2011. október 1., szombat

2011. október 4-én mindenhol másként, de mindenképpen a magyarságért

Különleges nap lett 2011. október negyedike, kedd nekünk, fejéreknek.
S legyen a mi őszünk, a Te őszöd kezdete is egyben, ha még nem kezdted el! Emlékezz velünk! Emlékezz az elesettekre!

Budapestre kellene mennünk a felnőtt '56-os ifjainkért, hogy emlékezzünk az elesettekre.
Kolontáron kellene lennünk a felelőtlenség áldozataiért, hogy emlékezzünk az elesettekre.
Fehérvárott, a Szent István teremben lenne a helyünk, hogy fel ne adjuk végleg végeinket.
Mindannyian mindenhova nem mehetünk. Megszoktuk már: Ha kedd, akkor Hétvezér Est.

Szerencsére nem vagyunk kevesen - ha sokan sem, ám annyian mindenképpen -, hogy eljussunk Budapestre, Kolontárra és Fehérvárott a Csángó és a Hétvezér Estre, ha másért nem, hát azért, hogy a magyarságért töltsünk el újra egy keddet, egy reggelt, egy delet és egy estet! Őszintén, egyenesen és szép magyar nyelven egymással beszélgetve.

Emlékezzünk ezen az őszön is az elesettekre!

2011. október 4-én, kedden jelenik meg a Magyarságtudományi Füzetek 15. száma.

              Nincs még nap a történelem kezdete óta, amely világosabban bizonyította volna az ember szabadságvágyának örök olthatatlanságát, bármily csekély lenne az esély, és bármekkora áldozatot követelne  –hirdette 1956. október 23-ról, annak negyedik évfordulóján John F. Kennedy, majd kijelentette: A bátorság, a lelkiismeret és a diadal napja volt. Végül levonta a súlyos következtetést: Magyarország nem érzelmi vagy politikai alapon követeli a függetlenséget és a szabadságot. Ez a követelés mélyen gyökerezik történelemében, kultúrájában, törvényeiben.

Mintha a Szent Korona tan legfőbb tételét idézte volna:
      Hungaria semper libera, avagy Magyarország mindig szabad!
 
A füzetről:

A Magyar Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulójára megjelent kötet – mert valójában kötetről, és nem a hagyományos értelemben vett tudományos füzetről van szó!  – szerzői a szerkesztő kivételével nem hivatásos történészek. Visszaemlékezésüknek azonban – ahogyan dr. Pákh Tibor fogalmaz – a személyesen megélt történelemben 1956-os szabadságharcunknak óriási jelentősége van. 1956-os forradalmárok vallanak a legszemélyesebb élményeikről. A vallomások döntő többsége először lát nyomdafestéket, először jut el a nagybetűs Olvasóhoz.

           A füzet Márai Sándor csodálatos, ’56 Karácsonyán írt versével indít: Mennyből az angyal. A Hősiesség, Tisztesség, Méltóság alcímet viselő kötet szerzői között ott találjuk Albert Camus Nobel-díjas írót, akinek A magyarok vére című, metaforává nemesedett vallomását ezúttal nemcsak magyar, hanem francia, angol  és német nyelven is olvashatjuk. Angol eredetiben és magyar fordításban közöljük John F. Kennedy 1960. október 23-i nyilatkozatát. Rácz Sándor, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke és Dr. Hegedűs Loránt püspök  örök érvényű igazságot fogalmaz meg a forradalomról. Akárcsak Hannah Arendt. Patrubány Miklós írása – 1956: Szabadság, Tisztesség, Méltóság – 1956 aranyfoglalatát adja. Szőnyi Zsuzsa magyar és olasz nyelven eleveníti fel 1956 csodálatos olaszországi fogadtatását.
XVI. Benedek pápának, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának az ötvenedik évfordulóra kiadott angol nyelvű üzenetét, az Európai Parlament állásfoglalását, José Manuel Barrosonak, az Európai Bizottság elnökének az Országházban az 50. évfordulón, az ünnepi megemlékezésen elhangzott felszólalását, az Orosz Felsőház nyilatkozatát, a Kanadai Parlament határozatát, az  MVSZ rendkívüli, emlékező Küldöttgyűlésének az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc ötvenedik évfordulóját köszöntő Népek Krisztusa, Magyarország címet viselő nyilatkozatát – magyar, angol és francia nyelven – Ötven év múltán – A világ 1956-ról 2006-ban fejezetcím alatt tárjuk az olvasó elé.
Tizenöt egykori ötvenhatos forradalmár Az általam átélt forradalom jegyében fogalmazza meg 1956 egyetemes tanulságait és legszemélyesebb élményeit. A visszaemlékezők egy része Magyarországon, más részük a nagyvilágban szétszóródva élte, éli a maga, 1956 eszméitől elválaszthatatlan életét. A visszaemlékező, egykori forradalmárok előrehaladott korúak. A most közölt vallomások – úgymond – történelmi hátszelet kapnak, hiszen egyéni életútjuk felvillantásával az azóta eltelt ötvenöt esztendőről is megcáfolhatatlan ítéletet mondanak. Mindannyian elismerést, hírnevet vívtak ki a magyar nemzet egészének, amivel a magyar nemzet máig nem élt, nem kamatoztatta az 1989. évi rendszerváltást követően.
Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc napjai című fejezet Nagy Imre mártír miniszterelnökről közöl összeállítást, közli Mindszenty József hercegprímás első üzenetét valamint 1956 kronológiáját.
            A kiadvány zárófejezete jogos követeléseinket és 1956 „temetetlen hulláit” tartalmazza. A Magyarok Világszövetsége tényfeltáró elemzése kimutatja, hogy az 1956-os szovjet katonai intervenció 50 milliárd dollár kárt okozott Magyarországnak és a magyar népnek.  1956 „a fasizmus minden üledéke”? – A szörnyű levél címen, 251 magyar író levelét olvashatjuk az ENSZ ötös-bizottsága 1956-ról szóló jelentésének közgyűlési tárgyalása ellen. A Magyarországon ma is álló ’56-os szovjet emlékművek jelzik, hogy nagyon sok a tennivaló addig, amíg a Magyar Forradalom és Szabadságharc méltó helyet foglal el minden magyar tudatában és emlékezetében.
A füzet tartalmazza a Magyarország hatvanhat városában végrehajtott sortüzek térképét és a megtorlás vértanúinak névsorát is.

Mindez olyan többletet kölcsönöz a kiadványunknak, amelyhez hasonlóval nagyon kevés antológia, válogatás büszkélkedhet, hiszen a visszaemlékezők a terjedelmi korlátok miatt csak a legfontosabb emlékekre, élményekre összpontosíthattak. Minden soron, mondaton átsüt, átüt – mint a fehér gézen a vér – a megélt élmény, emlék semmi máshoz nem hasonlítható varázsa.  
 
A füzet a Magyarok Világszövetségének székházában megvásárolható.

Sorozat-bemutató video: http://mvsz.hu/mtf/mtf_reklam.html
A kiadó terjesztőket keres, elsősorban a középiskolákban, főiskolákon és egyetemeken.

Terjesztési információ
A Magyarságtudományi Füzetek ára Magyarországon: 395 Ft.
A füzetek Magyarországon megvásárolhatók az újságárusoknál.
Postai úton házhoz küldve: 600 Ft.
8 füzet megrendelése esetén, házhoz küldve, postaköltség beleértve: 2400 Ft (azaz 300 Ft/pld.)
Külföldön az ár ugyanennyi, kiegészítve a postaköltségekkel, az adott ország devizájának napi árfolyamán.

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70833285

Külföldi átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:
IBAN HU 52 10300002-20102159-70833285
MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód:MKKBHUHB

Megrendeléseket az mtf.szervez@gmail.com címen fogadnak.
Ha a kívánt mennyiség árát banki átutalással befizették, és pontos postai címüket feltüntették, akkor másnap postázzák a megrendelt füzeteket – tájékoztatta sajtószolgálatunkat Bősz Rudolf (+36-70-559-5116), terjesztési felelős.

MVSZ Sajtószolgálat
7294/110930

A megrendelések szervezését és az ügyintézést Fejér megyében folyamatosan segíti és támogatja a Fejér Szövetség (segítségünket kérhetik a fejerszovetseg@gmail.com @-levél címen továbbra is).

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
2011/10/01/1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése