2011. november 17., csütörtök

Rónaság szava: puszta, pénz és piac

Mi is annyira gazdagok vagyunk, hogy földet és vizet adhatunk?!

Mi annyira békések vagyunk, hogy ősapáink, saját magunk és unokáink közvagyonának sorsához sincs már egyetlen keresetlen szavunk? Itt tartunk?

Róna Péter írását olvassa mostanában minden magyar - talán mert Róna szava nem állhat messze attól, amit egy józan magyar is gondol manapság - azon gondolkodik, hogy mit is kell tenni. Hogyan is kell unokáinkért a mai helyzetben kiállni, felelősséget vállalni. Talán azért, mert a nyers és egyszerű igazság már messziről is látszik. A pénzvilág "tündöklik" minden likból, hol a tartozás az egyetlen, ami értékálló? A munka, a tisztesség pedig már "fabatkát" sem ér?

Lehetséges, hogy a görög „mentőcsomag” is egy hatalmas privatizációról szól, amiben a vízművek, a villamos energia és kikötők szerepelnek az eladásra váró tételek között… ugyanúgy, mint pl. Dél-Amerikában évtizedekkel ezelőtt?!

Sőt! Olaszországban is lesznek privatizációs folyamatok, és ezt már le is írták? A valutaalap és az IMF levélben szólította volna fel Silvio Berlusconi olasz miniszterelnököt, hogy Olaszország nevezze meg, hogy évenként miként tud 5 milliárd euró állami vagyont, ingatlant eladni, amely összeget teljes mértékben adósságtörlesztésre fordít?

Róna Péter megközelítése szerint a nyilvánvaló görögországi totális gyarmatosítás mellett még a hazánknál sokkal jobb helyzetben lévő Olaszországnak is "privatizálnia" kell, vagyis az olasz köztulajdont a "nemzetközi" tulajdonba kell adnia.

S a kormány? Mit tehet? Mit tesz?

„A dolog lényege az, hogy egy óriási politikai átalakulás kezdetén vagyunk, amiben a periféria országainak a demokratikus szerkezete fel van függesztve. Jelenleg már a döntéshozás az úgynevezett frankfurti csoport kezében van.” – összegezte Róna Péter.

Nos, hát tessék csak elolvasni! : http://hunhir.info/index.php?pid=hirek&id=46920

Mintha nem egészen erről szóltak volna a hírek…?
Hol is? Hát a közszolgálati! Az nem írta meg ezt nekünk, meg Neked, meg neki. Miért is? Nos, mondhatja még valaki, hogy "ugyan már, jó-jó, de mi közünk nekünk Görögországhoz, meg Olaszországhoz?". Mondani mondhatja még egy ideig. 
Ezt még - főként, ha nem is szégyelli - kijelentheti valaki, de azt már nem, hogy az IMF-hez, az európai bankrendszerhez neki köze nincs, mert akkor vagy hülye, vagy egyszerűen a gatyájába csúszott az, amit bátorságnak ismertek és nem a gatyájukban hordtak őseink!

Márpedig itt van egy törvény, ami nem ahájokra, de nem is hellénekre, sőt, még taljánokra sem vonatkozik, hanem azokra, akik itt laknak abban a maradvány országban, amit még meghagytak magyarnak, nekünk. Nem kellene ennek is utánanézni, utánagondolni? Rendben van ez így? Mik is az IMF kölcsönök feltételei magunk vállalta feltételei? Nem kellene ezt a törvényt, amilyen sürgősen csak lehet - az "állítólag 1944. március 18-án érvényben volt alkotmányos jogállapotokkal folytonosságot vállaló" áprilisi alaptörvény szellemével összhangban, még annak hatályba lépése előtt - felfüggeszteni? Olvassuk csak!

Az 1982. évi 6-os számú Törvényrendelet (Tvr.) 9. cikkelyének 2. szakasza alapján az IMF Magyarországon 1982 óta napjainkig korlátozás nélkül vásárolhat ingatlanokat, lakásokat, házakat, cégeket, üzemeket, vállalatokat (egyszóval mindent, ami megvehető és privatizálható adósság fejében).
A Tvr. 9. cikkely 3. szakasza mentesíti az IMF-et mindenféle bírói és hatósági eljárás alól Magyarország területén, magyar bíróság, az IMF semmiféle ügyletébe nem avatkozhat bele. Sőt, még az IMF megvásárolt tulajdonait bérlőkkel szemben is teljes ez a jogvédelem, az IMF viszont bárkivel szemben kezdeményezhet bírósági eljárást Magyarországon. („DEMOKRÁCIA”).
A Tvr. 5. szakasza alapján az IMF irattárai teljes mértékben sérthetetlenek és az IMF semmiféle adatszolgáltatásra nem kötelezhető semmiféle hivatal részére Magyarországon.
A Tvr. 6. szakasza alapján az IMF minden vagyona és követelése mentes bármily nemű korlátozástól, rendszabályok, ellenőrzések és bármilyen természetű moratórium alól hazánkban.
A Tvr. 8. szakasza alapján az IMF valamennyi kormányzója, ügyvezetője, helyettesei, bizottsági tagjai, képviselői, tanácsadói, tisztségviselői és valamennyi alkalmazottja is mentesül mindenféle jogi eljárás alól Magyarországon, kivéve, ha arról az IMF önként lemond.
A Tvr. 9. szakasza alapján az IMF valamennyi vagyona, jövedelmei, követelései és ügyletei teljes mértékben adómentességet, vámmentességet és illetékmentességet élveznek Magyarországon.

Ideje volna elgondolkodni, hogy itt milyen törvényeket hoznak és hoztak valakik? Kik is? És meddig akarunk a valaha jó magyar atyafiaktól, tóttól, ruszintól, oláhtól, székelytől, vóttól, vendtől és svábtól határokkal elválasztva, a médiában (nem a falvakban) látszólag egymásnak uszítva úgy táncolni, ahogy egy "ajropér"-nek álcázott - ki tudja már követni ki is, tehát - senkiházi füttyenti valahol AJRÓPÁBAN?!

Ennek sem árt utánanézni. Ezzel sem árt előbb, vagy utóbb mélyebben foglalkozni. Amennyiben tisztábban szeretnénk látni és tenni akarunk valamit, akkor az üzenet sem változik:

Állj fel végre! Állj ki magadért!
Ha máskor nem is, akkor
ITT és EKKOR!

Mi ott leszünk!
Fejér Szövetség Sajtószolgálat
2011/11/17/1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése