2012. július 13., péntek

TAHSZ VI. OÉRT sajtóközlemény a földtörvényről és annak társadalmi vitájáról (9 felvétellel frissítve)

Sajtóközlemény a földtörvényről és annak társadalmi vitájáról

A Kormány érdemi társadalmi egyeztetés nélkül és a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) megtévesztő nyilatkozatával nyújtotta be a parlament elé a földtörvény tervezetét.

1.      A hírekben mindenütt megjelent állítás, hogy "A VM emlékeztet: Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter április közepén társadalmi vitára bocsátotta az új földtörvény vitairatát." egyszerűen képtelenség. Társadalmi egyeztetés, vita előterjesztés nélkül nem kezdeményezhető. A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség a "Nem én kiáltok, a föld dübörög" címmel május 5-én rendezett V. Országos Értekezletének Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítványának bevezetőjében is leszögezte, hogy a Kormányzat közismert előterjesztés és írott, vagy bármilyen más formában nyilvánosan elérhető javaslat nélkül hirdette meg a „földtörvény társadalmi vitáját. A földtörvény kérdésében az első vitára alkalmas előterjesztést tehát nem a VM, hanem ezzel a Közindítvánnyal, a TAHSZ V. Országos Értekezlete szolgáltatta.

2.      Érdemi társadalmi egyeztetés törvénytervezet nélkül ugyancsak képtelenség és szakít azon - eddig elvárt - törvénykezési gyakorlattal, hogy stratégiai törvénytervezet a parlament elé csakis széleskörű társadalmi egyeztetés után nyújtható be csupán. A június 23.-ára "A magyar családok jövője a magyar föld" címmel összehívott VI. Országos Értekezlet megállapította, hogy a Kormány által júniusban közzétett "koncepciós vitaanyag" sem alkalmas érdemi társadalmi vitára, minthogy nem tartalmaz normatív javaslatokat, hemzseg a célkitűzések és a szabályozási elvek ellentmondásaitól, nem ad továbbra sem választ a Kormány által meghirdetett és a VM illetve az NFA által folytatott gyakorlat szöges ellentmondásaira, sőt, a családi kisgazdaságok támogatása helyett továbbra is a nagybirtokrendszer növelését eredményező szabályozási elveket tartalmaz. Ennek ellenére normatív földtörvény tervezet a mai napon történt benyújtásáig nem került nyilvánosságra, helyette a kormányprogramot ismétlő, azonban számos kérdésben annak ellentmondó intézkedéseket előrevetítő elvi "vitaanyag" volt csupán a VM honlapján elérhető.
Az értekezlet egyetértett abban, hogy a koncepciós vitaanyag legfeljebb, mint "elismerésre méltó szakmai – intézményi bravúrnak nevezhető, mert a családi gazdálkodás, a kis – és középüzemek támogatásának a politikai jelszavával leplezi a jogi rendezés valóságát. Azt, hogy a törvény nem kívánja megváltoztatni a mai nagybirtokrendszert (ezt hamis közgazdasági ideológiával, legfeljebb közvetett pénzügyi szabályozókkal, hosszú távon ígéri), ellenkezőleg, a földmoratórium lejártával a mai gazdálkodási egyeduralmát a földtulajdoni monopólium megszerzésével biztosítja. Nyilvánvaló: a tervezett jogalkotás merőben ellentétes a Kormány földprogramjával."

3.      A TAHSZ V. és VI Országos Értekezlete és Közindítványa is világosan kifejtette, hogy semmilyen kérdőíves kiértékelés, különösen nem egyetlen, előre nem tisztázott szervezet (jelen esetben a "falugazdász-hálózat"*) által benyújtott kérdőívek tartalma nem helyettesítheti az érdemi társadalmi egyeztetést, vitát a földtörvény tervezetéről. A június 23.-i értekezlet felvételei a világhálón az alábbi címeken tekinthetők meg (többek között):
-        Ángyán József részletes összefoglalója (az 1. rész 6. perc 30. másodpercétől) a kormányprogrammal ellentétes NFA pályázati elbírálási gyakorlatról (és 2. rész - folytatás).4.      Végképp nem tekinthető társadalmi vitának és egyeztetésnek, ha olyanokkal egyeztetnek, akik bármilyen (anyagi, vagy hivatali, …) közvetlen függőségben állnak a kormánnyal (pl: falugazdák, "falugazdász-hálózat"* tagjai). S különösen nem, ha azokkal egyeztet a Kormány, akik egyébként is a parlamenti vita (a hatalom) résztvevői (amint a július 3-án a parlamenti ellenzéki pártokkal egyeztetés esetében történt, s melyről aznap adott a tárca tájékoztatást), akik ugyancsak a társadalom adó forintjaiból gazdálkodnak és nem a saját verejtékes munkájából, mint a földet művelő gazdák. A július 9-én a Professzorok Batthyány Körével történt egyeztetés gyenge alap ahhoz, hogy az előzetes társadalmi vita érdeminek legyen nevezhető, miközben a mai napig nem érkezett válasz sem a kajászói és váli gazdák levelére, sem a Százak Tanácsa levelére, sem az Élőlánc Magyarországért petícióira, azaz a már korábban megnyilatkozó szervezetek, közösségek szakmai-közéleti indítványaira.
A TAHSZ VI. Országos Értekezlete előtt kiadott sajtóközleményünkben még azt írhattuk, hogy "Örömmel értesültünk a híradásokból arról, hogy a Kormány társadalmi vitát kíván lefolytatni (http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/elhalasztjak_a_foldtorveny_beterjeszteset.521650.html) a készülő földtörvénytervezetről bevonva abba az érdekeltek társadalmi és érdekvédelmi szervezeteit, valamint magukat a gazdákat.", ezzel szemben az egy héttel ezelőtt megjelent első hírekből is arról értesülhettünk, hogy a mindmáig nyilvánosságra nem hozott, ám a mai napon a parlament elé benyújtott földtörvény tervezet társadalmi egyeztetéseként a VM honlapjáról letölthető és a (talán erre felkért?) "falugazdász-hálózat"* által összegyűjtött kérdőívek szolgáltak. Ez elfogadhatatlan.

5.      Bármennyire is teljesülni látszott a TAHSZ Közindítványának (Magyar Nemzet- és Földvédelmi Közindítvány) erre vonatkozó pontja, a mai napig (több mint két hónap elteltével) sem érkezett érdemi válasz az abban foglaltakra, a nyílt parlamenti vitanapra tett kezdeményezésünkre. S nem vették fel az indítványban megszólított illetékesek a kapcsolatot a – tudtunkkal a földtörvény ügyében máig egyetlen – Közindítvány kezdeményezőivel.

A jelen helyzetben a TAHSZ szervezőbizottsága felhívással fordul minden gazdaszervezethez, a földtörvény ügyében érdekelt minden társadalmi szervezet képviselőjéhez, hogy a magyar föld kérdésében a magyar társadalom követeléseinek egyeztetése érdekében vegyen részt a Magyarok Világszövetsége VIII. Kongresszusának keretében 2012. augusztus 17-én Budapesten, a Magyarok Háza Kossuth termében "Nem én kiáltok, a föld dübörög" címmel rendezendő földügyi konferencián.

Jelenleg a Kormány által a parlament elé benyújtott földtörvény tervezet itt érhető el. (https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4dazU5Z2NYVEVVZGs/edit)

Végszóként csak megismételni tudjuk, a legutóbbi sajtóközleményünkben – mára már jóslatnak is tekinthető – felszólítást a köztisztviselőkhöz:

"Nos, Kedves Méltóságos Hölgyek és Urak!
Akkor legyen elég a bújócskából, elő a farbával a kormány közeli körökből is! Itt az ideje! Ez a történet már és most a magyar földről, hazáról és nemzetről, s nem holmi árucsere-forgalmi vagy pártközi megállapodásról szól!"
Csatlakozz
most a Nemzet- és Földvédő Közindítványhoz,
mert holnap már késő lehet!

Fetzer János főszervező és Dr. Boór Ferenc szóvivő
TAHSZ titkárság


* megjelölt helyeken az eredeti sajtóközleményben szereplő "Falugazda Egyesület" kifejezést pontosítva Budai Gyula 2012. június 28.-i (MTI) nyilatkozatában szereplő "falugazdász-hálózat" kifejezésre.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat vonatkozó korábbi bejegyzései:
Csatlakozz - Mozdulj meg vidék - elkészült a földtörvény vitaanyaga! 
A föld - országos összefogásért - dübörög: 10 pont a gazdákért
A 120. Hétvezér Est felvételei - A föld a létért és nem a génmódosításért dübörög 
Uraim, vigyázzanak, mit képviselnek - nyílt levél a MAGOSZ alelnökeinek! 
Csípi a szemünket ez a föld feletti porhintés 
Fejér után Borsodban is párolog a föld - Cipolla földje?! 
Gazdakövetelések 10 pontban - NFA STOP!
Követelések a Fejér Szövetség által is támogatott gazdatüntetésen 
Nem piskótára ... FÖLDre megy a ... - Nem, ez nem játék!
Nagy János NFA elnökhelyettes "nagyot alkotott", miután a GMO értekezletről távozott

1 megjegyzés: