2016. szeptember 10., szombat

Atilla hadai állították meg "1300" éve az arab inváziót

https://www.youtube.com/watch?v=Ayt13BOVuxw
A Szarmata Európa c. előadás 1. része
a képre kattintva megtekinthető
Egy másfél évvel ezelőtti Hétvezér Estét követően, mintegy fél évvel ezelőtt - több előadó visszalépése miatt - vállalkoztam arra, hogy az MVSZ által szervezett Szent László Akadémia tantárgyfelelőseként Szarmata Európa címmel egy háromrészes előadásban hívjam fel újra a figyelmet, hogy - jelen időszámításunk szerint - mintegy 1300 éve ugyanaz történt, mint napjainkban. Invázió volt az is, mint ez is, de akkor még háborús, nyílt katonai fellépéssel és a római birodalom ellen (azonban nemcsak, hanem a kereszténység ellen is) fellépve, ma viszont nem éppen nyílt katonai módszerekkel, de ugyancsak a felébresztett, avagy újraéledő "római szellemiség" és a kereszténység ellen.

https://www.youtube.com/watch?v=H3euY54t6fQ
A Szarmata Európa c. előadás 2. része
a képre kattintva megtekinthető
Nevezetesen arra hegyeztem ki az előadást, hogy a létező felfogással ellentétben létezik egy nagyon is kézenfekvő magyarázat arra, hogy miért is állt meg Atilla Róma kapujánál és kímélte meg a már tönkrevert és - krónikáink szerint - birodalmába vont Rómát harcostársainak bosszújától, kirablástól és végső elveszejtésétől. Hogy miért is határozta el - krónikáink szerint -, hogy haderejével Galliának veszi újra az irányt, ahol - nagyon is valószínű, hogy a korábbi szövetséges pártus birodalom összeomlása miatt hatalomra jutott "Miramamonna" mór-arab vezér ellen seregének egyharmadával már korábban felvette a harcot. Tervezte már, hogy átkel Afrikába is. Miért is?!

https://www.youtube.com/watch?v=_FcoF0dSkTQ
A Szarmata Európa c. előadás 3. része
a képre kattintva megtekinthető
Ugyanis Tóth Gyula Szkítiától Maghrebig címmel létrehozott naplójának utolsó (addigi munkáját megkoronázó) fejezetében nagyon is meggyőző bizonyítékait foglalta össze, hogy a kopt - ún. mártír - időszámítás azért is egyezik meg a Diocletianus ÉRA - i.sz. 284-ben kezdődő, s akkor végképp érthetetlen, hogy mártírnak nevezett -  időszámításával, mert valóban nem i.sz. szerint 711-ben, hanem - Heribert Illig nyomán Uwe Topper által joggal kiiktatott csúsztatással jóval korábbi, azaz 297 évvel - korábbi eseményekkel párhuzamosan, 414-ben keltek át a - pártus birodalom felbomlása miatt már nem pártus, hanem a radikális vallási irányzatukkal hódító - mór-arab seregek Európába.

Természetesen igaz lehet az a feltételezés is, hogy a Róma által soha meg nem hódíthatónak számító, s az Arszakida-ház által vezetett pártus birodalom sem véletlenül bomlott fel éppen abban az időben, mikor Diocletianus meghirdette (i.sz. 303) a - jelenlegi történelmi tanítás szerint - az utolsó és egyben legnagyobb keresztényüldözést. A hun seregek ugyanis éppen ekkor hagyták el Pártiát, hogy északon megindítsák Szarmata Európa - a római birodalom önkénye alóli - felszabadítását.

Atilla, a világ ura, az Isten ostora a mór-arab invázió gyökerének felszámolását tervezte már inkább, azt tartotta a nagyobb veszélynek, nem Rómát. S, hogy halálával nem vallott ebben kudarcot, az annak is köszönhető, hogy az ún. vandál seregek élén Geiserik (értsd és lásd: Gejsa-Géza rik-rex-kir-ály) át is szelte seregeivel a Gibraltárt, és megszületett Észak-Afrikában a Vandál királyság, no meg a Maghrebnek nevezett (vagy talán Maghar-áb, azaz magyar törzsi?!) tartomány. S, ha valaki meredeknek gondolná, hogy a Vangarorumból származó vandálnak a vengerként vándorhungárhoz köze volna, annak felhívom a figyelmét arra, hogy Hunerik királyuk után Geilamir (nem Geila-Gyula?) volt az utolsó vandál király. Erről is írtam már egyszer egy kimerítő tanulmányt (http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2015/06/a-junius-20-i-catalaunumi-csata-emlekere.html).

Nos, most jutott csak tudomásomra, hogy a történelmi párhuzamról alkotott véleményemmel nem is voltam egyedül, ugyanis erről a feltevésről írt egy levelet - ha nem is ugyanazon okfejtéssel - egy erdélyi nemzettársunk is korábban. Továbbítom is, hogy lássuk, valós történelmük feltárása mennyire is segíti elő a tisztánlátást napjainkban is!

Mert egyetértek azzal, hogy nagyobb van itt, mint a legtöbben gondolnák!

Dr. Boór Ferenc (az öreghegyi)
Az alább közölt cikk forrása a https://internetfigyelo.wordpress.com/2016/02/02/nagyobb-a-veszely-mint-gondolnad/ a Magya Nemzet nyomán.

Nagyobb a veszély, mint gondolnád!!!

Felhívás érkezett a szerkesztőségünkbe! Kelet-magyarországi, erdélyi származású fogorvosnő küldte be! Megfogadjuk kérését és közzé tesszük a felhívást, mert közérdekű!

Ugyanaz megy végbe most a földrészen, ami ezernégyszáz évvel ezelőtt történt Egyiptomban – A koptok naivan elhitték az araboknak, hogy békés szándékkal érkeztek.

A Magyarországi Kopt Ortodox Egyház vezetője szerint a migránsok nem menekültek, céljuk az iszlám terjesztése Európában, ahova a gazdag arab országok küldik őket.

Youssef Khalil azt mondja: idővel nemcsak Németországot veszik célba, hanem a teljes földrészt. A Magyar Nemzetnek adott interjúban a főpap emlékeztet rá, hogy Egyiptomban amikor a Mozlim Testvériség uralkodott egy évig, “az a legsötétebb korszak volt”.

A gond az iszlámban van, a Korán a probléma forrása: olyan fejezeteket tartalmaz, amelyek megparancsolják a muszlimnak, hogy megölje a hitetleneket.

Nem vallási vezetőként, hanem magyar állampolgárként mélyen egyetért Orbán Viktor bevándorlással kapcsolatos intézkedéseivel. Szerinte a kormányfő tisztában van a kialakult helyzettel, érti is, mi történik.

Azok, akik most Európába jönnek, valójában nem menekültek. Ha azok lennének, mehetnének Szaúd-Arábiába, az emirátusokba, Katarba, azokba az országokba, amelyek dúskálnak a pénzben.
Ezek a gazdag országok éppen azért nem engedik be őket, hogy megszállják Európát.

Ugyanaz megy végbe most a földrészen, ami ezernégyszáz évvel ezelőtt történt Egyiptomban. Megszállták az országunkat.

A koptok naivan elhitték az araboknak, hogy békés szándékkal érkeztek és szeretnének az országban letelepedni. Mintha csak újra olvasnám a történelmet, csak most sokkal gyorsabb a ritmus. Tíz év, és az európaiak nem találnak maguknak helyet a saját országukban.

Sötét jóslatát a főpap azzal indokolja, hogy az iszlám kihasználja az európai mentalitást, naivitást, az emberi jogokat, azt, hogy a keresztény értékeket betartják.

Az EU-ban számos kártékony lobbi létezik a keresztény tanítás ellen. A sátán kihasználta, hogy Istent a balliberálisok kiutasították Európából. Azok az alapvető keresztény értékek (a másik ember elfogadása, segítése), amelyeket az európai mentalitás még mindig elfogad, okozzák, hogy a földrész megnyitotta a kapuit az iszlám térhódítás előtt. De az ellenség segítése ostobaság, mert a leendő gyilkosokat vissza kell utasítani.
Youssef Khalil szerint a polgárháború elől menekülő szírekhez sok török is csatlakozhatott.

Törökország nem csatlakozhatott az Európai Unióhoz. Erre a törökök úgy reagáltak: akkor ők viszik be az iszlámot Európába, s kiderül, ki uralja majd a másikat.
Törökország úgy fogad be menekülteket, hogy nem biztosít nekik lakást, élelmet, orvosi ellátást, munkát, egyebet. Libanonban és Jordániában is hasonló a helyzet. A főpap szerint a migránsáradatot már nem lehet feltartóztatni.

“Akik megérkeztek, már bőven elegen vannak. Számoljon utána, mennyibe kerül az államnak, ha valakinek négy felesége van, és mindegyiknek születik öt gyereke, a kormány mindannyiuknak fizeti az iskoláztatást, egészségügyi ellátást. Azután átveszik a magyarok helyét. (.) Meg fogják szállni egész Európát. A csalit már bekapta a földrész.”

Ezek az emberek nem integrálhatóak, hiszen éppen azért jönnek, hogy terjesszék az iszlámot. Idő kérdése, és Európa mohamedán kontinens lesz. A terroristák már Európában vannak, akik jönnek abban hisznek, hogy ha az európaiak felveszik az iszlámot, ők a mennyországba kerülnek.

Ugyanaz a kéz, amely most segélyért folyamodik, megfogja a kést, és szép lassan ellenünk fordul.
Magyar Nemzet

3 megjegyzés:

 1. ATILLA jelen van és az inváziót vissza fogja fordítani, de most más a fegyver!

  VálaszTörlés
 2. Más a fegyver! Gazdasági harcban a tömegesebb munkaszervezés győzhetne, de ehelyett a pénz-vágy a Pénz-Hatalmat szolgálja!
  Atilla meg sehol, mert a hívei egymással küzdve összefogás helyett szintén a Pénz-Hatalmat szolgálják!

  VálaszTörlés
 3. Én az elnagyolt Afrikai birodalom indítást kibővítve leírom, ha befér ide:
  Vandal=vangar=venger=vengria, azaz Atilla népe, akiket 40 ezer lovassal ott felejtett a Catalaunumi nem létezett csata helyén, ha arra tévedne "Aetius"...
  Ezek utódai lettek a Katalánok, és Ispánjaikról Lett elnevezve H'ispánia, ahol a Spánolok (kapitányok) országa létezik ma is. Nálunk a Vár-Ispán, Megye-Ispán maradt meg legtovább névként. Ezt cserélték le a Habsburgok óta és mára Főjegyző névvel illetik!
  De a Katalánok mellett az Afrikai áttelepülést GeisErik és fia HunErik vitte végbe, és ezt a történelem hamisítók 44 évvel Atilla király elé hazudták be ""Alarik vandál" /venger/ vezérrel, aki visszafelé olvasva "Kirala". Azaz Alarik=Kirala=Atilla hun királlyal, mint önmaga elébe behazudott alteregója saját magának!
  Na így értendő a vandal=venger-hungar azonosság az Afrikai "Maghreb birodalom" létrejöttekor, de szokták ezt Got nemzetségekre hamisítani is, ÁM MÉGIS MAGH-reb ÖN-azonosító képességű névvel létezett például GOTH-reb név vagy pl. VAND-reb név helyett!
  És ezek Európai hadjáratakor a Vatikáni tőrbecsalatása után megmaradott része jött haza muzulmán-török birodalmon keresztül 2. Géza király alatt, és itthon Mahgar=Magyar néven szabad katonai seregként Géza királyt szolgálták.
  Ekkortól lázadtak fel az itt hazánk területén szolgasorba hajtott hun népek lovas katona-seregként, és mindenütt "Magyar"-nak nevezték ezután magukat!
  A Maghrebiek hozták vissza megerősítve az ősi magyar nép = MAG-NÉPE tudatát, és minden iszlám hatás ellenére megőrzött ősibb, de akkor is és mára pogánynak csúfolt ősibb és tisztább Jézusibb majdnem Kopt kereszténységet, amit védeni kell Szűz Mária nevével jellemezve a Csaló Szt.Lélek helyett, ami ugye nem alkothat teljes családot női szentség nélkül!

  VálaszTörlés