2013. május 21., kedd

Mécs Lászlót idézzük a 172. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Montskó István: "Vád és Védőbeszéd" - Mécs László Est


Montskó István, nyugdíjas operaénekes, előadóművész lesz ismét a Fejér Szövetség előadója. Legutóbb Sajó Sándor életét és verseit mutatta be nagy sikerrel: http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2013/01/sajo-sandor-est.html

Ezúttal a papköltő, Mécs László líráját szólaltatja meg, aki a két világháború közti vallásos líra legnagyobb képviselője volt. 


Bár verseit francia nyelvre is lefordították és versesköteteit Paul Valéry előszavával adták ki Párizsban is, itthon vegyes kritika fogadta költészetét, és csak halála után, 1978-ban kapott posztumusz Magyar Örökség díj elismerést.

Főleg a magyarsággal, a hittel foglalkozó verseivel szerzett népszerűséget, illetve alkalmi költeményeivel. Egyik legkedveltebb verse volt az 1933-as Vád- és védőbeszéd című, mely így kezdődik: „Én, Mécs, Isten szavának trombitája/s mint költő, élő lelkiismeret:/szétkürtölöm most minden égi tájra,/hogy vannak züllött ifjú emberek,/kikből nem lesz se szent, se honfi hős!/S e fiúkért valaki felelős!". 

Hivatkozás: http://mindennapi.hu

Az előadások helye: Királykút, Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.
Az előadások ideje:
2013. május 21. (kedd) 19.00-21:00 óra

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése