2016. január 22., péntek

Köztársaság vagy alkotmányos királyság?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Ludányi Horváth Attila: Demokrácia avagy allokrácia alapú hierarchia?

A 305. Hétvezér Est vendége Ludányi-Horváth Attila lesz. Így mutatja be magát: okleveles közgazda, szakkonzul, „újparadigma-elemző” (nemzetiségi kérdések, történelem, maja indián kultúra). Nyelvismeret: német, orosz, spanyol, angol. Külszolgálatok: Bécs, Mexikóváros, Bonn (nemzetiségi-kisebbségi attasé), Kolozsvár (konzul) összesen 14 év. Jelenlegi státusa nyugalmazott diplomata 35 év külügyi szolgálat után, „örökös pártonkívüli”.

Napjainkban, a XXI. század elején a családokban, az iskolákban, a tanmű-helyekben, az egyetemeken szinte soha nem esik szó egyéni életünk, avagy kisebb-nagyobb közösségeink életének értelméről, céljáról. Olyan ez, mint- ha valami láthatatlan hatalom „tiltólistára” tette volna az egész témakört, írja az Élet, a szeretet és igazság jegyében, „caritas in veritate” „boldogságfilozófia” elemzői dolgozatában.

A Rendet a – Világrendet, és benne a magyarság nemzeti létalapvetését „létdoktrínáját” kívánja megfogalmazni. Minden eddigi tudását és élettapasztalatát latba vetve kívánja össze rakni azt a „képet”, ama „életigazító értékrendet”, amely – hite szerint – fölötte áll az eddig ismert politikai és erkölcsi, többnyire nagyon is ingatag lábakon álló elméleteknek, nézetrendszereknek, amelyek mint írja számára mindig is erősen hiányosaknak tűntek. Ez az értékrend alapú világkép elementárisan eltér az ún. „jobboldali” vagy „baloldali” politikai eszméktől, a különféle vallási meggyőződésektől, kodifikált egyházi szövegektől. Meg is nevezi ezt a hat pillért, amelyekre ennek a világképnek a Rendje felépül: Isten – Élet – Boldogság – Szeretet/Szerelem – Rend – Igazság/Egészség. Ahogy az egyénnek is szüksége van az általános és örök érvényű értékrendre, úgy a nemzetnek is. A milliárdnyi cseppből álló tenger, bár megőrzi a cseppek tulajdonságait, értékrendjét, de ezt csak a saját, erre alkalmas működési rendje, a természet rendje teszi lehetővé. Az egyén és a nemzet kapcsolata ehhez hasonlítható. Csak a megfelelő működési forma, keret az, amely képes megtartani és tovább éltetni az általános és örök érvényű értékrendet. Ludányi Horváth Attila ezen az esten az életigazító értékrendről fogja gondolatit megosztani hallgatóságával.  

Az előadás ideje: 2016. január 26. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Ady Endre. u. 32. I. em.
Miss Tee Teabolt 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése