2016. január 11., hétfő

Megjelent a Magyarságtudományi Füzetek 26. száma

MTF-26: Megjelent a székelységről szóló szám

Megjelent  a székely népnek szentelt  magyarságtudományi füzet, amely teljesen új alapokra helyezi a székely nép által a magyar nemzet életében betöltötteket. A kötet szerkesztői maguk is székelyek: Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alapító alelnöke és Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke.

A könyvbemutatóra január 7-én, csütörtökön 18 órakor került sor, az MVSZ Magyarok Háza (1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.) Bartók-termében. Jelen voltak: Borsos Géza, Patrubány Miklós, Pápai Szabó György, az MTF-sorozat szerkesztője, Fuksz Sándor elnökhelyettes, a kötet létrejöttének kezdeményezője és támogatója, Oláh István térségi elnök, Bottyán Zoltán térségi alelnök és mások.

A könyvbemutató utólag is megtekinthető a Youtube <https://www.youtube.com/channel/UCj3_dtiWxLk9FvYcxjEXs6g>  – MVSZ oldalán.

Az MTF 26. (és minden korábbi száma) megvásárolható (ill. megrendelhető) a Miss Tee Teaboltban és az Alba Mária közéleti műhely és örökség boltban

„Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb határszélt foglalja el keleten: a székely. Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép. 

Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szokásaiba nem vegyült soha semmi idegen. És amellett megvannak benne minden nemzetnek jó tulajdonai. Honszerető, szabadságvágyó, mint a svájci; – szavatartó, hidegvérű, mint az angol; – okos vállalkozó, számító, mint a zsidó; – jó katona, mint az arab; – mérsékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz; – magán segíteni tudó, idegentől irtózó, mint az olasz; – találékony, mint a jenki; – tiszta, mint a hollandi; – demokrata, szabadelvű, mint a francia; – és kitartó, mint az orosz; – és mindenek felett szapora, mint a zsidó és a szláv; – vallási türelem dolgában pedig előtte van minden nemzetnek a világon.”
(Jókai Mór – A jövő század regénye) 

“Az erdélyi scíthákról, a kiket székelyeknek hívunk
Ezenkívül vannak az erdélyi részekben a scíthák, kiváltságos nemesek, a kik a scítha néptől, ennek Pannoniába való első bejövetelétől származtak el, a kiket mi romlott néven <<siculusoknak>> nevezünk; a kik teljesen külön törvényekkel és szokásokkal élnek; a hadi dolgokban a legjártasabbak...”
(Werbőczy István – TRIPARTITUM, III. rész, 4. czím) 

„1. A székelység rendelkezik saját nyelvvel, amely a magyar nyelv.
2. A székelység a világ azon kevés népének egyike, amely ősidők óta folyamatosan saját írással, a székely rovásírással rendelkezik.
3. A székelység önálló és kiforrott jogrenddel rendelkezik, amely a sajátos örökösödési jogtól, a közösségek életét szabályozó jogon keresztül a saját alkotmányig, a Székely Constitutioig terjed. Az Európa egyik első számú jogállamának nevezhető Magyar Királyságon belül is, a székelység teljesen önálló, saját jogrend szerint élt, amely az állam jogrendjéhez a Comes Siculorum, a Székelyek grófjának jogintézményén keresztül kapcsolódott.
4. Az 1509-ben Székelyudvarhelyen elfogadott Székely Constitutio a világot két évszázaddal megelőzve, először foglalta törvénybe a személy sérthetetlenségét, mely szerint székely embert, hatályos bírói ítélet híján tilos fogva tartani. Ugyancsak szentesítette Székelyföld területén a szabad kereskedelmet. A székelyek lakta területet, a Székelyföldet jelentős jogkörökkel rendelkező székekre bontotta. A székelyek székek szerinti területi-jogi szerveződését a XXI. századi, integrálódó Európa a székiség, azaz a szubszidiaritás elvében élteti tovább."
(Állásfoglalás a székely nép önrendelkezési jogáról - részlet  – I. Székely-Magyar Világtalálkozó, Szeged-Vértó, 2010. augusztus 15.) 

„Azon bíró, aki Isten és ország törvényeitől elhajolva, könyörgés, vagy ajándék által megnyeretve, részrehajló lenne, száműzessék, minden ingóságai felprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, és Székelyföldön soha ne lakhassék! Ekként bűnhődjék még az is, aki maradásában, vagy visszajövetelén fáradozna!”
(Székely Constitutio - részlet – Székelyudvarhely, 1505. november 23.)

Az MVSZ Sajtószolgálat 8868/160106 számú sajtóhíre alapján továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/nyitolap/szja-1#.Uxp7BM6ghvI>

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!
„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)
A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)
A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.
Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevélre való leiratkozáshoz, küldjön erről szóló levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatába írja be: Hírlevélre feliratkozás!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése