2013. május 15., szerda

Elvszerű együttműködés mellett kiállva: "Civilek a földtörvényért"

Tisztelt Fidrich Róbert Úr!
Tisztelt "Civil Szervezetek"!

Az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület (ÖMFV) és a Fejér Szövetség (FEJSZE) nevében javasoljuk, hogy vegyék be a következő fő pontot is a javaslatukba:
A Földtörvényben rögzítendő "helyi földbizottságok" összetételének és jogosultságainak alapjavaslataként támogatjuk a 2013. február 2-án Kajászón megalakult Gazdatanácsok Szövetsége által egyhangúlag elfogadott, majd a Küldöttgyűlése által megerősített (Gazdatanácsok Szövetsége SZMSZ) alapokmányaiban rögzítetteket (Gazdatanács bejelentő).

Mindezektől függetlenül az ÖMFV és FEJSZE nevében aláíróként csatlakozunk kezdeményezésükhöz, ahogy az előző beadványuk esetén is tettük.

Egyúttal felhívjuk figyelmüket, mint a Fejér Szövetség tagszervezete és a Gazdatanácsok Szövetsége - Küldöttgyűlésén is megerősített - közjogi képviselője, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület nevében, hogy a Gazdatanács hónapok óta törvényesen szabadalmi védjeggyel ellátott fogalom, tehát védett, ennek megfelelően erkölcsi és törvényi kötelessége mindenkinek, hogy ne teremtsen szerepet és ne nyújtson a továbbiakban semmilyen módon keretet a Gazdatanács névvel visszaélésre. Kérjük, hogy aláíróként "Gazdatanács" néven csupán a Gazdatanácsok Szövetsége hivatalos honlapján szereplő Gazdatanácsok igenlő válaszával tüntessenek fel aláírókat az állásfoglalásuk mellett. 
Amennyiben nem tudják ezt teljesíteni, ez esetben kénytelenek vagyunk azt kérni, hogy az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesületet, mint a Gazdatanácsok Szövetsége jogi képviselőjét, ne szerepeltessék az aláírók között, azaz ne hozzák abba a vállalhatatlan helyzetbe, hogy az egyesület az ál-gazdatanácsokkal együtt szerepeljen aláíróként bármilyen listán is, még ha valóban messzemenőkig egyet is értünk az állásfoglalásuk tartalmával. 
Tisztelettel és a legmesszebb menőkig elvszerű együttműködés reményében: 
Tamási Béláné elnök, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület
Sajó Victor elnök, Fejér Szövetség

2013. május 8. 17:30 FIDRICH Robert (Fidusz) írta, <fidusz@zpok.hu>:
http://www.mtvsz.hu/civil_javaslatok_a_foldjogi_szabalyozashoz

Sajtóközlemény

Civil javaslatok a földjogi szabályozáshoz

Budapest, 2013. május 8. &#8211; Természet- és környezetvédelmi, illetve agrár-, vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezetek a földforgalmi és üzemszabályozási törvény kapcsán fogalmaznak meg részletes javaslatokat [1] a Kormány, illetve az Országgyűlés felé. Az állásfoglalást készítő szervezetek szerint a földforgalmi törvény mélyreható átalakítására van szükség ahhoz, hogy ne a magyar vidék érdekeivel ellentétes hatásokat váltson ki.

Civil szervezetek 2012. novembere óta több állásfoglalásban is sürgették a földforgalmi törvény tervezetének (T/7979. számú törvényjavaslat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról) átalakítását, mivel megítélésük
szerint a tervezet rögzíthetné Magyarországon a nagybirtokrendszert, továbbá nem nyújt kellően hatékony védelmet a külföldiek tulajdonszerzése ellen. Javaslataikhoz azóta több mint 170 szervezet csatlakozott
Az állásfoglalást kezdeményező szervezetek (Magyar Természetvédők Szövetsége, a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Szülőföld Mozgalom, a CSEMETE Természet- és Környezetvédő Egyesület, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ) képviselőit márciusban a vidékfejlesztési miniszter meghívta egy egyeztetésre. Ott elhangzott, hogy a törvénytervezethez egy, a kormány által támogatott módosító csomag fog beterjesztésre kerülni, mely az Fftv. lényeges pontjait változtatná meg, és ezt a tervezetet a civilek előzetesen megismerhetik. A kormányzat többszöri kérés ellenére sem juttatta el a tervezeteket a civilekhez, ezért a kezdeményezők, fenntartva eddigi javaslataikat, a földforgalmi, földvédelmi és üzemszabályozási területekre is kiterjedő részletes szakmai javaslatot állítottak össze, melyet megfontolásra ajánlanak a kormány és a parlamenti döntéshozók számára.

Indítványozzák többek között az alábbiakat:
- A földforgalmi törvénytervezettel párhuzamosan vegye napirendjére a Parlament az üzemszabályozásról szóló törvény tervezetét.
- Egységesen 300 hektárban (vagy 6000 aranykoronában) maximálják a tulajdonba szerezhető birtok méretét.
- A gazdasági formától függetlenül, egységesen 1200 hektárban limitálják a profitorientált céllal haszonbérelhető föld nagyságát.
- Bármely földhasználó csak egyetlen gazdaságot tarthasson fenn, amelynek méretét a törvény szerinti minimális és maximális méretküszöbön belül kell kialakítania.
- Az üzemtörvénynek kötelező érvényt kell biztosítani és hatályát a teljes földalapra, valamennyi árutermelő gazdaságra ki kell terjeszteni, illetve a szabályozást össze kell kapcsolni az agrártámogatással,
- A településen élő gazdákból álló helyi földbizottság minden, a településhez helyrajzi szám szerint tartozó föld birtoklását, illetve használatát illető ügyben rendelkezzen döntési joggal.
- A településen kívüli igénylők számára csak akkor engedélyezzék a földhöz jutást, ha a településen élők közül nincs olyan, aki az adott területet megvásárolná, vagy bérelné.

A civil szervezetek hangsúlyozták, hogy a földügyi törvénycsomagnak segítenie kell a családi gazdaságok megerősítését, a biológiai sokféleség védelmét, a talaj termőképességének megőrzését, az egészséges és biztonságos élelemtermelést és a helyi közösségek hosszú távú jól-létét és önrendelkezésük megerősítését.

[1] http://www.mtvsz.hu/dynamic/foldtorveny_civil_javaslatok_2013_05_08.pdf

üdvözlettel:

---
Fidrich Róbert (Fidusz)
Magyar Természetvédők Szövetsége
drótlevél: fidusz@mtvsz.hu
______________________________
______________________________
civilekafoldert levelezőlista - civilekafoldert@lev-lista.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése