2011. november 3., csütörtök

A 101. Hétvezér Est az Apostoli Magyar Királyságról szól

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Borbély József: Apostoli Magyar Királyság

Szokásunkhoz híven, de most véletlenül éppen azon a napon adunk hírt a következő előadónkról és előadásának tartalmáról, mikor az előzőről, a múlt heti, ünnepi, avagy "jubileumi" 100.-ról is beszámol a Fejér Megyei Hírlapban megjelent írás "Ahol nem csak a halásznak jó" címmel és "A Dunáról a rétimajori gazdaságig jutott a Hétvezér Estek századik előadója" alcímmel. A világhálós fmh.hu írás a címre kattintva, míg a nyomtatott lapban megjelent pedig alább, a folytatásban olvasható.

2011. november 8-án, két héttel az ünnepélyes 100. Hétvezér Est  után, a Fejér Szövetség Hétvezér Esték előadássorozatának 101. előadója Borbély József, a Tempo párt alapítója lesz.


Borbély József sajátos életutat futott be az elmúlt években. Határozott véleménye, hogy Magyarország folyamatos hányattatása az Apostoli Magyar Királyság útjáról letérített államrendszer következménye. Meggyőződésének bizonyítására pártot alapított, pereket vállalt és vállal a jogrend visszásságainak felszámolása érdekében. Fejér megyében az utóbbi időben többször is találkozhattak vele személyesen, mikor jogszolgálati tevékenységet és képviseletet vállalva részt vett néhány - valóban kétséges alapokon nyugvó - kilakoltatás megakadályozásában is és nem is sikertelenül egyelőre. Sokan tartják őt felvállalhatatlan személyiségnek, azonban a Fejér Szövetség, s különösen a Hétvezér Esték előadássorozat nem adhat helyt előítéleteknek. Sőt! A Borbély József által hangoztatott és képviselt céllal és véleménnyel, hogy Magyarország és a magyarság felemelkedése csakis az Apostoli Magyar Királysággal jogfolytonos rendszerben képzelhető el, nemhogy gondja nincsen a fejéreknek, hanem szövetségünk kezdetek óta hangoztatott véleménye, álláspontja, alapvetése:

„Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek, az nélkülözze az alkotmányt,
s amit alkotmánynak neveznek, az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!”


A 101. Hétvezér Est ideje: 2011. november 8. 19.00-21.00
A 101. Hétvezér Est helyszíne: Civilek (Technika) Háza, Székesfehérvár, Rákóczi út

A Fejér Megyei Hírlap 2011. november 3.-i számában megjelent írás a 100. Hétvezér Estről

1 megjegyzés: