2019. április 27., szombat

Magyar értékek a nagyvilágban

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

A Kárpát-medence magyarságának jelene és jövője


Rajnai Miklós
Harmadik alkalommal látogat el hozzánk és lesz vendégünk a 460. Hétvezér Esten Rajnai Miklós, Bánffy Miklós-díjas bölcsész a Magyar Műveltség Kincsestára, a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója,– a Százak Tanácsa tagja – a nagykanizsai élő közösség programszervezője és művészeti vezetője 28 éve! A Magyar Műveltségi Díj megalapítója. 
Az előadás sorozatának, - melynek átfogó címe a „MAGYAR ÉRTÉKEK A NAGYVILÁGBAN ” alcíme : "A Kárpát-medence magyarságának jelene és jövője" - vezérlő alapgondolatai 
- A több ezer éves magyar kulturális örökség.
- A szkíta erkölcsből fakadó emberi méltóság.
- A teremtő műveltségünk lényege a világban.  
A magyarságot így mutatja be: „Mint a magas mennybolt, Szíved mérhetetlen, Életed gyökere Szent és sérthetetlen. Hegyek árnyas rónák, Hős Föld büszke népe, Ez a Te végzeted Ősi öröksége. " 

A mostani előadásának választott témája: a MAGYAROK BEJÖVETELE címet viselő Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853. június 5. – Budapest – Krisztinaváros, 1919. június 2o.) c. szénkarton rajza, melyet Csontváry időközben bekövetkezett halála miatt már nem tudott megfesteni. Azonban a rajz időközben vagy megsemmisült, vagy elveszett. A mester, 1913 és 1919 között dolgozott a nagyméretű festményen, de nem tudta befejezni a művet, mert nemes egyszerűséggel éhen halt. Lehetséges, hogy ma is hasonló sorsra jutna a mester! A földlakók 100 év alatt, semmit sem változtak, így le is fognak maradni a nagy utazásról! Csontváry Kosztka Tivadar pontosan tudta és birtokolta, azt a műveltséget, amely a valóságos magyar lelkület lénye. Az útlevél ezért érvényes! „Az élet nem elmélet, az élet valóság, amely kötelességgel jár mindenkivel és mindennel szemben. Az ember fejlődése ezen a földön egyenletes, a fiatal évek csapongó, szélsőséges ismeretgyűjtése után következik a pihenő kor, amely eltarthat 100 évig.

Csontváry Kosztka Tivadar: "A magyarok bejövetele"
(szénkarton rajz)

A pihenő kor bölcselői azok az irányadó szellemi munkások, akik saját átélt tapasztalataikon okulva megfigyelésből szélesebb körű látáshoz jutottak, vagy távoli világrészeket beutaztak, így tudásukat nagyobb élettapasztalattal gazdagították. Ők azok, a hivatott egyének, akik nemcsak a saját háztartásukban, énjükben az egyszerű, de tökéletes egyensúlyt minden körülménnyel szemben fenn tudják tartani, ők azok a tanácsadók is, akik érdektelenül és nesztelenül másnak példával tudnak szolgálni. Ők azok a megbízható (egyéni) képességek, akik egy nagy berendezkedésnél, üzemnél, állami háztartásnál feltűnés nélkül kiváló szolgálatot tehetnek, mint érdektelen kiforrott energiák, mert a közömbös vonalon haladva érzik azt a felelősséget, amivel a társadalom ítélőszékének tartoznak. Ők azok, akik kötelesek az átélt életet feltárni, a következő növendékek fejlődését elősegíteni és oly példákkal gazdagítani, amelyek nem a mindennapi életből, hanem a sors megpróbáltatásaiból és saját keserves tapasztalataikból eredtek a világrendünk fenntartása és tovább fejlesztése céljából. Ha tehát: ők azok, kik a lélek és az érzés parancsolta tapasztalattal magukban, adott esetben helyt állnak és a tömegeknek jó példát szolgálnak, kötelességüknek eleget tettek, mert mi vagyunk azok, akik a szokások tömkelegében, a szokások befolyása alatt önmagunkkal is küzdelemben élünk. Az ön küzdelem rendkívüli elhatározást igényel, rendkívüli energiát követel abban a tudatban, hogy ezt így kívánja az Isten világfenntartó szelleme, amelyhez csatlakozik az ember tiszta érzelme.”
 Csontváry Kosztka Tivadar 100 éve költözött el a csillagösvényre!
„ CSAK TISZTA FORRÁSBÓL „

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

Az előadás ideje: 2019. április hava 30. 18:00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán út 25.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése