2016. szeptember 5., hétfő

Jeruzsálem = Hara/Hiero Solyam: a Szent Sólyom városa volt?

FIGYELEM !! HELYSZÍNVÁLTOZÁS !

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…
Dr. Horkovits – Kováts János: Az ősnyelv

Az előadás ideje: 2016. szeptember 06. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér
MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. emelet

Kedves Olvasóink, kedves Vendégeink! 
A ma esti Hétvezér Est a hűvösre fordult időjárás és technikai okok miatt a MissTee Teaboltban, (Szfvár, Ady E. u. 32. I. emelet) kerül meg-rendezésre. Megértésüket köszönjük.
Fejér Szövetség Sajtószolgálat
A bejegyzés dátuma: 2016.09.06. 13 ó 25 p.

A 335. Hétvezér Est vendége Dr. komjáthy Horkovits–urszínyi Kováts János, a Magyar Nemesi Rend Társelnöke, a Magyarok Világszövetségének volt elnökségi tagja, a Magyar Vár Alapítvány, az Átmentés Alapítvány és a Kisgazdapárt elnöke, szülész-nőgyógyász szakorvos. A közel 30 évig Németországban élő és praktizáló orvosból hogyan lesz magyar őstörténet-kutató és nyelvész?  

Dr. Horkovits-Kováts János a választ is megadja erre a kérdésre: a rendszerváltás tájékán, amikor Püski Sándor Amerikából 1989-ben haza települt, olyan könyvek tárháza nyílott meg az érdeklődő olvasók előtt, ami talán sosem volt annak előtte.  Akit érdekelt a magyarsága, a magyarság igaz történetelme és kultúrája, egy kincsestárat talált a Püski-kiadónál. 

Az elcsatolt Felvidékről hazatelepült, de hamarosan Németországba emigrált orvost mindig érdekelték a gyökerei, az a kultúra, amelynek ő is köszönheti magyarságát. Amely a hosszú távollét alatt nemhogy halványult  benne, hanem egyre jobban kiteljesedett. Kezébe került és elolvasta ebben az időben - ami vagy harminc évvel ezelőtt volt - Padányi Viktor dr. - Dentu-Magyaria című könyvét. Aztán az egyik hihetetlenül izgalmas szellemi kalandozás után jött a következő és az azt követő. Például Badiny Jós Ferenc könyvei. Aki szerint a sumer–magyar nyelvi hasonlóságot, több mint 6000 szópár bizonyítja, és egyes kutatók szerint a jelentésbeli hasonlóság 95%-os!  Vajon arról mit gondolnak a Magyar Tudományos Akadémia illetékes berkeiben, hogy a mongol és a kazah nyelvben 4000 (négyezer) szó azonosság lelhető fel! Körülbelül nagyságrendileg, a genetikailag egyik hozzánk közelebbi testvérnépünk szókincsében, az ujgur nyelvben is 4000 szópárhuzam fedezhető fel. Az ujgurok Belső-Ázsiában élnek, de a magyarokat rokonaiknak tartják.

A hon(vissza)foglaló vezérek neveinek jelentését mi már nem tudjuk. Ki tudja, mit jelent például Tas  vezér neve? Az ujgurok tudják. A Tas jelentése kőszívű, bátor, Pest pedig az ujgur nyelvben síkságot jelent (szerk.: pest-pisi-posvány-fos-füst-víz-... szavak jelzik az ősi jelentéstartalmat, azaz a valahonnan le- vagy kifolyás fogalmát, amely földrajzi értelemben sík területre vonatkozhat). Az ujgur és a székely zászló közötti hasonlóságot, rokonságot vajon hol tanítják?

Vajon a magyar nyelv máig is legteljesebb és leghitelesebb kiapadhatatlan forrását, a Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv szótárát [1862] miért nem tanítják, használják sem alap-, sem közép- , de még felsőfokon sem alapműként?  Talán azért, mert a kifundált finnugor rokonságotamit 300 szópárra alapoz és próbál fenntartani az MTA – egy elemi iskolás is megkérdőjelezné, ha ismerné a Czuczor-Fogarasit? 

Timaru-kast Sándor: feldolgozta kelta magyarok, magyar kelták történetét. Azt írja könyvében: „A "múlt" mindenütt ott van, csak nyitott szemmel kell nézni, mert akkor látni is fogjuk”. Könnyen belátható, hogy ez így is van. Több mint 1600 kelta-magyar szópárhuzamot állított fel, ami ötször több, mint a híres-hírhedt finnugor rokonságot „bizonyító” kb. 300 szópárhuzam.

Mario Alinei nemzetközi hírű olasz nyelvészprofesszor az Ősi kapocs című könyvében leírja, hogy a magyarok már jóval a „honfoglalás” előtt az európai térség nagy részén jelen voltak, s azt is, hogy a régészeti kutatások eredményei szerint az etruszkok ősei a Kárpát-medence területéről származtak. Ez a könyv teljesen új megvilágításba helyezi az etruszk nép Kárpát-medencéhez fűződő viszonyát, és az ókori Itália kulturális, műszaki fejlődését meghatározó folyamat magyar összetevőit. Megtudjuk például ebből a könyvből azt, hogy történelmi (Nagy-)Magyarország területe egészen a bronzkor végéig Európa ipari szíve, motorja volt. Az innen induló magyar-etruszk behatolás Itália földjére nemcsak, hogy nem tűnik merész kijelentésnek, hanem egybevág az összes régészeti feltárás eredményével.

Talán fölösleges is tovább sorolni a példákat, a bizonyító erejű összefüggéseket, a magyar gyöknyelvi összefüggéseket, szó-bokrokat annak bizonyságára, amit nem csak magyar kutatók állítanak, hogy a magyar nyelv a világon az egyetlen ma is beszélt ősnyelv. Következésképpen ebből az ősnyelvből hogyan is eredeztethető számos, az emberiség történetét meghatározó, befolyásoló kultúrákkal való meghatározó kapcsolat és összefüggés. Ezt a hihetetlenül izgalmas úttörő munkát vállalta fel Dr. Horkovits-Kováts János. Összegyűjteni, megismerni és megismertetni az ősnyelv, azaz a magyar nyelv kutatásával kapcsolatos elhallgatott, vagy nem ismert magyar és külföldi kutatók munkásságát. Feltett szándéka, hogy a helyére kerüljön a magyar és az egyetemes kultúra legrégebbi és meghatározó forrása, az emberiség ősnyelve. Ha ezt az állítást sokan túlzásnak gondolják, jöjjenek el az előadásra és hallgassák meg Dr. Horkovits-Kováts János előadását az ősnyelvről.

Az egyelőre még jelképes
Ereklyés Országzászló
Emlékmű
Nem mellesleg, de például azt is megtudhatják, hogy a címben hivatkozott Jeruzsálem magyarul valóban azt jelenti, hogy a Szent Sólyom városa. Várunk mindenkit szeretettel a székesfehérvári Országzászló-térre.          

Az előadás ideje: 2016. szeptember 06. kedd 19.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Országzászló tér 
MissTee Teabolt, Szfvár, Ady E. u. 32. I. emelet

Rossz idő, vagy bármely előre látható akadály esetén 
a rendezvény helye: MissTee Teabolt, Szfvár, 
Ady E. u. 32. I. em. (5 percre a tértől)
Kezdete: 19.15 óra (bevárva a térről érkezőket)

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése