2014. szeptember 27., szombat

Rendkívüli sajtótájékoztató a Nemzeti Sírkert és Emlékhely jövőjéről

Meghívó Rendkívüli Sajtótájékoztatóra 
és a Nemzeti Sírkert és Emlékhely kérdésében aláírt aláírásgyűjtő ívek átadására
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Városvezetés! Tisztelt Sajtószerkesztőségek!
Ezúton továbbítjuk a Polgármesteri Hivatal humán szolgáltatási[1] igazgatója által 2014. szeptember 26-án Sajó Victornak, mint a Fejér Szövetség elnökének címzett levelét. Egyúttal ezúton hívjuk meg Önöket
a Fejér Szövetség
2014. szeptember utolsó napján, 30-án, kedden,
a Miss Tee Teaboltban (Ady Endre u. 32. I. em.) 16 órakor kezdődő,
„A Nemzeti Sírkert és Emlékhely Szerepe Ma-Holnap!”
címmel egy csésze tea és teasütemény mellett tartandó
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁRA
A szóban forgó kegyeleti tárgy nem más, mint Kálmáncsehi Domonkos 1490-ben készített,
Szent Imre sírját jelölő kőtáblájának hű másolata
Kálmáncsehi Domonkos
szobra Székesfehérvárott
A sajtótájékoztató keretében ismertetjük a Fejér Szövetség elnöksége válaszát és egyúttal akkor tervezzük átnyújtani Polgármester Úrnak azon aláírásgyűjtő íveket, amelyeket nem hivatalos helyi népszavazási kezdeményezésként, hanem jó szándékú figyelmeztetésként még a nyáron gyűjtöttünk néhány hét alatt a város egyetlen pontján, a Koronázó téren, a Nemzeti Sírkert és Emlékhely mellett, hogy a fehérvári és a Romkertet meglátogatni szándékozó, de abban hetekig akadályozott polgárok véleményét is kifejezzük.
Amennyiben a Polgármester Úr vagy képviselője elfoglaltságai miatt nem tudna részt venni sajtótájékoztatónkon, küldöttségünk 17 órakor a Polgármesteri Hivatalban (Városház tér 1.) fogja átadni a megszámolt aláírásgyűjtő íveket. Kérjük, az átvételt hivatalosan dokumentálni szíveskedjenek!
Egyúttal előzetesen kérjük a Városvezetést, adjanak egyértelmű választ
1.    először is arra, hogy Polgármester Úr és a Városvezetés egyetért-e a hivatali levél tartalmával,
2.    másodsorban pedig arra, hogy továbbra is szándékában áll-e a Városvezetésnek a Fejér Szövetség és az egyre növekvő számú helyi polgár és látogató által is kegyeletsértőnek, a Nemzeti Sírkert és Emlékhely műemlék romjaira és kegyeleti tárgyaira egyaránt veszélyesnek tartott, „koronázási szertartásjáték”-nak nevezett – ez évben már koncerttel is bővített – színjáték sorozatot a koronázó templom maradványaiként és egyben királyi és királynéi nyughelyekként tisztelt Romkertben rendezni.
E kérdéseket azért is tesszük fel, mert azon túl, hogy a Városvezetés máig nem válaszolt a 2014. június 24-én, Keresztelő Szent János születése napján kelt „Nyílt levél és végső kiáltás …” című levelünkre, a most érkezett válaszlevél írója pedig a nem neki, hanem a felelősöknek, tehát Fehérvár városvezetőinek és a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának címzett (*megjegyzés: ráadásul nem is az általa hivatkozott)[2] levelünkre válaszolva, s – mint annak nem tagja, hanem alkalmazottja – az illetékes Városvezetésre sem hivatkozva a tényeket teljes mértékben mellőző, elfogadhatatlan megállapításokat tesz. Állítja, hogy:
1.    a két tábla, tehát Szent Imre emléktáblája és a „Tabula Rasa” kőtábla közül egyik sem a „Koronázási Szertartásjáték” alatt tört össze, sőt, a miatt semmilyen károsodás sem történt a Romkertben.
2.    a kőtáblák másolatok (* mint a múzeumi és kegyeleti tárgyak általában, így az egyetlen sírhelyet megjelölő kőtábla is), s a „múzeumi szakemberek” által szakmailag és kivitelükben is vitatottak (* Ha a szakemberek illetékesek, akkor kik is pontosan? Ha nem, akkor mire véljük ezt? Mi nem vitatott ma? A szertartásjáték helyszíne nem az?).
Mindezek betetőzéseként – s ez még aggasztóbb – a levél egyetlen szót, utalást sem tartalmaz arra, hogy
1.    bármilyen szándék lenne bármit is – Szent Imre sírhelyének emléktábláját, vagy a „Tabula Rasa” kőtáblát, vagy azon kívül mást – helyreállítani, változtatni a Romkertben, sőt,
2.    mintegy tényként (* neheztelésként?) közli, hogy a szakemberek máig „nem kezdeményezték” (* ki dönt?) a Szent Imre sírján elhelyezett kegyeleti kőtábla, avagy darabjainak eltakarítását,
3.    arról már nem is beszélve, hogy „természetesen” bejelentésünket meg sem köszöni.
Tiszteljék meg sajtótájékoztatónkat részvételükkel és válaszoljanak leveleinkre, tegyék fel kérdéseiket!
Kelt: Székesfehérvárott, 2014. év szeptember 27-én
Sajó Victor elnök (tel: +36304006326)

[1] nem valamely – az ügyben döntési felelősséget nem viselő - társadalmi, közéleti, vagy személyi titkárságot takarja ez a megnevezés?
[2] ui. az aug. 30.-i levelünkben jeleztük mindezeket, 2-án már minden megjegyzés nélkül küldtük újra el a darabokra tört emléktábla fényképét!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése