2015. május 1., péntek

Nyílt levél testvérvárosunk, Csíkszereda Önkormányzatának és megvádolt tisztviselőinek

Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán Polgármester Úr!
Tisztelt Antal Attila és Szőke Domokos Alpolgármester Urak!
Tisztelt Önkormányzati Testület!


Megdöbbenéssel követtük a híreket, amelyekben arról értesülhettünk, hogy összeférhetetlenséggel, hivatali visszaéléssel és hivatali visszaélésre való felbujtással gyanúsítják Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármesterét és alpolgármestereit, s amely hírek letartóztatási kísérletekről, majd házkutatásokról szóltak, amelyet a romániai hatóságok a Városházán, a Sapientia – EMTE csíkszeredai székhelyén, az érintettek otthonában és magánlakásokban folytattak, s amelyek viharos gyorsasággal oda vezettek, hogy Ráduly Róbert Kálmánt és Szőke Domokost házi őrizetbe is vették. 

Mi, a Fejér Szövetség Elnöksége, mint a Csíkszeredával testvérvárosi szerződésben élő Székesfehérvár több társadalmi szervezetének szövetsége is, Ráduly Róbert Kálmán polgármesterben és Szőke Domokos és Antal Attila alpolgármesterekben talpig becsületes és tisztességes, Csíkszeredáért, a magyarság érdekeiért határozottan kiálló, a románság érdekeit is mindig messzemenően tiszteletben tartó vezetőket ismertünk meg, ezért egy pillanatra sem hisszük, hogy a furcsa hírveréssel és rajtaütésszerű gyorsasággal végrehajtott rágalmazásnak, gyanúsításnak bármilyen valós alapja volna.

Nem fogadhatjuk el, hogy Romániában gyakorlattá váljék, hogy a helybéli román és magyar lakosság közmegelégedése mellett szolgáló magyar tisztviselőket rágalmazási és gyanúsítási eljárásokkal, vélelmezett, majd évek múlva alaptalannak bizonyuló bűnelkövetésekkel vádolva lehetetlenítsenek el, tegyenek tönkre.

Ezúton fejezzük ki együttérzésünket a megvádolt tisztviselőkkel, családjaikkal és egyetértésünket a tisztviselők mellett kiálló önkormányzati testületekkel, szervezetekkel. (Állásfoglalás a Csíkszereda városvezetőiről megfogalmazott gyanúsításokról). Elítéljük a korrupciót, annak minden formáját, s különösen a párt- és/vagy hatalompolitikai célú rágalmazást. Az eljárás körülményeit tekintve számunkra a korrupció gyanúja sokkal inkább az eljárás kezdeményezőivel szemben merül fel, nem a megvádolt köztiszteletben álló személyekkel szemben.

Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán! Tisztelt Antal Attila és Szőke Domokos!

Kívánunk Önöknek erőt, hogy megvívják ezt a küzdelmet és önbizalmat, hogy megváltoztassák azon történéseket, amelyek megértek már a változásra! Kívánunk Önöknek türelmet, hogy elviseljék mindazt, ami már megváltoztathatatlan! S kívánunk Önöknek bölcsességet, hogy különbséget tudjanak tenni e kettő között Csíkszereda, Székelyföld és Erdély, annak minden tisztességes polgára érdekében!

A Fejér Szövetség minden tőle telhető segítséget megad, amennyit csak lehetséges az ártatlanságuk kétség nélküli meggyőződésében és mielőbbi tisztázása érdekében!

Kelt: Székesfehérvárott, 2015. május 1-én

Bizalommal az ősi erényben és testvéri szeretettel
a Fejér Szövetség Elnöksége nevében:

                                  Sajó Victor elnök                                      Dr. Boór Ferenc elnökségi tag
                                   Fejér Szövetség                                         MVSZ Fejér Megye elnöke

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése