2016. január 7., csütörtök

„Miért van a méheknek királynőjük? – Mert ha kormányuk volna, nem lenne mézük."

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

„Pártold a Nemzeted”. Vendégünk Dr. Bene Gábor közjogász

A címadó idézet a Fejér Szövetség 303. Hétvezér Estjének előadója, Dr. Bene Gábor tollából származik. Nem kis feladatra vállalkozik, aki szeretné bemutatni a Szegeden élő közjogászt, több könyv szerzőjét, aki rendszeresen publikál. Könyveiből az „EMELKEDJÜNK MAGYARRÁ”, vagy a „Fejlődés vagy forradalom” címűt itt feltétlenül meg kell említeni. Nagy vitát váltott ki a Magyarok VII. Világkongresszusán az „Államjogi problémák és megoldásai” című dolgozata. Írásai rendszeresen jelennek meg a Nemzeti Hírháló, Kárpáti Harsona és a Magyar Megmaradásért című honlapokon. Írásainak témája az önszerveződés szükségessége, a nemzeti látókör szélesítése és az alkotmányos magyar államiság helyreállítása témakörökben mozognak általában. Az említett honlapokon önálló rovata van, amelyek olvasását ajánljuk azok számára, akik alaposan szeretnék megismerni a gondolkodását.

Dr. Bene Gábor így vall magáról: „a pártokból 2004. december 5.-én – a kettős állampolgárságról szóló szégyenteljes népszavazás során ábrándultam ki végleg. Azt követően, csak NEMZETPOLITIKÁVAL vagyok hajlandó foglalkozni, s ennek egyik legfontosabb szegmensét, a hagyományos közjogi gondolkodás talaján megszületett magyar alkotmányosságot kutatom. Jelenleg a Kárpát-haza Nemzetőrség, a Szent Korona Lovagrend és a Történelmi Vitézi Rend tagjaként, valamint a Magyarok Világszövetsége és a Magyarok Szövetsége aktív „nemzetépítő munkásaként” próbálom, ezen nemzeti szervezetek munkáját összehangolni. Minden írásomat a nemzet szolgálatára ajánlom fel, mert a nemzeti gondolat nem plagizálható! A magyar értelmiségnek a legnagyobb alázattal, de az igazsághoz való könyörtelen ragaszkodással kell felülemelkednie minden szándékon, amely megosztásunkat eredményezi! Mert nekünk nem lehet már megsértődni, kivonulni, hanem ki kell állni a nemzet igazságáért, az alkotmányos jövőért, a gyermekeinkért és unokáinkért! Mert ez az óriási felelősségünk!  A közhatalmat ugyanis éppen azért tudták idegenek "kiénekelni a szánkból", mert nem egymásra támaszkodva harcolunk a lelepleződött pártok, idegen érdekeket képviselő pártpolitikusokkal szemben, hanem egymást szapuljuk, egymásban keressük az ellenséget. Mindez annak a római elvnek a mai megvalósítása, ami az „oszd meg és uralkodj” elve. Nyugaton a bérek nem véletlenül magasabbak, mint hazánkban. Az indirekt népirtás egyik legfontosabb eszköze ugyanis a nép teljes függőségbe taszítása, és ez nemcsak a tudatformáló médián, hanem a munkaerő újratermelését biztosító jövedelmen keresztül is megjelenik. A jelenleg működő pártszervezetek nem a nép képviselői, nem az ország, a közjó megszállottai, hanem érdekalapú csoportosulások, amelyek éppen a közhatalmat akarják felhasználni arra, hogy pártjuk és ezzel egyéni érdekeik, vagyoni helyzetük, jelentős mértékben javuljon. Ezért ők az önmagát mindig letagadó gazdit, a pénz-manipulátor bankárkasztot szolgálják.  A pénzhatalom pórázán vezetett párttagság nélküli pártok „elitjei”, a pártokrácia - legyen szó bármelyik pártról - csak a megosztás eszközei és nem a nemzet megmaradását, érdekeit szolgálja. A szabad mandátum pedig, akár a helyi önkormányzati
Rakamazi Turul -Árpád-kori hajkorong
képviselők, akár az országgyűlési képviselők esetében azt jelenti, hogy akik oda bekerülnek, azok öt illetve négy évig „érinthetetlenek” és visszahívhatatlanok. Ők azok a média által megcsinált – műszóval
„közszereplők”, akik még soha, sehol nem bizonyították sem rátermettségüket, sem a magyar nemzet iránti elkötelezettségüket.  Épp ezért lenne szükséges egy magát korlátozó, mintaként szolgáló, erkölcsi értékrend alapú mozgalom létrehozása, amely megkérdőjelezhetetlen tisztasága okán felvehetné a versenyt a már többször és újra és újra lejáratódott pártokkal és pártpolitikusokkal. Előadásában melynek címe „Pártold a Nemzetedet”, azt az új típusú képviseletet és érdekérvényesítést kívánja bemutatni és szolgálni, amely végre a valódi, a magyar nemzet sorsfordító rendszerváltását eredményezi. 

Szeretettel várjuk az előadásra és az azt követő kötetlen beszélgetésre a téma iránt érdeklődőket. 

Az előadás ideje: 2016. január 12. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Ady Endre. u. 32. I. em. 
Miss Tee Teabolt
Az előadás támogatója: a Miss Tee Teabolt 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése