2014. október 1., szerda

A Fejér Szövetség nyílt levele Fehérvár városvezetéséhez

Nyílt levél Fehérvár Polgármesteréhez, a Városvezetéshez

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Városvezetés!

Ezúton fejezzük ki felháborodásunkat a polgármesteri hivatalból hozzánk érkezett levél tévedésektől vezérelt szakmaiatlansága, a levélíró tájékozatlansága és a társadalmi közéletet elutasító, a fehérvári Romkertet már-már kisajátító szemlélete miatt, amelyben a Nemzeti Sírkert és Emlékhely egyetlen sírját, Szent Imre sírját jelző kőtábla helyreállíttatása helyett, a koronázási szertartásjáték következtében darabokra tört maradványainak eltávolíttatását szorgalmazza.

Indoklás, s egyben tájékoztatás a hivatal nevében levélíró részére is:
1.    A Szent Imre nyughelyeként tisztelt sírhelyen a III. Béla Lovagrend által Szent Imre herceg halálának 980. évfordulóján, 2011. szeptember 2-án ünnepélyesen elhelyezett „Dux Emericus” feliratos kőtábla mintájaként szolgáló egyetlen megmaradt eredeti töredék a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban máig megtekinthető és a másolattal összehasonlítható.

 
2.    Amint a képen látszik, a szóban forgó kőtábla – az eredetihez a lehető leginkább hű és a sírhelyhez, Szent Imre emlékéhez minden szempontból méltó – a megmaradt kőtábla töredék alapján feltételezhető eredeti kőtáblával azonos méretben, azonos felirattal, a hiteles töredéket aranyozott töret horonnyal és betűkkel hangsúlyozva készült.

„A tiszteletre méltó Domonkos érsek tudatja, hogy ez itt az isteni István szentséges fiának, Imre hercegnek nyughelye”
3.    Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a kőtábla a városvezetés tudtával – a polgármester tervezett és elfogadott részvétele mellett, ha végül távollétében mégis – ünnepélyes keretek között Horváth Imre plébános, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője és számos meghívott jelenlétében került a helyére, s bár nem műemlék, azonban jelentősége és kivitele, üzenete miatt Imre atya azon a szent helyen fel is szentelte (a kőtábla kegyeleti tárgy lett!). E pillanatot láthatják az alábbi képen. E felszentelt kőtábla lett újabban méltatlan Szent Imre sírjához? A több tonnás állványzat viszont ártalmatlan? A heteken keresztül zajló állványozás, színjáték és reklámozás, majd a bontás felelőse az ártatlanság maga?!
 
„A történelmi-kegyeleti szertartást a szokáshoz híven a III. Béla Lovagrend tartotta; dr. Demeter Zsófia történész tartott előadást, majd a székesegyház kanonokja, Horváth Imre plébános szentelte fel Szent Imre hercegünk sírtábláját.” http://www.demokrata.hu/ujsagcikk/a_kiralyi_csalad_lassan_egyesul/
4.    E kőtábla az akkor még erős védőtetővel ellátott építménnyel fedett nyughelyre került. E védőtető a kőtáblát hosszú ideig (2011-2012) védte, s a 2013-ban megrendezésre került „koronázási szertartásjáték” nézőteréhez és színpadjához szükséges több tonnás állványerdő építésének pillanatáig sértetlenül feküdt a sírhelyen, ugyanis az akkor még létező és a sírhelyek gondozását évek óta önként végző és a helyszínen július 16-án I. Károly királyunk emlékére kegyeleti szertartást rendező III. Béla Lovagrend a sérülést bizonyosan jelezte volna.

Látkép a „Romkert”-ről a Szent Imre sírja fölött 2010-től 2012-ig – hivatalos indoklás szerint „pénz hiányában” – el sem bontott épülettel
5.    E kegytárgy a 2013. évi színjáték állványzatának leszerelése után a jobb oldali részén három-négy darabra törve került újra szem elé, amelyet augusztus végén többen is különböző fórumokon jeleztek. A leghatározottabban állítjuk tehát, hogy minden okunk megvan arra, hogy feltételezzük, a kőtábla, amely a fehérvári Nemzeti Sírkert és Emlékhely területén fekvő sírhelyek közül egyedüliként, de legalább Szent Imre nyughelyét beazonosíthatóvá, jelöltté tette, a „koronázási szertartásjáték” miatt, annak következtében repedt meg már 2013-ban is.

Összefoglalva tehát, a leghatározottabban állítjuk, hogy a Kálmáncsehi Domonkos által 1490-ben állított kőtábla hű és felszentelt másolata, annak Szent Imre sírján történt elhelyezése a legkevésbé sem lehetett méltatlan a Nemzeti Sírkert és Emlékhelyhez. Ezt vitatni, ellenkezőjét állítani méltatlan mindazok iránt, akik a kegyeletet tartják elsődlegesnek e szent helyen. Mindemellett egy – az eredetihez ennyire hű – kegyeleti tárgy esetén, amely a Romkert területén egyetlenként éppen egy árpád házi szentünk, Szent Imre szent sírjának helyét jelölte egy az 1490. évivel azonos latin felirattal, az teljesen másodlagos kérdés, hogy a tárgy eredeti-e, amint számos múzeumi műtárgy esetén is az általában, ha megsérülnek.

A kőtáblák máig is darabokra tört állapota, hogy senki nem tartja kötelességének sem megóvni, sem helyreállítani, egyértelműen bizonyítja azt a fizikai és lélektani veszélyt, melyet a koronázási szertartásjáték Romkert területére erőltetése jelent a királyi és királynéi sírhelyekre, a koronázó templom maradványaira és nem utolsó sorban – egyáltalán nem hanyagolhatóan – az őseink iránti tisztelet megőrzésére. A kimozdult dísztéglák sora, a két törött tábla, a falmaradványok mélyülő repedései, omladozásai, mind ezt jelzik, függetlenül attól, hogy kinek, s mennyire is bizonyított, hogy éppen a szertartásjátékok idején sérültek-e, avagy sem. 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Városvezetés!

Egyértelmű választ várunk tehát a leglényegesebb kérdésekre, nevezetesen
-      hogy Polgármester Úr és a Városvezetés továbbra is ragaszkodik-e ahhoz, hogy a Fejér Szövetség és az egyre növekvő számú helyi polgár és látogató által is kegyeletsértőnek, a Nemzeti Sírkert és Emlékhely műemlék romjaira és kegyeleti tárgyaira egyaránt veszélyesnek tartott, „koronázási szertartásjáték”-nak nevezett – ez évben már koncerttel is bővített – színjáték sorozatot a koronázó templom maradványaiként és egyben királyi és királynéi nyughelyekként tisztelt Romkertben rendezzék meg újra?
- hogy vissza tudunk-e térni a 2012. március 22.-i nyílt közgyűlésen elhatározott és Fehérvár polgárait, szakmai és közéleti társadalmi szervezeteit egyaránt partnerként elfogadó hosszú távú együttműködéshez, hogy megoldást találjunk a kegyeletsértés elkerülésére, az általunk támogatott és a városvezetés programjainak összeegyeztetésére, hogy a Romkert 2038-ig széleskörű társadalmi látogatottságú Nemzeti Emlékhellyé váljék?

A szóban forgó kegyeleti tárgy nem volt más, mint a Szent Imre sírját jelölő,
Kálmáncsehi Domonkos által1490-ben készített kőtábla hű, felszentelt másolata.
Követendő példa arra, hogy mi méltó a szent nyughely azonosítására.
Addig is javasoljuk, mielőbb gondoskodjunk arról (akár közös teherviseléssel), hogy a Kálmáncsehi Domonkos féle „Dux Emericus” kőtábla hű másolata és a „Tabula Rasa” kő – lehetőleg az alkotók közreműködésével, és/vagy egyetértésével, támogatásával – újra visszakerülhessen a helyére! Ez mindannyiunk kötelessége, számunkra ez nem is kérdés! Ehhez és a fentiekhez ajánljuk fel a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete, a Fejér Szövetség ellenszolgáltatás nélküli közreműködését.

Mindig van jobb megoldás!

Kezdjünk el egymás szempontjait tiszteletben tartva dolgozni azon, hogy a fehérvári Romkert testvérvárosunk példájából is okulva zarándokhellyé váljék! Legyen a Nemzeti Sírkert és Emlékhely Székesfehérvár Csíksomlyója, a koronázási szertartásjáték erősítse ezt inkább, mint akadályozza! Találjuk meg mindennek a helyét és szerepét egy a fehérvári polgárság valóban szélesebb rétegei számára is elérhető, nagyszabású és kevésbé költséges, ám királyi városunkhoz méltó közművelődési programsorozattal!

Kezdjünk el közösen gondolkodni és cselekedni 2020-ig, hogy az Aranybulla 2022-es és Szent István halálának 2038-as millenniumi éveiben Fehérvár teljes lakossága végre büszkén gondolhasson és zarándokoljon a fehérvári Nemzeti Sírkertbe és Nemzeti Emlékhelyre!
Kelt: Székesfehérvárott, 2014. Szent Mihály napján, szeptember 29-én
Bizalommal az ősi erényben:
Sajó Victor elnök, a Fejér Szövetség elnöksége nevében
 

Címzettek: Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság – Nemzeti Örökség Intézet (1014 Budapest, Színház u. 5-9. I. em., nekb@me.gov.hu, nemzetisirkert@nori.gov.hu, emlekhely@nori.gov.hu); Emberi Erőforrás Minisztérium (1884 Budapest, Pf. 1., info@emmi.gov.hu); Kulturális Örökség Hivatal (1014 Budapest,Táncsics Mihály utca 1., koh@koh.hu); Szfvár, Polgármesteri Hivatal (8000 Szfvár, Városháztér 1., polgarmester@szekesfehervar.hu); Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke (8000 Szfvár, Szt. István tér 9., matics.ferenc@fejer.hu); Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága (8000 Szfvár, Fő u. 6., fmmuz@iif.hu) és minden általunk elérhető sajtószerkesztőség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése