2016. január 12., kedd

Január 12: s a lelkünkben a Don visszhangja dong

Minden év január 12-én a doni hősökre emlékezik a jó magyar ember
Emlékezzünk a 73. évfordulón a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg doni katasztrófájára!

Vitéz Somogyváry Gyula
1895-1953
Vitéz Somogyváry Gyula:
A boldog szunnyadókhoz 

Aludjatok, Ti áldott hőseink,
Pihenj Te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög,
 
S ne bántson könny, mely értetek pereg. 

Apák, fiúk, szerelmes vőlegények,
Kik porladoztok mily sok éve már,
Kik elé dörgő ágyúszóval,

Véres mezőkön toppant a halál.

Aludjatok csak Don menti holtak,
Folyó mentén szunnyadó bakák,

Aludjatok ott messze idegenben,
Magyar testvéreink, fiúk és apák.

Aludjatok néma szent hadak,
Pihenni édes, pihenni jó,

Nyugtasson a Donnak halk zúgása,
Mint a Tisza folyó.

De jó tinéktek, elkísért az
Utolsó gondolat, hogy bárki győz,
E véres dáridóban a magyar nép

Él és földje megmarad.

Hozzátok el ne érjen
Itthonról sóhaj, jajgatás,

Mert ajándéktok szent:
A csendes szunnyadás...

Ezt Isten adja halott katonának,
Ki hűséges volt, bátor és derék,
Ki könnyű szívvel vitte áldozatul,
Piros vérét és drága életét.


De csitulj panasz! Nyugalmuk
Legyen mindörökre mély.
S utolsó kincsüket ne
Rabolja el földi szenvedély.
 

Ne zúgjon harangszó, sem ágyuk orgonája,
Csak egy könnycsepp, síró anyaszó.
Nyílaljon be a porladó szívekbe,
Mit megérez fia, a boldog szunnyadó.


Ezért hát, csitt... csak fojtva, lopva fájjon,
Hogy azóta nincs nálunk árvább a világon,
Mióta ők messze földeken, némán fekszenek,

Keresztjük korhadt, vagy sírjuk már jeltelen.

Aludjatok, hát Isten katonái,
Aludjatok Ti boldog pihenők!
Ringasson szelíden, mint az álom,
Idegen földek, távoli temetők!


https://www.youtube.com/watch?v=H3-AdDA5ulI
A 2012-ben készült dokumentum film a képre kattintva megtekinthető
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése