2014. szeptember 24., szerda

Összetartozás: Hármas halom, Kettős kereszt és Turul Pásztó fogadalmi hegyén (helyén)

Pásztó: Megszületett a Magyar Összetartozás vérrel pecsételt Fogadalmi Helye

Felemelő lelkületű ünnepséggel avatták fel 2014. szeptember 21-én (szerk.: pontosabban: 20-án történt) Pásztón, a Kishegyen a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét, amelyet a Koltay László szobrászművész alkotta Turul, valamint a Kecskés Mihály felajánlásából és Babály László adományából elkészült, hármas halmon álló Kettős Kereszt testesít meg.

A leleplezést a fogadalmi helyet megálmodó közösség vezetője, Bottyán Zoltán és védnökei, Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Sisák Imre Pásztó várospolgármestere és Becsó Zsolt, a térség parlamenti képviselője végezték el. Ezt követően a történelmi egyházak papjai, élükön Dr. Varga Lajos váci segédpüspökkel felszentelték, illetve megáldották a magyar nemzet újjászületését segíteni hivatott, eljövendő zarándokhelyet. A prágai Habeas Corpus civilszervezet vezetője Jiri Plicka magyarul olvasott fel a magyar összefogást köszöntő mondatokat. Az egybegyűltek közösen mondták el a Magyar Hiszekegyet, és közösen énekelték a Himnuszt, Székely Himnuszt, Szózatot valamint a Boldogasszony Anyánk című régi magyar himnuszt.

Koltay László szobrászművész a kép bal szélén.

A Kishegy alatti  szabadtéri színpad díszletét a négy, palóc népviseletbe öltözött fiatal tartotta piros-fehér-zöld, Árpád-házi, székely lobogók, és a Magyarok Világszövetségének zászlaja adta. A rendezvényt Bottyán Zoltán, az MVSZ Kárpát-medencei Térségének alelnöke, az MVSZ Pásztói Csoportjának vezetője nyitotta meg. Első gondolatai a július utolsó napjaiban, a Fogadalmi Hely végső kialakításakor tragikus körülmények között elhunyt Gortva Jánost idézték, akiről a mintegy háromszáz részvevő egyperces néma csenddel emlékezett meg. (A képen: Bottyán Zoltán megnyitó beszédét mondja. Tőle jobbra: Sisák Imre, Becsó Zsolt és Patrubány Miklós, valamint Dr. Szabó Irén és Réti Árpád versmondók.)

Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke posztumusz a Magyar Nemzetért Ezüstéremmel tüntette ki Gortva Jánost, akinek vére – mint védnöki beszédében mondta – úgy pecsételte meg a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét, miként szilárdította Kőmíves Kelemenné vére magas Déva várát. A kitüntetést Gortva János özvegye és két fia vette át.

A Kettős Kereszt alatti hármas halmot a Kárpát-medence és a nagyvilág különböző tájairól hozott földdel hintették be, amit a szervezők égetett kerámia-táblácskákkal jelöltek meg. Szvorák Zsuzsa Fülekről (Felvidék) hozott földet, Patrubány Miklós Kolozsvárról, Fuksz Sándor Kaposkelecsényről (Felvidék), Komsa József Szatmárnémetiből, Oláh István Egerből, Brassóból, Sepsiszentgyörgyről, Zeteváraljáról, Gyulakutáról, Szászfenesről és Köröstopáról, Hompoth Zoltán Hargitafürdőről és Vecsésről, Gábor Ferenc a Fekete-Körös völgye magyar vértanú falvaiból, Köröstárkányról, Kisnyégerfalváról,  Magyarremetéről és Gyantáról, Szomor Ferenc a hős Szigetvárról, Rácz Szabó László Délvidékről, a Tisza jobb- és bal partjáról, a bácskai Zentáról és a bánsági Csókáról. Gyergyószentmiklósról Mezei János polgármester küldeményét Nagy Zoltán alpolgármester hozta el, a Trianon után visszatért Somoskőújfaluból Tóth László polgármester, Binderné Pálffy Györgyi az Ausztriához csatolt Alsóőrről, Simon Enikő Mohácsról. Bernard le Calloc’h professzor  a Magyar Nemzetért Érdemérem kitüntetettje Franciaországból, Botos László Amerikából küldött földet.

A Dr. Boór Ferenc vezette Fejér Szövetség és az MVSZ Fejér megyei szervezetének küldöttsége átadott 2500 aláírást a kárpátaljai magyar fiatalok védelmében azért, hogy ne vigyék őket ágyútölteléknek az ukrajnai háborúba. Az aláírásokat Székesfehérváron gyűjtötték, a magyar összetartozás jegyében.

A Muzsla és a Kontyvirág néptáncegyüttes és az ESZTAM zenekar tiszta forrásból merített zenéje és tánca igazi felszabadult ünneppé tette a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyének avatását.

  
 
 
Turul és Kettős Kereszt
Kétezer év magyar hitvilágának együttes megtestesülése
PÁSZTÓ – A MAGYAR ÖSSZETARTOZÁS FOGADALMI HELYE
Fotók: Magura Zsuzsa Kalemandra és Nágel István

MVSZ Sajtószolgálat
8384/140923


„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint. (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

1 megjegyzés:

 1. TURULTIMÁTUM ÉS ÁMEN!!!
  ABSZOLÚT NEM RELEVÁNS, HOGY MAGYARORSZÁGON SAUL ún. LMBTQ (Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű, Queer) VÉGBÉLLÉNYEI SAJÁT FERDE HAJLAMAIK SZERINT ÍRHASSÁK ÁT ÜDVTÖRTÉNETÜNKET!!!

  …MÁR AZÉRT SEM, MERT „HIVATALOSAN” MA MAGYARORSZÁGON NEM LÉTEZNEK/LÉTEZHETNEK ILYEN TALMUDISTA SÁRDARABOK; - HISZEN KIIRTOTTUK ŐKET (6-66-666 milliót?!) A CION-LIBERÁLIS HOLO-PROPAGANDA SZERINT!!!
  …MEG AZÉRT SEM, MERT A MAGYARORSZÁGI TÖRVÉNYESEN JEGYZETT 13 KISEBBSÉG (bolgárok, cigányok, görögök, horvátok, lengyelek, németek, örmények, románok, ruszinok, szerbek, szlovákok, szlovének, ukránok) KÖZÖTT NEM SZEREPELNEK…- TEHÁT SEM HIVATALOSAN, SEM FÉLHIVATALOSAN: NINCSENEK és/vagy NEM LÉTEZNEK!!!
  ILYETÉN, AKIK AZ Ő NEVÜKBEN HŐBÖRÖGNEK, HÁBOROGNAK, USZÍTANAK ÉS KAPNAK A MINDENKORI MAGYAR ÁLLAMTÓL ÉVENTE 100 MILLIÁRDOKAT ÉLETMENETÉRE, BUZI-VONAGLÁSRA, ISTENGYILKOSOK BETELEPÍTÉSÉRE, TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁSRA, NEMZETI JAVAINK KÜLFÖLDI KÉZRE JÁTSZÁSÁRA, SZABADKŐMŰVES BRANCS ÉLTETÉSÉRE ÉS FÉSZKELŐHELYÜK (MTA) FELLEGVÁRÁRA, SZEMITA TENYÉSZTELEPEK FINANSZÍROZÁSÁRA, SZEMITA SZÍNHÁZAK FENNTARTÁSÁRA, MAGYARGYALÁZÓ FILMGYÁRTÁSRA, DEVIÁNS EGYHÁZAK FELVIRÁGOZTATÁSÁRA, FAJFERTŐZŐ MOZGALMAKRA, RASSZBŰNÖZÉS FOKOZÁSRA; - AZOK MINDAMELLETT, HOGY TÖRVÉNYILEG ÜLDÖZENDŐ (ismert és közismert) BRIGANTIK; - MÉG KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁSBAN IS ÉRDEKELTEK, AMIT ELŐRE KITERVELTEN, (A MAGYAR NEMZETNEK GIGÁSZI HÁTRÁNYT OKOZVA!!!) MAFFIA RENDSZERBEN KÖVETTEK/NEK EL …- TEHÁT: SZÜLETETT HAZAÁRULÓK!!!


  Nyílt titok és gennyláda, hogy ennek a fajta cion-liberális globalista mátrixnak VÉGE VAN!!!
  Az elmúlt hónapokban megtapasztaltuk/6tuk, hogy egy priuszos bűnöző miatt gyakorlatilag polgárháborús állapotokat és ún. civilizációs lepratelepeket alakítottak ki földünk szakrális helyein a már utolsókat rugó, álarcukat vesztő, szűzleány vért szörcsögő reptilián világelit tagjai!!!
  Ugyan ennek a donorzabáló fajnak magyarországi szörnyetegeit látva és hallgatva; - szintúgy itt volt/van az ideje nemzettestünkből való kiégetésére!!!
  Vajon elméláztak valaha ezek a raccsoló és sejpegő rémségek – persze ha egy ilyen színes-tangás civil aktivista, polgárjogi idióta „észt használni tudna”… –, hogy ha kivéreztetik a termelő, új értéket előállító őket élősködni hagyó gazdatestet, nem lesz után…azután…- és éhen fognak dögleni?
  Persze hogy nem.
  Ők a sohakinemirtott zsci-fi megélhetési sakálok mindig és mindenütt a saját gusztustalan képükre akarják cincálni a rendet, az épséget és a szépséget.
  …és itt eljutottunk haza, hogy kardnyelve tapasztaljuk a dögkútból zabáló, családbarát felcsúti Kilakoltatott Magyarországán, Budapest szívében, a XII. kerületben a matuzsálem korú nem létező JÉZUS GYILKOSOK UNOKÁINAK a TURULEMLÉKMŰVÜNKET bontási, rombolási kisérleteit.
  Más variánsban kitoloncolását, átcimkézését vagy legutóbb: darabjaiban megszámozását…beolvasztás előtt stb.
  Ez is a tipikus mózesi formula része.
  Tehát többé nem a második világperzselésben kiirtatott hőseink emlékszobra lenne, nem, hanem valami szivárványos zászlóba öltöztetett torzó, hogy minden Magyarországon ragadt és osztódó génpotyadék boldog legyen.
  …hogy csillogón tátonghasson sok ánuszüreg, szikrázhasson a fény a húgycsővekből kiálló kötőtűkön…- mert éljen a Pride, a deviancia és igenis tőrhessen égig a sugárhányás.
  Ez a lélekemelő szárnyaló szobor, maga a TURUL=TÉRÜL=TÁRUL a magyaroknak!!! IDE GÉNeknek: RÚTUL=TEREL=TÖRÖL!!!
  Jó hír, hogy több tízezer éves EGY=ÉGI=IGEi NAP=NÉPünk JEL…KÉPÉT, akik bántani merészelik; - végleg KIÍR(T)JÁK MAG(J)UKAT A VILÁGOK MINDEGYIKÉBŐL!!!
  ÁMEN = A MÉN.
  Szerrel és tettel PáLoS TReND
  https://kuruc.info/r/3/40001/

  VálaszTörlés