2016. január 4., hétfő

A "kolibri eszűek" Európája

Európa és a bevándoroltatottak „integrációja”, avagy a „kolibri eszűek” esete a migránsokkal…
Charles de Gaulle tábornok
Hetek óta kering az interneten De Gaulle tábornok 50 évvel ezelőtti beszéde, amely napjainkban is aktuális. Íme, a beszéd, amit 1962-ben mondott, amikor Franciaország visszaadta Algéria függetlenségét:
 „Nagyon jó dolog, hogy léteznek sárga franciák, feketék, vagy barnák. Ez azt bizonyítja, hogy Franciaország nyitott minden faj számára és egy világegyetemes szemlélettel rendelkezik. Viszont ez csak egy feltétellel lehetséges: hogy ők a lakosság egy csekély hányadát képezzék. Ha ez nem így lenne, azt jelentené, hogy Franciaország már nem lehetne Franciaország. Mindenekelőtt mi egy európai fehér bőrű népcsoport tagjai vagyunk, akiknek gyökerei a görög-latin kultúra alapjaiból erednek és keresztény a vallásuk.

Ne gyertek nekem gyermekmesékkel! Muzulmánok? Jártatok ott, hogy lássátok őket? Láttátok őket turbánjaikkal és burnuszaikkal? Teljesen nyilvánvaló, hogy azok nem franciák! Azoknak, akik az integrációt propagálják, kolibri eszük van, még ha nagy tudósoknak is hiszik magukat.

Próbáljátok integrálni az olajat az ecettel, öntsétek össze egy üvegbe, aztán rázzátok jól össze és mégis egy idő elteltével ismét szétválnak. Az arabok, azok arabok, a franciák pedig franciák. Valóban azt hiszitek, hogy Franciaország népessége magába tudna szívni tízmillió muzulmánt, akik holnap már húszan lesznek és holnapután negyvenen? Ha most megvalósítjuk Algéria Franciaországhoz való integrációját, ha Algéria minden arabja és berbere franciának fog számítani, hogyan fogjuk tudni megakadályozni őket abban, hogy ne jöjjenek a kontinentális Franciaországba, ahol sokkal magasabb az életszínvonal?
Szülőfalvam mostani neve Colombey-A-Két-Templomnál, hamarosan Colombey-A-Két-Mecsetnél lenne…”

Itt az eredeti francia nyelvű szöveg:
« C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns.
>> Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France . Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne.
 Qu’on ne se raconte pas d’histoire ! Les musulmans, vous êtes allés les voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas ? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l’intégration ont une cervelle de colibri, même s’ils sont très savants. Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d’un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante ? Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et les Berbères d’Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherez-vous de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées.. 
CHARLES DE GAULLE "

Értelmezzük a fenti, több mint ötven éve elhangzott beszédet, a jelenlegi európai migránsválság valóságára. Európa „integrálni” fogja a betelepített milliókat és leszármazottaikat, mondják a mai Nyugat-Európai vezetők. Európa nyilvánvalóan nem becsüli az iszlám kultúrát és vallást, mert azt „integrálni”, azaz felszámolni akarja. Megfosztaná a menekülteket attól, ami sajátjuk, értékrendjük-vallásuk, kultúrájuk, és rájuk húzna egy európai kényszerzubbonyt. Jó előre látható, hogy ez nem fog menni. Ám ha menne, akkor is alapvetően tisztességtelen volna. A terrorizmus kérdésébe most ne menjük bele, nyilvánvaló, hogy nem minden migráns terrorista, majd az idő megmutatja, hogy ki kicsoda is valójában. Ám az eljárás, amit a „kolibri eszűek” terveznek, a tisztességes többséggel szemben mélységesen tisztességtelen. Nemcsak tisztességtelenül aljas, hanem eleve és védhetetlenül hibás. Még a nyomaiban kereszténynek mondható európai keresztények esetében sem működik. Hiába az azonos kultúra, vallás, máig nem „integrálódott” egy bajor egy szásszal, egy provanszi egy katalánnal, egy tiroli a lombarddal, a székely a románnal és így tovább. Beszélhetnek egy vagy rokon nyelvet, lehet egy a vallásuk, de eredetük, nemzetiségük, nemzetségük, nemzettségük alapján mégis máig is és a jövőben is különböznek és ez így helyénvaló.

Ahogy a népek, nemzetek Európáját a történelem során eddig soha senkinek nem sikerült egy arctalan masszává formálni, ez most sem fog sikerülni a „kolibri eszűeknek”. Hát még akkor, ha a vallásuk is különbözik! Ahogyan a kereszténység nem judaizmus, a síita iszlám nem szunnita, a hindu pedig nem buddhista. Az „integráció” politikája egyébként is megbukott már történelem során többször is. Legutoljára a közelmúlt történelme bizonyította ezt. A „vallások felett álló” vallás nélküli társadalom modellje, amit kommunizmusnak hívtak, és zászlajára a „Világ proletárjai egyesüljetek” jelszavát tűzve akart nemzetek és vallások nélküli „világforradalmi” integrációt megvalósítani. Nem jött össze…! De vannak, akik gyorsan „felejtenek” mert „kolibri eszűek”.

Ez az ún. „integráció” további, még messzebbre vezető feszültségeket is hordoz magában. Egyetlen népcsoport sem akarja önszántából feladni vallását, kultúráját, történelmét, identitását. Az ún. ”Európai-modell” pedig ezt célozza meg, bár ki nem mondja. A történelem során számtalanszor bebizonyosodott, hogyha a többség kívánja” integrálni”, azaz beolvasztani a kisebbséget, legfeljebb fizikailag képes erre. Eltünteti, megsemmisíti, mint az Amerikai kontinens őslakosait. A dolog fordítva sem működik, amikor egy kisebbség formál jogot magának arra, hogy a többségnek diktáljon. Ezek a kísérletek, ily módon végrehajtva mindig véres pusztulásba vezettek és nem csak a kisebbség számára.  

A magyar Szent Korona
Mi akkor a megoldás? A megoldás számunkra itt, a Kárpát-medencében roppant kézenfekvő és a történelem már bizonyította, hogy van és csak is ez a működő modell. Ez pedig a Szent Korona Alkotmányát tisztelő és elfogadó népek, nemzetek közössége. A határainkon kívül lehet példát venni róla, amint a történelem során egynéhány nemzet meg is tette (sajnos egyre elhalványodó emlékekkel, mióta a példaadó Magyarországot törvénytelen úton és merényletekkel lekényszerítették erről az útról)

Hogyan lehet ide eljutni ismét? 
Az első sürgető lépés a kármentésé. Mielőbb megállítani és visszafordítani ezeket a földönfutóvá tett, Európában idegen néptömegeket. Ezzel egy időben pedig segíteni, megteremteni a feltételeket, hogy mindenki ott élhessen békében ahová született. Ahhoz viszont, hogy minden nép békében élhessen szülőhelyén, a katalán, a vallon, a flamand, a kurd a török, a tatár az örmény, sőt még a palesztin is, Európának és a világnak fel kell ismernie, hogy ez az egyetlen működő modell a világtörténelemben, amely a magyar Szent Korona Alkotmányának országa volt. 
A Magyar Királyság etnikai összetétele a XVII. szd. elején
Fel kell ismernünk nekünk, egyesével a káini-szemléletet sulykolók hamisságát. El kell utasítanunk ezt a ma uralkodó életfilozófiát, amely azt példázza, hogy győztes csak akkor lehetsz, ha elpusztítod a másikat, mert ha nem, akkor ő fog téged elpusztítani. Ez az ön- és világpusztító szemlélet életben tartása csak is azok érdeke, akik bár statisztikailag alig kimutathatóan kevesek, de mégis gyakorolják felettünk, a többség felett hatalmukat. Ha kell média-manipulációval, megtévesztéssel, a „többség érdekében” hozott törvényekkel, a pénz hatalmával, és végső soron a káoszkeltéssel, amelyből szerintük az egyetlen kivezető út az erőszakkal, fegyverrel kikényszerített „rend” lenne. Két világégés és az azóta is folyamatosan szított tüzek a világban számukra nem volt elég. 

Vannak már akik tudják, és egyre többen lesznek, akik azt is tudják, hogy csak ez az egyetlen megoldás, a Hunor-Magor testvéri összefogás. A csendes többség, a közemberek dolga, hogy mutassuk meg ezt a megoldást másoknak is a nagyvilágban. A megtévesztetteknek, a félrevezetetteknek, a kisemmizetteknek, a földönfutóvá tett millióknak. Nincs egyetlen nép, népcsoport, vagy vallás, vagy bármilyen egyéb csoportosulás ezen a világon, akik kiválasztottak lennének. Tudjuk ez azon keveseknek, akik a világot jelenleg uralni szándékoznak - a többség és demokrácia nevében - nem tetsző dolog, mert ez az ő hatalomfosztásukkal jár. Sok időnk nincs a tanakodásra. Ezt érzik, tudják, hogy az idő nem nekik dolgozik, éppen ezért napról-napra siettetik a folyamatokat, fokozzák a káoszt. A mi dolgunk megakadályozni a káosz elhatalmasodását és a többség rendjét megvalósítani a kisebbség „rendje” helyett.

Ötven éve De Gaulle tábornok még csak azt ismerte fel, hogy az „ecetet az olajjal nem lehet összekeverni”. De azt is tudnia kellett, hogy az ecetre és az olajra is szükség van, de mindegyiknek a maga helyén. A legfontosabb dolgunk lesz a dolgokat helyére tenni az újesztendőben, mert ezt a „kolibri eszűekre”nem bízhatjuk. Ez annál sokkal fontosabb a többség, a magunk érdekében.  

Imre (a felsővárosi)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése