2014. október 5., vasárnap

Erkölcsi tisztulást hoz-e a szakítás? - ez a kérdés az MVSZ döntése után

Így október 6. - az Aradi Vértanúk napja - előtt egy nappal különösen is azt tanácsoljuk, hogy mielőtt álmai-vágyai elvesztésén sopánkodnék bárki, arra válaszoljon előbb: szabad-e nemzeti színekben kazárosítókat fényezni, nevüket sem vállaló rágalmazókat jelöltté tenni, szabadságharcos, honvédő mártírjainkat lehazaárulózókat támogatni?
Számunkra ez a döntés is azt a kérdést erősíti, hogy van-e, létezik-e párt, amelyik különb, jobb lehet, mint a másik? Szabad-e pártokban, csak pártválasztásban gondolkodni?

MVSZ Elnökségi határozat: Az MVSZ-tagság összeegyeztethetetlen a Jobbik-tagsággal!

Sarkalatos határozatot hozott a Magyarok Világszövetségének Elnöksége, amelyben kimondta, hogy a továbbiakban összeegyeztethetetlennek tartja az MVSZ-beni tagságot az egyidejű Jobbik-tagsággal. A határozatot ellenszavazat nélkül, 23 igennel és 2 tartózkodással fogadta el a testület. Az MVSZ Elnöksége felhívja az MVSZ azon tagjait, akik egyúttal a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pártnak is tagjai, hogy válasszanak: a két tagság közül melyiket kívánják megtartani, a másikról pedig mondjanak le.

Az ügy előzményeiről tudni kell, hogy az elmúlt hónapokban egyre feszültebbé vált a Magyarok Világszövetsége és a Jobbik viszonya. Az első komoly ellentét akkor rajzolódott ki, amikor kiderült, hogy a Jobbik európai parlamenti választási listájának előkelő, 5. helyén az a Sípos László szerepel, aki annak az alattomos kísérletnek a vezetője volt, amellyel az elmúlt években megpróbálták elorozni és "idegen kézre játszani" kulturális örökségünk egyik legértékesebb részét, a székely-magyar rovásírást. A kazárosítási kísérletről lásd Gyetvay György Gergely, az MVSZ rovásírás-ügyi megbízottjának nyílt levelét Vona Gáborhoz, a Jobbik elnökéhez. Az MVSZ Elnöksége ez ügyben idén tavasszal konzultációt kezdeményezett a Jobbikkal. A testület ülésén részt vevő Murányi Levente Jobbik-alelnök döbbenten hallgatta a Sípos László áldatlan szerepéről szóló beszámolót, és megígérte, hogy minderről tájékoztatja a Jobbik elnökét, elnökségét. Ezt követően az MVSZ hiába várta a Jobbik válaszát. Sem válasz, sem intézkedés nem történt.

Következett egy súlyos incidens júliusban, amikor a Jobbik nemhivatalos lapjában, a Barikád-ban Petőfi Sándor 25. évvel korábban Szibériában feltárt hamvainak joggal elvárt újratemetése kapcsán egy olyan írás jelent meg, amely nemtelenül támadta a Magyarok Világszövetségét, "románozta" és "szlovákozta az MVSZ elnökét, illetve elnökhelyettesét. Bővebbet erről itt olvashatnak.

A pohár akkor csordult ki, amikor egy héttel ezelőtt kiderült, hogy az október 12-én esedékes önkormányzati választásokon a Jobbik Ferencvárosban indítja azt a személyt, aki rendkívül sokat ártott az MVSZ-nek, és akin keresztül a 76 éves Magyarok Világszövetsége történetének legsúlyosabb támadássorozata zajlik a Szövetség ellen. Kvacskay Károly indításának hírére, az MVSZ négy vezető tisztségviselője Fuksz Sándor elnökhelyettes, Oláh István térségi elnök, Borsos Géza térségi alelnök, Bottyán Zoltán térségi alelnök levelet írt Vona Gábornak, amelyben rendkívül súlyos következményeket helyeztek kilátásba arra az esetre, ha a Jobbik október 1-ig nem vonja vissza Kvacskay Károly indítását. K.K.-ról itt, itt, és itt olvashatnak.

A levél írói közölték, hogy indítványozni fogják az együttes MVSZ- és Jobbik-tagság összeférhetetlenségének kimondását. Ezt követően kilenc elnökségi tag rendkívüli szavazást kért ez ügyben. Ilyen esetben az elnök köteles elrendelni a szavazást. Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke, a szavazás elrendelése előtt telefonon kereste Vona Gábort, a Jobbik elnökét. Meg kívánt győződni arról, hogy az MVSZ-vezetők levele célba ért, és közvetlenül az elnöktől akarta megtudakolni, hogy milyen álláspontra helyezkedik e kérdésben. Az egész délelőtt zajló telefonálás nem vezetett eredményre, jóllehet az MVSZ titkárságának több vezető jobbikos politikus is megígérte a közvetítést. Vona Gábor személyi titkára azt is megígérte, hogy a Jobbik elnöke még aznap visszahívja az MVSZ elnökét. Sem aznap, és azóta sem történt Vona Gábor részéről visszajelzés.

Több olyan MVSZ-tisztségviselő, aki egyben a Jobbiknak is tagja, kijelentette, hogy a történtek után az MVSZ Elnökségének határozata nélkül is kiléptek volna a Jobbikból, mert ez a Jobbik már nem az a Jobbik, amelybe ők beléptek.

MVSZ Sajtószolgálat
8396/141003


„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint. (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése