2015. május 5., kedd

Az MVSZ felajánlása: Mentsük meg a Gábor Áron-házat

Felajánlás a bereczki Gábor Áron-ház közösségi megvásárlására

A Magyarok Világszövetsége felfigyelt arra a riadalomra, amelyet a Gábor Áron bereczki szülőházának román nyelven történt áruba bocsátása a világ magyarságának körében keltett. Osztozunk abban a sokak által kifejezésre juttatott meggyőződésben, hogy a székely-magyar nemzeti hős szülőházának telke és az arra később, 1944-ben épített Ház magyar – lehetőleg közösségi – tulajdonban kell maradjon mindörökre. Nem osztjuk viszont a község polgármesterének álláspontját, miszerint a ház a szocializmus idején épült volna, és ezért kétes értékű lenne. Emlékeztetünk arra, hogy 1944. március 15-én, a Házat díszítő emléktábla avatásának napján Bereczk még a Horthy Miklós kormányzó nevével fémjelzett Magyar Királyság része volt.

Éppen ezért – méltányolva az eddigi bejelentett kéréseket és felajánlásokat – a vételár begyűjtésére egy elkülönített bankszámlát bocsátunk rendelkezésre.

Megtudtuk, hogy a Ház tulajdonosa szorult anyagi helyzetében döntött az áruba bocsátásról, és 25.000 euró, azaz mintegy 7,5 millió forint vételárat kér.

Ezzel kapcsolatban a következőkért vállalunk kezességet:
  1. Az alább megnevezett bankszámlára a gyűjtés befejezéséig befizetett összegeket maradéktalanul a Bereczken, Gábor Áron szülőháza helyén álló épület megvásárlására fordítjuk.
  2. Amennyiben ez okafogyottá válna azáltal, hogy a helyi közbirtokosság, az önkormányzat, az egyház, vagy más, hitelt érdemlően magyar közösségi érdeket képviselő szervezet megvásárolná a Házat, és az általunk begyűjtött pénzre nem lenne szükség, akkor azt maradéktalanul visszautaljuk a befizetőknek. 
  3. Amennyiben az elkülönített bankszámlára begyűlt összeg elegendő lesz a Ház megvásárlására, és arra nem akad más, a 2. pontban megnevezett székelyföldi közintézmény, akkor a Magyarok Világszövetsége a maga nevében, vagy egy általa arra méltónak talált székelyföldi szervezet nevében vásárolja azt meg.
  4. Amennyiben a Ház vásárlásához szükséges pénznél nagyobb összeg gyűlne be a bankszámlára, úgy a többletpénzt – az adományozók hozzájárulása esetén – a Magyarok Világszövetsége székháza beázó tetőszerkezetének megjavítására fordítjuk. Azoknak a támogatóknak, akik a többlet ilyetén való felajánlásával nem értenek egyet, a begyűlt összeg és a vásárlási ár aránya szerinti – őket megillető – részösszeget visszafizetjük.
  5. Az adományokról, az adományozók nevének – hozzájárulásuk esetén történő – közzétételével rendszeres tájékoztatást nyújtunk az MVSZ Sajtószolgálat (E-mail: sajtoszolgalat@mvsz.hu ) révén. Az adakozók névsorát a Ház Arany Emlékkönyvébe foglaljuk, amelynek másodpéldányát az Országos Széchényi Könyvtárban helyezzük letétbe.
Elkülönített bankszámlánk:
Magyarországról történő átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-7045 3285

Külföldi átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
HU71 1030 0002 2010 2159 7045 3285
MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód: MKKBHUHB

A fentiekért jótállunk.

Velünk az Isten!

Budapest, 2015. május 4-én

Borsos Géza sk,                                                                                                                  
a Székely Nemzeti Tanács létrejöttének kezdeményezője, egyben alelnöke         
a Magyarok Világszövetsége Kárpát-medencei Térségének alelnöke

Dr. Boór Ferenc sk,
az MVSZ Fejér Megyei szervezetének elnöke

Patrubány Miklós István Ádám sk,
a Magyarok Világszövetségének elnöke,
maga is székely ember


Közzéteszi az MVSZ Sajtószolgálat a mai napon.

MVSZ Sajtószolgálat
8621/150504


„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése