2011. november 20., vasárnap

Hiteles történelmi tényezővé vált és válik a Magyarok Világszövetsége

Az MVSZ elnöke adta át személyesen a Honleveleket Fejér megyében az új "fejér tizednek".

Még 2010-ben, mikor az elnök úr meghívására ...
2011. november 18-án, pénteken este Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke látogatott Székesfehérvárra és adta át személyesen a Fejér megyei szervezetbe belépett új MVSZ tagoknak a tagságot is igazoló Honleveleiket.

A találkozóra annak alkalmából került sor, hogy hosszú, majdnem kétéves együttműködés után a Fejér Szövetség nyolc tagja - Dr. Boór Ferenc, Fent Tamás, Joháczi József István, Joháczi József Istvánné (Etelka), Kanizsay Zsolt, Makk Imréné (Éva), Sajó Mária, Sajó Victor - csatlakozott a Magyarok Világszövetségéhez, pontosabban az MVSZ Fejér megyei szervezetéhez.

... vettünk részt (fejéren-feketén) az MVSZ karintiai
küldöttségével a felvonuláson

Patrubány Miklós a Honlevelek átadása előtt hosszasan és részletesen elemezte az elmúlt évtized történéseit, a szervezeten belüli és kívüli eseményeket, a hazai körülmények változásait, amelynek következtében - s ez a csatlakozó tagok meggyőződése is - a Magyarok Világszövetsége a mai Magyarország hiteles társadalmi szervezetévé vált, amelyet azzal vívott ki, hogy a több mint tíz éve tartó állami támogatás megvonása ellenére nemhogy megszűnt volna, de növelte befolyását és ismertségét a nemzetközi közéletben, de főként a magyar társadalom nemzettudatos rétegében.

Történt ez úgy, hogy

- a hivatalos "politika" akkori elutasításával szemben kezdeményezte a külhoni magyar nemzettársak állampolgárságának rendezését, amelynek hazai történelem alakító és jobbító szerepét ma már senki értelmes ember nem meri megkérdőjelezni,

- fő támogatója volt az I. hazai Kurultáj (2008) rendezvénynek, amely nélkül nem lenne MOGY és nem indulhatott volna meg az az országos mozgalom, amelynek számos társadalmi szervezet és hagyományőrző esemény, nemzettudat erősítő rendezvény a következménye,

- az MVSZ kiadásában jelent meg az első több száz oldalas Magyarságtudományi Tanulmányok kötet, amely tudományos alapon cáfolja meg a Magyar Tudományos Akadémia máig fel nem adott alaptalan "finnugor" származás elméletét, majd egyedülálló Magyarságtudományi Füzet sorozat kiadásával folytatja ma is a társadalom történelem tudatának alakítását, a valóság feltárását, a harcot az évszázadokon keresztül folytatott történelemhamisítás felszámolására,

- a 90. évfordulón Trianon helyszínére szervezett megemlékezése, az ezen alkalomra készített CD kiadványa, majd az Aradi Vértanúk emlékére kiadott CD megjelentetése, az I. Székely-Magyar Világtalálkozó szervezése, székelykapu állítások támogatása Horthy Miklós kormányzó emlékére vagy a székely önrendelkezés támogatására mind, egyenként is nemzettudat erősítő és határokon átívelő hatással vannak a magyarságra a Kárpát-medencében,

- a legutóbbi MVSZ Kongresszuson elhatározott céloknak megfelelő felhívásával, a Magyarságtudományi Egyetem létrehozásával pedig meg kívánja alapozni egy olyan nemzettudatos közélet megteremtését, amelyben végre magyarságtudományi végzettséget felmutatni tudó emberek lehetnek csupán  a magyarországi közélet főszereplői.

A Magyarok Világszövetsége kiállta az elmúlt évtizedek erkölcsi válsága okozta próbát és hiteles történelmi tényezővé vált Magyarországon, amelynek bizonyítékát látja abban is, hogy most, a Fejér Szövetségben is dolgozó MVSZ tagokat egy különösen hiteles tizeddé bővíti az a nyolc belépő, akiknek az MVSZ Honleveleket átadni mindkét oldalon megtisztelő és emlékezetes esemény - fejezte be Patrubány Miklós beszédét, mielőtt egyenként átadta az MVSZ tagságot igazoló okmányok példányait.

A Magyar és a Székely Himnusz eléneklése után a jelenlévők átvették a Honleveleiket és megköszönték a különös elnöki bizalmat. A Fejér Szövetség és az MVSZ ím már több tíz közös tagot számláló közösségéhez, "tizedéhez" időközben további tagok jelezték csatlakozási szándékukat, akiknek felvétele után joggal várható, hogy Fejér megyében az MVSZ hamarosan beszámolhat az első - talán már nem is idézőjeles - "fejér század" megalakulásáról is.

... együtt haladtunk akkor ... és haladunk tovább most is
Fejér megye és a Magyarok Világszövetsége zászlajával is
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése