2012. július 26., csütörtök

A 135. Hétvezér Est kérdése okkal és joggal: "Tudatos történelmi tévedések vagy véletlen hamisítások?"

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Boór Ferenc: Tévedések avagy hamisítások - Ki volt a Nagy Király?

Dr. Boór Ferenc, a BME tudományos munkatársa, a Hétvezér Esték előadássorozat egyik alapítója és első előadója tart (nem műszaki) történelmi összefoglalót a történelem viharos - avagy zavaros? - évszázadairól. A "sötét középkor" elnevezést alaposan kiérdemlő és Heribert Illig tíz évvel ezelőtt elhíresült történelemhamisítás elmélete óta még "kitalált középkorként" is ismertté vált évszázadokról lesz szó. Kérdéseket tesz fel az előadó, mire a "krónikás" válaszol.

Megalapozott kérdések azok, amelyek borzolják a történelemszakos idegeket keleten és nyugaton, mióta Herbert Illig feltette a kérdést: Mikor? Miért vagy ebben oly' biztos, barátom?
- Ki volt a Nagy Király, Király volt-e Károly, s hogy hívták?
- Kik voltak a gótok, s ki volt Alarik és Aldarik, Detre és Theodorik? Milyen király? Nagy vagy kiskirály?
- Kik voltak a vandálok és a bárdok, a frankok és a longobárdok, a gótok és a gepidák'? A médek nem dánok, s a dahák nem szarmaták? Kik a pruténok, a poroszok és a poljákok, a skandinávok és a balti livón, vend, vót, észt, lett, varég, szláv ősatyák? Nem onogurok az utrigurok és a kutrigurok, az albánok és a bolgárok,  a horvátok és a morvák? Barbárok voltak-e a berberek és hordák voltak-e a szaka-szkíták? Kik voltak az árják, az áriánus és a mohamedán "banditák"?
- Hova futott Salán avagy Zalán? Ki volt Szvatopluk és Zabergán, Alboin és Nagy Baján, Csaba, Kuber és Kovrát?
- Hogy fért el ennyi nép és hős a sötét korszak derekán, éppen akkor, mikor a Kárpátokon innen és túl hungarok és magyarok szőtték álmukat Atilla király nyomdokán. Itt Európában, a Rif hegyen innen és túl, és túl az "Óperencián".

Az előadás ezekre kísérel meg kézenfekvő - lehetséges - válaszokat adni. Nem biztosakat, csak nagyon valószínűeket, s nem a regék, mesék, mondák és hiedelmek, de még nem is a régészet eredményei alapján, hanem - most kivételesen - az írott történelem, a gesták és krónikák nyomdokán haladva a korral, azzal az időszakkal számolva, mikor még nem volt egységes európai, sem egységes afrikai, ázsiai időszámítás.

Az előadó egyet ígér: senki, de senki nem megy el úgy az est után, hogy ne gondolkodnék el azon, de nagyon, ha ennyi a félreértés a múltban, akkor mi várható holnap és holnapután?!
 
Az előadás helye: Királykút, Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.
Az előadás ideje: 2012. július 31. (kedd) 19.00-21:00 óra

1 megjegyzés: