2014. szeptember 1., hétfő

Utoljára a finnugorizmusról - Pápai Szabó György előadása

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Pápai Szabó György: Utoljára a finnugorizmusról
2014. szeptember 2-án, 19 órai kezdettel
Miss Tee Teaboltban, Székesfehérvár, Ady Endre u. 32. I. em.

Vajon mi az oka annak, hogy az egymilliós szókincset tartalmazó, páratlan gazdagságú nyelvünket a finnugor nyelvek közé sorolják, amikor mindössze 300 szavunk egyezik a finn nyelvvel?
Arról pedig kevesen hallottak, hogy a sumér nyelvben 6000 magyar szópárhuzam található, a mongolban 4000, az ógörögben szintén 4000, a kelta-magyar szóazonosság 1650, a szanszkrit pedig ennek kb. a fele. Vajon miért egyezik meg az etruszk és magyar rovásírás, és miért csak a magyar nyelvvel lehet megfejteni az egyiptomi sírfeliratokat?


A finnugor elméletet a Habsburgok hozták létre, hogy a szabadságharc leverése után. 

A XIX. század derekán, látva azt, hogy képtelenek az állandóan lázongó, és rebellis magyarokat legyőzni, idegenből szerződtetett, és "hazai", elsősorban német, vagy osztrák nyelvészeket bíztak meg azzal, hogy a dicső hun-magyar rokonság helyére olyan elméletet állítsanak, amely képes arra, hogy hosszútávon a magyarok gerincét megtörje, és lelki tartásukat elvegye.

Ez be is következett a Bach-rendszer, majd a dualizmus idején, amikor is a finnugor tézist valló nyelvészek váratlanul gyors karriert befutva bevetették magukat az Akadémiára, és kiszorították onnan azokat, akik tagadták a finnugor elméletet, majd utóbbiak támogatását állami nyomásra megszüntették. Az ellenvéleményt vallókat elhallgatatták, vagy külföldre űzték. Például az alternatív őstörténetírás egyik újabban megtalált héroszának, Szentkátolnai Bálint Gábornak a rovásírásos gyűjteményét Hunfalvy Pál elégette.
Sokan hozzáteszik még azt is, hogy az így megtört magyarság képtelen volt ellenállni a huszadik század csapásainak, így Trianonnak, vagy a kommunista diktatúrának, és utóbbiról szinte mindenhol megjegyzik, hogy a Habsburgok követője maradt, és a tudományban kizárólagosan a finnugor rokonságot tette hivatalossá.

Napjainkban már nem érvényesülhet Habsburg nyomás, de a Magyar (?) Tudományos (?) Akadémia mégsem hajlandó a finnugorizmusról alkotott álláspontját felülvizsgálni. Vajon miért?

A válaszokat erre és további kérdésekre megkapjuk az előadótól, aki ezen az estén felfedi azokat a kutatási eredményeket, amelyek ősnyelvünk kapcsolatait, titkait feltárják. A finnek mér rég figyelembe vették a tényeket, és hivatalosan is törölték a tankönyvekből a magyar és finnugor nyelvi rokonság elméletét. Kíváncsian várjuk, hogy a magyar akadémisták is felébredjenek csipkerózsika álmukból. 

1 megjegyzés:

  1. Bérczi Szaniszló fizikus, a holdkőzetek szakértője a hierarchiaszintek felől közelíti meg anyanyelvünket. Az indoeurópai nyelvészek a mondat és a szó szintjén állapítanak meg tendenciákat, összefüggéseket.
    A Czuczor-Fogarasi szótár már mélyebbre, a gyökök szintjéig hatol. A kb. 2300 magyar gyök és további bontásuk (hangértemény, hang) rávilágít arra a belső rendszerre, amely a magyar nyelvet a gondolkodásra és a versírásra oly alkalmassá teszi.
    http://www.federatio.org/tkte.html?hc_location=ufi

    VálaszTörlés