol nem fogadták a kajászói Gazdatanács tagjait, azaz azt a nyilvánvaló tényt, hogy ez mind, egytől egyig nem más volt, mint károkozás nélküli békés tüntetés.

A "Tavasz vetés" előtt egy héttel a törvénytelenségek ellen tiltakozó kajászóiaknak adott utolsó NFA nyilatkozat:
"Mi közük a kajászói földhöz?"

A teljesen értetlen bírónő azt találta mondani, hogy van más mód, mint a földművelés, hogy az NFA-t arra kényszerítse bárki, hogy megszüntesse törvénytelenségeit, miközben az NFA a "Tavaszi vetés" előtt egyszer sem ismerte el törvénytelenségét, egyetlen bérlőt sem keresett a területre és kitartott azon állítása mellett, hogy van érvényes, szabályos bérlő a területen (2013. április 23.-ig, a kajászóiak budapesti sajtótájékoztatójáig, az NFA azon nyilatkozata volt érvényben, amelyben egyértelműen Kiss Árpád szabályszerű bérleményeként tüntette fel a területet). Azaz, a "Tavaszi vetés" előtt (anélkül) egyetlen kapavágás sem történt és egyetlen nyilatkozat sem hangzott el a törvénytelenség felszámolásáról. Nem zavarja döntésében a bíróságokat, hogy Böcsödi Gergely alperes és gazdatársainak vetése juttatta el az NFA-t ahhoz, hogy mára 3 új nyertes pályázót hirdettek ezen a területen, amelyben éppen az alperes ellen tanúskodó Varga Ferenc az egyik nyertes.

Hogy-hogy nem érthető, hogy mi békés, hogy mi kármentes és hogy mi a tüntetés?

A másodfokon eljáró bírónő még ennél is tovább ment.  Felrótta Gergelynek, hogy nem fogadta el a martonvásári Varga Ferenc ajánlatát, akit az NFA a "Tavaszi vetés" után keresett meg kényszer hasznosítási szerződéssel, hogy akár zsebből kifizetné a vetést, holott akkor ma pályázatról sem beszélnénk. Ha Kiss Árpád már nem művelheti a szántót, hát akkor Varga Ferenc legeltesse ott akár évekig martonvásári lovait? Ez lenne ám a becsületes eredmény?!

Bizonyíték hiányában a feltételezés is elegendő?!

Az NFA és tanúi semmit sem bizonyítottak a kereset jogosságából

Olvassuk együtt a PTK vonatkozó rendelkezését, az NFA keresetében hivatkozott, annak jogalapjaként szolgáló bekezdést!

"PTK 190. § (1) A birtokos a birtoka ellen irányuló támadást – a birtok megvédéséhez szükséges mértékben – önhatalommal is elháríthatja.
A birtokvédelemnek kétféle eszköze van, az egyik a megengedett önhatalom, a másik a birtokvédelmi eljárás, amely közigazgatási hatósági, illetve bírói úton érvényesíthető. A törvény megengedi a birtokos részére a birtoka ellen irányuló támadás elhárítását. Egyetlen korlátozást állít fel: az önhatalom csak a birtok megvédéséhez szükséges mértékben gyakorolható. A szükséges mértéket két oldalról lehet vizsgálni. Egyrészt a birtokos cselekménye csak addig terjedhet, ameddig az a tényleges birtok megvédését célozza. Magatartása nem alakulhat át megtorlássá, mert ebben az esetben már ő is jogellenes cselekményt követ el. A birtokos a birtoka megvédése érdekében nem okozhat a birtoksértőnek aránytalanul nagyobb kárt (hátrányt), mint amilyen őt a birtokháborítás következtében érte."


A bíróság nem igazságot, de még jogot sem szolgáltatott. Ugyanis semmilyen bizonyítékot nem tudott az NFA arra felmutatni, hogy bármit is tett volna, hogy a legkisebb károkozással védje meg az állami tulajdont (az nem tett, hogy folyamatosan hallgatott, mismásolt, hazudott és mindenkit, kormányt, bíróságot félretájékoztatott), vagy hogy a károkozással arányos kár elhárítást alkalmazott volna az őrző-védő szolgálat milliós "támogatásával", azaz hogy a kártérítési igénye alapos lett volna, ugyanis csak a fenti feltételek teljesítése esetén lett volna kártérítésre jogalapja. Az NFA-nak ezzel szemben nemhogy kára nem, de még haszna is volt. Miután a háttérben lezsírozta, hogy ő lesz (lett) a földhasználó Kiss Árpád helyett, még tán támogatást is igényelhetett a földre (ha tette), minthogy a tavaszi vetéssel gyomtalanított terület műveltetésére kényszerítette őt Böcsödi Gergely. Jól járt Kiss Árpád is, ugyanis szerződését úgy bontották fel, hogy arra az NFA-nak nem volt jogalapja, azaz húsz évre pályázat nélkül kötöttek vele új szerződést visszadátumozva, holott az NFA pályázat nélkül csak egy évre köthet "kényszer hasznosítási" szerződést. Törvénytelenül művelheti tovább a 6000 Ak-ás (több, mint 200 ha) földet. Jól járt az is, aki a leválasztott, Böcsödi Gergely által bevetett földet kezdte művelni az NFA által megfizetve. Jól járt itt mindenki, csak Böcsödi Gergely és az a kajászók gazda nem, aki mellette állt minden akcióban. Ugyanis erre a területre kiírták végül a pályázatot újra, de sem Gergő sem társa, bár pályáztak, egy deka földterületet sem nyertek. Jól járt Varga Ferenc is, aki megnyerte az egyik területet, meg egy másik martonvásári vállalkozó is. De jól járt Kajászó is, mivel egy az NFA által fel nem ismert Gazdatanács tag is nyert egy területet a háromból, amelyre felosztották az érintett és Kiss Árpád túlnyert területéről leválasztott 2184 Ak-ás szántót. Jól járt itt mindenki, kára senkinek nem volt, csak haszna, a bíróság viszont mégis megítélte a kártérítést azért az őrző-védő szolgálatért, amelyben 4fő egy hónap alatt 5,7 milliós bért kapott. Nem kérdés már, hogy ki akar beállni őrző-védő szolgálatosnak az NFA-hoz ilyen kereseti viszonyok között, s ennyire dologtalanul? Az viszont kérdés számunkra, hogy ki az, aki beszáll enyhíteni Gergő kártérítésén, aki bukott másfél milliót a vetésen és most másfelet azon, hogy a kártalan NFA-nak fizet kártérítést. 

Ám a helyzet ennél még súlyosabb.
A bűnpártolás vádja alól kaphat valaki felmentést?

Ugyanis az elsőfokú tárgyaláson tanúként jelentkezve nyilatkoztam (szóban és írásban, videó felvétellel bizonyítva), hogy Sebestyén Róbert megtéveszti a bíróságot és félretájékoztatja a közvéleményt a törvénytelen bérlemény szerződéseinek visszadátumozásával, azaz az NFA okirat hamisítást követett el. Sebestyén Róbertet ugyanarra a tárgyalásra beidézték tanúnak, amelyen én is tanúskodtam és a tárgyalóteremben is megismételte hamis nyilatkozatát. (http://gazdatanacs.blogspot.hu/2014/06/tanuvallomasok-az-igazsagtalansag.html)

Hiába hegyeztem ki a bírónőnek, hogy mi a törvénytelen és hamis, s hogy éppen az NFA által benyújtott peranyagban vannak az előlünk korábban titkolt bizonyítékok, a bírónő képtelen volt akarni, hogy megértse, amit leírtam, mondtam. A felvételen látható, hányszor igazítottam ki, mikor szavaimat másként értette. A másodfokon eljáró bírónő pedig már teljes értetlenkedéssel nyilatkozott az indoklásban az okirat hamisítást igazoló dátumviták kérdéséről.

Arról már nem is beszélve, hogy teljesen hidegen hagy minden bíróságot az a tény, hogy az NFA a mai napig fedezi azt a törvénytelenséget, hogy Kiss Árpádnak nem volna joga nemhogy 6000 Ak-ás földet sem művelni, de minden állami földre pályázatból és kényszerhasznosításból is kizárta magát az eredeti szerződésben tett hamis nyilatkozatával. Ezt az NFA és általa aláírt szerződés egy az egyben tartalmazza külön megnevezve a térmértéki korlátokra vonatkozó törvényességi szabályok megszegésének súlyosságát.

A két bírónő mindegyike kitart amellett, hogy az NFA és Kiss Árpád visszadátumozással - ráadásul törvénytelenül 20 évre - kötött szerződésével a törvénytelenséget orvosolták az illetékesek. Elképesztő! Már-már bűnpártolás.

Nem azért értetlenek a bíróságok, mert ha nem volnának azok, akkor éppen nekik kellene hivatalból eljárást kezdeményezni az NFA ellen a törvénytelenségek miatt?

Tanúvallomásom szóról szóra megtekinthető a Gazdatanácsok Szövetsége honlapján:
https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4dcUR6OWRDZklHeDQ/edit
és olvasható is: https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4dZGRYMXVPOUtVa0E/edit
A bírónő értetlenségére jellemző, hogy az általunk készített videó felvétel alapján a jegyzőkönyvüket is kénytelen voltam módosíttatni utólag:
https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4dMmFkbDhtWEdrbG8/edit
 
Mindez hiábavaló volt. Az eljáró bíróság sikerrel játssza az értetlent.
Ezt nem hagyhatjuk. Panasszal élünk a bírói döntéssel szemben, alkotmányossági panasszal élünk a törvénytelenség fenntartása miatt és Strasbourgba megyünk, nem csupán a teljes joggal számon kérhető igazságszolgáltatás hiánya miatt, hanem amiatt, hogy itt már a jogszolgáltatás is elmaradt.

Igazságot és minden jogot a helybéli gazdáknak!

További részletek itt olvashatók:

Tisztelettel:
Dr. Boór Ferenc
Fejér Szövetség szóvivő
Gazdatanácsok Szövetsége titkára
MVSZ Fejér Megyei Szervezet elnöke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése