2016. január 13., szerda

Levelesládánkba érkezett levél Trianonról

https://drive.google.com/open?id=0B2eX2yV7Hp4ddGlJZnotRkNrZm8
Botos László tanulmánya a képre kattintva
letölthető és/vagy olvasható
A Trianonban eltiport IGAZSÁGUNKRÓL terjesztésre ajánlható Botos-tanulmány-szöveg (Elnök Úr javaslatára már a "Feltételezzük" beírásával. Terjesztés előtt esetleg további finomítással?)

Kedves MAGYAR Barátaim!

Ma – pihenésül a többnapos megfeszített javítási munkám után (a javítás nem tartott ilyen sokáig, de közben-közben mindig pihennem kellett, amikor már nagyon zsongott a fejem és káprázott a szemem) – megnéztem a gróf Czegei Wass Alberttel 1990-ben, Floridában készült riportot, amelyet a tévé memóriájába pár napja félretettem.

Wass Albert is arról beszélt, – többek között –, hogy Amerikában „úgy tudják”: Erdély ROMÁN, – ezért persze, hogy Románia kapta meg Trianonban.
Az ilyen tévhírek elterjedése szerinte úgy kezdődhetett, hogy valaki komolyan vette a románok és a csehek fizetett megrendelésére a sajtóban közzé tett, világmegtévesztő, történelmi-földrajzi hazugságokat, amelyekkel előkészítették Magyarország szétdarabolását (miközben mi nem ismertettük az IGAZSÁGOT a világgal), – később pedig valaki az egyetemi doktorátusához ilyen hazug „forrást” használt fel, őt pedig továbbidézték mások, így aztán láncolatban terjedtek el a „tudományosnak” látszó történelemhamisítások, már nehéz is kideríteni, tulajdonképpen mi volt a láncolat elején.

Mivel ez a „probléma” egyáltalán nem múlt el azóta sem, amint az Amerikában élő Botos Lászlótól is hallom, égetően szükségesnek, fontosnak tartom magam is terjesztetni – nemcsak Botos László: Olvasókönyvét, amely nagyobb lélegzetű (470 oldalas), hazafias, szépirodalmi, valamint történelmi összeállítás, dokumentum-idézetekkel, és szintén komoly és IGAZ tájékoztatást ad ebben a témában, – de ezt a csatolt írást is, amelyet Halassy Béla könyvén felháborodva írt – válaszul annak hazugságaira.

Tehát Botos László csatolt, friss írását, éppen a tartalma miatt, és éppen a Nyugat rólunk való tájékozatlansága – vagy félretájékoztatottsága miatt, a nagy nyugati nyelvekre is le kellene fordítani, és terjeszteni: az angol, német, francia (olasz, spanyol…) olvasók számára.
Sőt, az IGAZSÁGOT nem ártana a magyarok NYOLC országra erőszakkal szétdarabolt SZÜLŐFÖLDJÉN élőkkel is megismertetni, hiszen „otthon” – hivatalból – őket is félretájékoztatják.

A csatolt tanulmány 14-es (nagy) betűkkel 40 oldal (49 flekk). Nem túl nagy anyag ahhoz, hogy kis füzetbe foglalva sok példányban olcsón lehessen előállítani, hogy minél több olvasóhoz eljusson. (Példa lehet erre Magyaródy Szabolcs: Kézikönyve, amely zsebben elfér, és igen fontos, közérdekű a tartalma.)
A külföldi „célszemélyek” között a sajtó legfontosabb képviselőin túl ott kell, hogy legyenek az egyetemek, a könyvtárak, a diplomáciai testületek, a tudományos intézmények is. Megfelelően figyelemfelkeltő címmel, címlappal ellátva, különösen az idegen nyelvűek számára.
(A címlapra? – Itt eszembe jut a trianoni magyar „szabásminta” területarányos alkalmazása Franciaország térképére. Hasonlóképpen kellene Amerikára és Németországra is hasonló grafikát készíteni, – ha ilyen még nem készült eddig. Az EU-ban minket támogató katalánok megérdemelnék, hogy ők is kapjanak tőlünk ilyen ismertetést… – spanyolul, vagy a saját nyelvükön is.)

Remélem, a levelem címzettjei között többen is lesznek, akik vállalkoznak majd erre az „ismeretterjesztő” munkára, a nyelvismeretük, helyismeretük felhasználásával.
Mindezt – célszerűen – a Magyarok Világszövetsége égisze alatt kellene – összehangolva – folytatnunk.

És még valami:
Tapasztalatom, hogy az „amatőrök” között számosan vannak, akik nagyobb lelkesedéssel esetleg messzebb jutottak egy-egy tudományos terület felderítésén, mint akiket egy-egy állami tudományos intézmény foglalkoztat havi fizetésért, – de a „hivatásos” tudósok munkájára is feltétlenül számítanunk kell, ha a magyar nemzet IGAZ történetét, abból is következő jogos követeléseinket akarjuk megismertetni a világban mindazokkal, akik közvélemény-formálónak számítanak.
Ezért szeretném felhívni a Tisztelt Címzettek figyelmét arra, hogy ha már készült erre a célra alkalmas, közzétehető írásuk, akkor arra is szükségünk van. Minél többre, hogy a történelmi igazságok hangoztatásával végül eredményesen cáfolhassuk a rólunk világszerte terjengő tévismereteket.
Csak egy közismert bátorítást említek: „Egy fecske nem csinál nyarat!” (De ha már sok fecske összegyűlt, tudhatjuk: közel a nyár!)

Remélem, senki nem veszi tőlem zokon a fenti ötleteket.
Remélem, mások is részt kívánnak venni abban a küzdelemben, amit Botos László is folytat a magyarság érdekében.
Az sem baj, ha eddig magányos küzdőtársak tudomást szereznek egymásról, hogy egymást bátoríthassák, segíthessék.

Tisztelettel és magyar testvéri barátsággal:
Kincsesné Salca Mária
ny. mérnök, Budakalász,
az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom egyik alapító tagja
a Magyarok Világszövetsége természetes tagja (hiszen magyar vagyok)
06 70 333-6732
06 26 341-140

U.i. Köszönet illeti Botos László urat, a folyamatosan lelkesen végzett, magyar érdekű munkásságáért, és kedves feleségét, Margaretet, aki szintén magyar-rokon: VELSZI származású, de a magyar férjével olyan szorosan együtt dolgozik a magyarságért, hogy megérdemli a „tiszteletbeli magyar” címet! KSM

Elnézést kérek, hogy jelenleg csak ennyi Tisztelt Címzettnek küldöm el ezt a felhívásomat.
Remélem, hogy sokan lehetnek még, akikre számíthatnánk, de sokaknak nem tudom a nevét, az e-mail-címét sem. Önök ebben is segíthetnek…
Előre is megköszönöm. KSM

Továbbította a Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése