2014. szeptember 24., szerda

Összetartozás: Hármas halom, Kettős kereszt és Turul Pásztó fogadalmi hegyén (helyén)

Pásztó: Megszületett a Magyar Összetartozás vérrel pecsételt Fogadalmi Helye

Felemelő lelkületű ünnepséggel avatták fel 2014. szeptember 21-én (szerk.: pontosabban: 20-án történt) Pásztón, a Kishegyen a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét, amelyet a Koltay László szobrászművész alkotta Turul, valamint a Kecskés Mihály felajánlásából és Babály László adományából elkészült, hármas halmon álló Kettős Kereszt testesít meg.

A leleplezést a fogadalmi helyet megálmodó közösség vezetője, Bottyán Zoltán és védnökei, Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Sisák Imre Pásztó várospolgármestere és Becsó Zsolt, a térség parlamenti képviselője végezték el. Ezt követően a történelmi egyházak papjai, élükön Dr. Varga Lajos váci segédpüspökkel felszentelték, illetve megáldották a magyar nemzet újjászületését segíteni hivatott, eljövendő zarándokhelyet. A prágai Habeas Corpus civilszervezet vezetője Jiri Plicka magyarul olvasott fel a magyar összefogást köszöntő mondatokat. Az egybegyűltek közösen mondták el a Magyar Hiszekegyet, és közösen énekelték a Himnuszt, Székely Himnuszt, Szózatot valamint a Boldogasszony Anyánk című régi magyar himnuszt.

Koltay László szobrászművész a kép bal szélén.

A Kishegy alatti  szabadtéri színpad díszletét a négy, palóc népviseletbe öltözött fiatal tartotta piros-fehér-zöld, Árpád-házi, székely lobogók, és a Magyarok Világszövetségének zászlaja adta. A rendezvényt Bottyán Zoltán, az MVSZ Kárpát-medencei Térségének alelnöke, az MVSZ Pásztói Csoportjának vezetője nyitotta meg. Első gondolatai a július utolsó napjaiban, a Fogadalmi Hely végső kialakításakor tragikus körülmények között elhunyt Gortva Jánost idézték, akiről a mintegy háromszáz részvevő egyperces néma csenddel emlékezett meg. (A képen: Bottyán Zoltán megnyitó beszédét mondja. Tőle jobbra: Sisák Imre, Becsó Zsolt és Patrubány Miklós, valamint Dr. Szabó Irén és Réti Árpád versmondók.)

Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke posztumusz a Magyar Nemzetért Ezüstéremmel tüntette ki Gortva Jánost, akinek vére – mint védnöki beszédében mondta – úgy pecsételte meg a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét, miként szilárdította Kőmíves Kelemenné vére magas Déva várát. A kitüntetést Gortva János özvegye és két fia vette át.

A Kettős Kereszt alatti hármas halmot a Kárpát-medence és a nagyvilág különböző tájairól hozott földdel hintették be, amit a szervezők égetett kerámia-táblácskákkal jelöltek meg. Szvorák Zsuzsa Fülekről (Felvidék) hozott földet, Patrubány Miklós Kolozsvárról, Fuksz Sándor Kaposkelecsényről (Felvidék), Komsa József Szatmárnémetiből, Oláh István Egerből, Brassóból, Sepsiszentgyörgyről, Zeteváraljáról, Gyulakutáról, Szászfenesről és Köröstopáról, Hompoth Zoltán Hargitafürdőről és Vecsésről, Gábor Ferenc a Fekete-Körös völgye magyar vértanú falvaiból, Köröstárkányról, Kisnyégerfalváról,  Magyarremetéről és Gyantáról, Szomor Ferenc a hős Szigetvárról, Rácz Szabó László Délvidékről, a Tisza jobb- és bal partjáról, a bácskai Zentáról és a bánsági Csókáról. Gyergyószentmiklósról Mezei János polgármester küldeményét Nagy Zoltán alpolgármester hozta el, a Trianon után visszatért Somoskőújfaluból Tóth László polgármester, Binderné Pálffy Györgyi az Ausztriához csatolt Alsóőrről, Simon Enikő Mohácsról. Bernard le Calloc’h professzor  a Magyar Nemzetért Érdemérem kitüntetettje Franciaországból, Botos László Amerikából küldött földet.

A Dr. Boór Ferenc vezette Fejér Szövetség és az MVSZ Fejér megyei szervezetének küldöttsége átadott 2500 aláírást a kárpátaljai magyar fiatalok védelmében azért, hogy ne vigyék őket ágyútölteléknek az ukrajnai háborúba. Az aláírásokat Székesfehérváron gyűjtötték, a magyar összetartozás jegyében.

A Muzsla és a Kontyvirág néptáncegyüttes és az ESZTAM zenekar tiszta forrásból merített zenéje és tánca igazi felszabadult ünneppé tette a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyének avatását.

  
 
 
Turul és Kettős Kereszt
Kétezer év magyar hitvilágának együttes megtestesülése
PÁSZTÓ – A MAGYAR ÖSSZETARTOZÁS FOGADALMI HELYE
Fotók: Magura Zsuzsa Kalemandra és Nágel István

MVSZ Sajtószolgálat
8384/140923


„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint. (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése