2014. október 8., szerda

Vona: "csak a nemzet" - Patrubány: "csak tisztességesen"!

Patrubány Miklós válasza Vona Gábornak - Nyílt levél

Nyílt levél
Vona Gábor, a Jobbik elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Hozzám intézett levelére – melyet ugyan nem jelzett nyílt levélként, de amelyet az Önök körei kiszivárogtattak – nyílt levéllel válaszolok.

Mindenekelőtt méltányolom levelének tisztelettudó hangnemét, és azt, hogy elismerően szól a Magyarok Világszövetsége 76 éves történetének legjelentősebb nemzetpolitikai cselekedetéről, a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásához elvezető 2004. december 5-i népszavazásról.

Sajnálattal kell megállapítanom viszont, hogy hozzám intézett levele teljességgel válasz nélkül hagyja és egyoldalúan, vita nélkül le is zárná azokat a súlyos, egyre égetőbb kérdéseket, amelyekre hosszú hónapok óta hiába próbáltuk az Ön és vezetőtársai figyelmét felhívni. Ön elegánsan elsiklik a lényeg fölött.

Ha Elnök úr vette volna a fáradságot arra, hogy az MVSZ Elnökségének Murányi Levente Jobbik-alelnök révén hivatalosan eljuttatott intelmével foglalkozzék, akkor lehet, hogy nem jutunk ide. Ha illendőnek tartotta volna, hogy a Magyarok Világszövetsége négy magas rangú vezetőjének Önhöz intézett levelét elolvassa, rá kellett volna jönnie, hogy az egy sikoly, amely arra figyelmeztetett, hogy betelt a pohár!

Ha megtalálta volna a módját, hogy a Magyarok Világszövetségének elnökét – saját személyi titkárának ígérete és több képviselőtársának közbenjárása után – visszahívja, lehet, hogy az MVSZ Elnökségének 23 igennel, és mindössze két tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott határozata, amely választás elé állítja együttes MVSZ- és Jobbik-tagsággal bíró tagjait – nos, lehet, hogy ez nem született volna meg.
Feladó: Vona Gábor <vona.gabor@jobbik.hu>
Dátum: 2014. október 4. 17:17
Tárgy: levél
Címzett: Magyarok Világszövetsége elnök <elnok@mvsz.hu>

Patrubány Miklós Elnök Úr részére
Magyarok Világszövetsége

Tisztelt Elnök Úr!

    Pártunk tagjai az elmúlt hetekben óriási erőfeszítéseket tettek és tesznek most is, hogy a nemzeti gondolat az önkormányzatokban megfelelő képviselethez jusson. Elnök úr, mint aki évekkel korábban személyesen vezényelt le egy történelmi jelentőségű népszavazást, tudja, hogy egy ilyen időszak, különösen annak véghajrája, mennyire nehéz és terhekkel teli időszak.
    Sajnálom, hogy a Magyarok Világszövetsége ezeket a napokat tartotta megfelelőnek arra, hogy a szervezeteink között - jobbára személyi ügyekben - kialakult személyi konfliktusokat nyílt levelekkel döntésre vigye. A mi hibánk, bár a körülmények figyelembevételével talán megbocsátható, hogy minderre most sem megfelelő figyelmet, sem megfelelő energiát nem tudtunk fordítani.
    Sajnálatosnak tartom, hogy az érzékelhetően sértett MVSZ az önkormányzati választás előtt egy héttel (!) példátlan és elhamarkodott szankciót alkalmazott, és kizárta tagjai sorából a jobbikosokat. Tudomásom szerint ilyenre sem a kettős állampolgárság ellen nyíltan kampányoló MSZP vagy DK, sem a szövetség állami támogatását korábban megvonó Fidesz esetében nem került sor. Mi mindkét fenti ügyben az MVSZ megbízható partnerei voltunk, de úgy tűnik, hogy mindez ebben a számunkra nagyon fontos pillanatban kevésnek bizonyult.
    A döntést sajnálattal tudomásul vesszük, a kérdést lezártnak tekintjük, arról a választási küzdelmeink befejeztével értesítjük a tagságunkat. A Jobbik a Magyarok Világszövetségét ettől függetlenül minden vállalt nemzeti küzdelmében továbbra is támogatni kívánja. Jelszavunk továbbra is: csak a nemzet.

Munkájához erőt, egészséget és áldást kívánok.

Tisztelettel:
Vona Gábor elnök
Jobbik Magyarországért Mozgalom
 
De az Ön vezetésével a Jobbik más utat választott.

Önök Sípos Lászlót választották!? Önök tudatosan vállalják, sőt még magyar emberek európai parlamenti képviseletére is alkalmasnak tartják azt a Sípos Lászlót, aki a Jobbikban Szegedi Csanád „örökségét ápolja”, és aki nemzeti kulturális örökségünk talán legbecsesebb része, a székely-magyar rovásírás elleni legnagyobb – szerencsére meghiúsított – merénylet levezénylője volt!? Az Ön viszonyulása szerint, ha Sípos László nem jobbikos mezben, hanem szabadidejében égeti köztereken a magyar zászlót, az rendben van?!

Véleményünk szerint ez nincs rendben. Még egy nyíltan magyarellenes erő sem engedhetné meg ezt következmények nélkül magának.

Ön megtűrte, hogy a Jobbik nemhivatalos lapjában, a Barikádban „románozzák” és „szlovákozzák” a Magyarok Világszövetségének elnökét és elnökhelyettesét. Ön és a Jobbik ekkor is választott: inkább letagadta a Jobbiknak erre a lapra bíró befolyását, és tiltakozásunk ellenére következmények nélkül hagyta a gyalázatot.

Az Ön vezetésével a Jobbik Kvacskay Károlyt választotta!? Tette ezt annak tudatában, hogy ezzel a választással egyidejűleg eltaszítja magától, maga ellen fordítja a Magyarok Világszövetségét. Emlékeztetem, hogy Ön, ezzel szemben elutasította Rácz Sándort!? Levelem mellékleteként nyilvánosságra hozom négy évvel ezelőtt Önhöz írt levelemet, amelyet teljesen figyelmen kívül hagyott, és amelyre csak két és fél év múltán,  többszöri tiltakozásom eredményeként, egy, a mostanihoz hasonlóan lényeg-megkerülő levélkével válaszolt.

Ön és a Jobbik azt K.K-t választotta, akinek a neve alatt négy éve olvasható pártjuk legnagyobb támogatójának, a kuruc.info-nak honlapján a Magyarok Világszövetsége elnökét elképesztő rágalmakkal illető iromány. K. K. röhögve tagadta le nevét a ma is olvasható iromány alól, mert a bíróságnak  ismert okok miatt nem sikerült bizonyítania, hogy a kuruc.info-n megjelent rágalmakat ő írta. De attól, hogy ez a bizonyítás nem sikerült, attól még az a személy, aki négy éven keresztül szó nélkül tűri, hogy az ő nevében gyalázzanak egy másik magyar embert – az a személy közképviseletre alkalmatlan! Fájdalommal állapítjuk meg ismételten, hogy Önöknek kell ez a személy, miközben nem kell Rácz Sándor!?

Tisztelt Elnök Úr!
Kérem, ne panaszkodjék az időzítésre, és ne vádoljon minket támadással. E konfliktust Önök robbantották ki, sokszori figyelmeztetés ellenére. Tudatosan tették, és az időpontot is Önök időzítették a választási kampány idejére.

Persze lehet, hogy Önök mindezen képtelenségekre majd megfelelő indoklást adnak a pártérdek mindenek-fölöttiségének jegyében.

De ez az a világ, ahová a Magyarok Világszövetsége nem óhajtja Önöket követni. Mi sohasem léphetünk be abba a világba, ahol a pártérdek fölülírja a tisztességet, az igazságot és a méltányosságot!

Ezért állította az MVSZ Elnöksége választás elé azon tagjait, akik intézményesen kötődnek a torzuló értékrendű Jobbikhoz, hogy ezek a torzulások ne szüremkedhessenek be a Szövetség életébe. Hiszen ahogyan sokan mondták: ez már nem az a Jobbik, amelybe beléptek.

Vagy lehet, hogy mégis ugyanaz lenne? Ez is lehetséges, de ez egyben azt is jelenti, hogy a Magyarok Világszövetsége és vele együtt közel egymillió magyar szavazópolgár is tévedett a Jobbik megítélésében.

Maradva a magyar nemzet önös érdekektől mentes szolgálatában, köszöntöm Önt.

Budapest, 2014. október 8-án                                            Patrubány Miklós István Ádám,
                                                                                       a Magyarok Világszövetségének elnöke
Mellékletek:
  1. Négy magas rangú MVSZ-vezető levele Vona Gáborhoz
  2. Rácz Sándor ajánlása, amelyet a Jobbik elnöke figyelmen kívül hagyott és válaszra sem méltatott
MVSZ Sajtószolgálat
8399/141008

 „A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint. (Alapszabály)
A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.
A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése