2014. október 13., hétfő

Kinek-mi a választás tétje: összetartás és becsület - kedden vizsgáznak mindketten!

Sokan tolongtak - számításból vagy sem, kit érdekel? - a földügyekben! Is!

Kevesen tettek annyit és olyan következetes becsületességgel és tisztességgel, mint Kajászó és különösen Böcsödi Gergely! Az életben nem sok dolog van, ami mérvadóbb, minthogy 

https://www.youtube.com/watch?v=WNLgnIED7QA
Ne hallgass, hallgass meg!
(A képre kattintva)
Kis falucskának, szólt a harangja ...
KIRE SZÁMÍTHATSZ, MIKOR FENYEGETNEK!
KIK ÁLLNAK MELLETTED, MIKOR ÍTÉLKEZNEK FELETTED!

A FEJÉREKNEK EZ VOLT A VÁLASZTÁS TÉTJE.
KÉRDÉS SEM FÉRHET AHHOZ, HOGY OTT LESZNEK-E GERGŐ MELLETT! 

HOGY KI FELETT TÖRNEK PÁLCÁT?
Kiderül 2014. OKTÓBER 14-én kedden 9 órakor
a földszint 6. számú tárgyalóteremben,
a Székesfehérvári Járásbíróságon 
(a Dózsa György tér 1.-ben) 


HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG!
JÖJJÖN, AMINEK JŐNI KELL!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
ui: A 2. tárgyalás hibás jegyzőkönyvének módosításáért benyújtott kérelme (kiderül, hogy helyben hagyták-e?)

Dr. Boór Ferenc beadványa a Járásbírósághoz 2014. június 12-én:

Tisztelt Székesfehérvári Járásbíróság!

A napokban jutott el hozzám a 2014. június 3-án megtartott tárgyalás 16.P.22.731/2013/36. szám alatt nyilvántartott jegyzőkönyve, amely az én tanúvallomásomat is tartalmazza.

Tudva, hogy a jegyzőkönyv nem kell, hogy szó szerint idézze tanúvallomásomat, azonban azt is tudva, hogy tartalmilag nem térhet el attól, ezúttal jelzem, hogy több ponton olyan mondatokat is tartalmaz, amelyeket én nem mondtam, sőt, azokkal ellentétes nyilatkozatot tettem szóban és írásban is. Számos helyen hibás, mondataim értelmét megváltoztató hiányosságokkal terhelt.

Csatoltam a tanúvallomásomról a Független Újságírók Szövetsége által készített (és nekünk átadott) vágatlan videó felvételt CD-re rögzítve, amely felvétel időpillanataira az alábbiakban (zárójelben) hivatkozom, hogy a tisztelt bíróság könnyedén meggyőződhessék kérésem alaposságáról.

Kérem, hogy a jegyzőkönyvben módosítani szíveskedjenek az alábbi, aláhúzott piros színnel kiemelt részeket (duplán aláhúzott türkisz színnel kiemeltek a feltétlen javasolt szövegek):

4. old. 4. bekezdés (1 hiba)
Törlendő vagy módosítandó: „Valóban perben állok az egyik tanúval,….. Ilyet én egyszer sem mondtam. Azt mondtam, ami feljebb a jegyzőkönyvben is szerepel. Tartalmilag pontosan: „Személy szerint nem állok perben a tanúkkal sem, azonban tagja vagyok annak az egyesületnek, amelynek büntető feljelentésünk elutasítására írt panaszát elfogadva nyomozás folyik az egyik tanú ellen.” (https://www.youtube.com/watch?v=vNCflRvrIF0, 1. rész, 26:00)
A félreértés abból származik, hogy a feljelentést valóban jómagam, magánszemélyként (mint a Gazdatanácsok Szövetsége titkára) tettem korábban az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesülettel közösen, azonban az abban indult nyomozás lezárása ellen már csupán az egyesület nyújtott be panaszt és azt jóváhagyva folytatódik most a nyomozás. Természetesen mindezektől függetlenül is elfogulatlannak tartom magam az ügyben.

5. old. 1. bekezdés (2 súlyos hiba)
1)      Kifogásolom, mert a lényeget érintő, hogy a bekezdésben a jegyzőkönyv két mondatomat az összekötő „miközben”-t kihagyva, külön mondatban idézi, holott csakis úgy, ahogy elhangzott, egy mondatban adja vissza azt, amit tanúsítottam (ennek a látszólag kis hibának nagyon is fontos szerepe van). Tanúvallomásomhoz hűen: „Felperes bejelentette ekkor, hogy 2012. november 1.-jétől kezdődően ő a földhasználó. , miközben 2012. november 16. napján Kiss Árpád birtokvédelmi eljárást kezdeményezett...” Kérem tisztelettel, ne nélkülözzék ezt a fontos „miközben” kötőszót! (https://www.youtube.com/watch?v=vNCflRvrIF0, 1. rész 41:30-42:40).
2)      Különösen ne mellőzzék az első bekezdés utolsó mondatából az alábbi, általam mondott és fontos folytatást, mivel hogy több esetben is hangsúlyoztam: Ez a videofelvétel bizonyítja, hogy a felperes megtéveszti a közvéleményt ...”, itt kérem idézni a folytatást, mert lényeges (https://www.youtube.com/watch?v=vNCflRvrIF0, 1. rész 43:10-43:30): „és nem beszél semmiféle megosztásról”! Ezt kérem, beleírni, hiszen tanúvallomásom egyik legsúlyosabb pontja éppen ez volt, hogy tény, hogy 2012. 11. 1-én nem volt még tervben sem a megosztás, tehát a földhasználó váltás sem! Éppen ez a lényege a nyilatkozat e részének, hogy Kiss Árpád tekintette magát földhasználónak az egész területen (ezt bizonyítja Sebestyén Róbert HÍRTV-ben tett nyilatkozata is – lásd: CD melléklet és írásbeli tanúvallomásom!). Azt ismételtem nem egyszer, hogy a felperes azzal téveszti meg a bíróságot, hogy már november 1.-jétől ő volna a földhasználó a megosztással jóval később leválasztott 0122/6 hrsz.-ú területen, mintha nem utólag kísérelné meg visszadátumozni földhasználatának kezdetét.[1]

5. old. 2. bekezdés (3 súlyos hiba, melyek miatt nyilatkozatom ellentmondásossá vált)
1)      Ezt egyszer sem mondtam: „A területet felperessel műveltette, bérlőket sem keresett.
hanem ezt mondtam: (Kiss Árpád) „
A területet mással műveltette, a felperes sem műveltette, bérlőket sem keresett a vetésig.” Óriási különbség!!! Itt kimaradt a jegyzőkönyvből egy félmondat és szó összekeverés is történt, ami teljesen más értelmet adott a nyilatkozatnak. (https://www.youtube.com/watch?v=vNCflRvrIF0, 1. rész 46:10-46:30). Kérem arra módosítani, amit szó szerint mondtam.
2)      Szerepel a bekezdésben egy félreértett mondat, amely nem ebben az értelemben hangzott el:" Jegyzőkönyvben: „Földhasználati nyilvántartásból földhasználati lapot nem kértünk.
Amit mondtam: „
Földhasználati nyilvántartásból földhasználati lapot én nem kértem”, ami helytállóbb volna, mivel a tanúvallomásomban itt részleteiben mondott továbbiak a jegyzőkönyvben máshol szerepelnek: „a 0122/6 hrsz.-ú területre nem tudtunk, csak az eredeti 0122/1-es hrsz.-úra kérhettünk és kértünk is földhasználati nyilvántartási lapot

Ez a mondat a megosztással leválasztott, később 0122/6 hrsz.-ot kapott területre vonatkozott. Kérem, az idevonatkozó részt meghallgatni, amely az eredeti állapotról mást mond (https://www.youtube.com/watch?v=vNCflRvrIF0, 1. rész 48:05-49:05).
3)      Súlyosabb hiba, hogy e mondat után egy szerencsétlen és súlyosan megtévesztő – általam soha, egyszer sem mondott – mondat következik, holott többször javítottam a bíróság ezen félreértéseit: „Tudomásom szerint 2012. november 1.-jéig Kiss Árpád volt a földhasználó.

Ezt a mondatot kérem feltétlen törölni! Ezzel éppen ellentétes nyilatkozatot tettem folyamatosan: Kiss Árpád legalább november 16.-ig földhasználó kellett legyen, hiszen akkor birtokvédelmi eljárást kért. Azaz tartalmilag és többször megismételve azt mondtam, hogy „az őszi szántás után a szántást még befejezte, illetve befejeztette, ez szerepel a jegyzőkönyv e bekezdésében is. (https://www.youtube.com/watch?v=vNCflRvrIF0, 49:00-)

6. old. 5. bekezdés (3 figyelmetlenségi? vagy elütési?, de súlyos hiba)
Amikor a bíróság rákérdezett, hogy van-e olyan további tény, amiben tudok nyilatkozni, a válaszomat akkor azzal folytattam, amit a jegyzőkönyv végül is mellőz. Kérem a bíróságot, ne mellőze a jegyzőkönyvben ezt!
1)      Én azt mondtam: „Megtévesztette ezt a bíróságot is az NFA” és nem egyszerűen a közvéleményt tévesztette meg (ahogy az az 5. oldal 1. bekezdés végén már szerepel).
A folytatásban: – a bíróság (a felvételen): „Mert?”– én (a felvételen): „… mert november 1.-jét tünteti föl, hogy ő földhasználó, s ezt még rá is vezettette a földhasználati lapra...”. (https://www.youtube.com/watch?v=qGrAwyRb5eg, II. rész 5:47-6:23). Rögtön ezután a bíróság kérdése: „Ön szerint mikortól volt az NFA földhasználó?”, amire én azt válaszoltam, hogy legkorábban a „jogerős ítélettől, miután a földterületet megosztották…január 28. előtt semmiképp...Ez szerepel a 6. old. 5. bekezdésben, de hibásan (hibás dátummal is)!
2)      1. mondat jegyzőkönyvben: „2012. november 01-től földhasználóként tüntette fel magát a felperes, holott a területek megosztása a földhivatali nyilvántartás szerint 2013. január 08. napján történt meg, így maximum innentől kezdve lehetne bejegyzett földhasználó.
1. mondat vallomásomhoz hűen: „2013. január 28. napján …
3)      3. mondat jegyzőkönyvben: „Maga a jegyző is elmondta, hogy a birtokvédelmi kérelemből tudta meg 2013. áprilisában, hogy Kiss Árpád a földhasználó.
3. mondat vallomásomhoz hűen: „Maga a jegyző is elmondta, hogy a birtokvédelmi kérelemből tudta meg 2013. áprilisában a megosztást (azaz éppen azt, hogy nem Kiss Árpád a földhasználó a megosztással leválasztott 0122/6 hrsz.-ú területen).”.

8. old. 2. bekezdés (2 hiba egy mondatban)
A felperes jogi képviselőjének kérdése az volt, hogy honnan tudom, hogy az alperes saját magját vetette-e be. Erre azt mondtam, hogy onnan, hogy az átvételkor jelen voltam, nem azt mondtam, hogy a vételkor (!) (vásárláskor, fizetéskor) voltam jelen. A másik hiba, amelyre külön visszatértem, hogy vegyék figyelembe: boltot magamtól sohasem mondtam, én lerakatot mondtam. Boltot mondott a felperes jogi képviselője, a bíróság, azonban én többször is hangsúlyoztam, az hogy bolt, vagy sem, azt nem tudtam megítélni.
Jegyzőkönyvben: „Ott voltam, amikor alperes a boltokban megvette a napraforgómagokat, ez Kajászón történt.
Amit mondtam: „Ott voltam, amikor alperes átvette a napraforgómagokat, ez Kajászón történt. (https://www.youtube.com/watch?v=qGrAwyRb5eg, II. rész 23:23-24:13)[2]

Tisztelt Bíróság!

Kérem, hogy a fentieket, az általam csatolt felvétellel is megerősített tartalom szerint a jegyzőkönyvben orvosolni szíveskedjenek és erről engem közvetlenül, avagy az alperes jogi képviselőjén keresztül értesítsenek! A gyors és egyszerű megoldásban reménykedve, tisztelettel:

Kelt: Székesfehérvárott, 2014. július 12-én
Dr. Boór Ferenc
8000 Székesfehérvár, Udvardi u. 34.

Kapják:
1.      Székesfehérvári Járásbíróság
2.      Alperes jogi képviselője

[1] Megjegyzem: a 2013. januári megosztás kezdeményezésig a még kiméretlen, külön nem létező területre még a szándék is kérdéses, nemhogy a valós művelésbe vétel az NFA részéről. Ráadásul egyértelmű tény, hogy az NFA a „tavaszi vetésig” parlagon hagyta a területet és addig bérlőt sem keresett, a törvénytelenségeit leplezendő – titkon – bejegyzett „földhasználati jogát” is hanyagolta és birtokvédelmi eljárást, őrző-védő szolgálatot is csak akkor igényelt, mikor már a jótékony „tavaszi vetéssel” világossá vált, hogy mit nem tett.
[2] Felperes képviselője hitte ugyan, hogy azon kapott, mintha azt vallottam volna, hogy ott voltam a vásárláskor, vételkor, holott azt mondtam, amit mondtam, hogy az ÁTVÉTELKOR voltam jelen. (https://www.youtube.com/watch?v=qGrAwyRb5eg, II. rész 24:13-tól)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése