2011. november 23., szerda

Hun vagy Magyar? - Grandpierre Attila csillagász könyvbemutatója újabb választ adhat

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Grandpierre Attila: Történelmünk központi titkai

2011. november 29. 18 óra, Székesfehérvár, Civil
Központ (volt Technika Háza)

Figyelem! Most kivételesen 18 órától kezdődik a Fejér Szövetség Hétvezér Esték sorozatának 104. előadása. Ezzel az előadással voltaképp éppen most van születőben egy új sorozat, amelynek központi kérdése az marad, amelyet Obrusánszky Borbála igen nagy sikert aratott előadása előtt tettünk fel, ha enyhén költői formában is - "Hun vagy Magyar?". Borbála nyitotta meg azt a sort, ami most, Attila előadásával is folytatódik és a jövő évi tervek alapján egyik fő területnek ígérkezik a Hétvezér Esték sorozaton belül.
„Minden, ami él, mágikus törvények uralma alatt áll, mert nemcsak képes az önirányításra, de képes elérni önmaga legteljesebb kifejlődését.”
– Grandpierre Attila: Karácsony; 37. oldal
Hétköznap: Atilla
A Fejér Szövetség következő vendége, Grandpierre Attila könyvbemutatóval összekötött ismertetőt tart arról, amit korábban Grandpierre K. Endre már megírt egyszer, azonban könyv formájában csak most jelentette meg a szerző fia jóvoltából a Titokfejtő Könyvkiadó - derül ki Attila előszavából, amelyből egy részletet itt olvashatnak az érdeklődők.
A csillagász: Grandpierre Attila
Az ím már 60. életévét betöltött, mégis fiatalos előadó az ELTE TTK fizikus-csillagász szakán diplomázott, majd három évvel később doktorált, majd nem telt el tíz év összesen és kandidátusi fokozatot szerzett az MTA Fizikai Osztályának Csillagászati ágán. Máig az MTA Csillagászati Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Mi mégsem ezért hívtuk meg, hanem azért, mert a fentieken kívül kutatási területei közé tartozik a Kárpát-medence és az eurázsiai síkság népeinek őstörténelme, műveltségtörténelme, az emberiség őstörténelme, az őskor tudománya, filozófiája, művészete, a „mágikus gondolkodás” (Grandpierre K. Endre által megalkotott és feltárt) fogalma és kutatása, a mágusok szerepe az őstörténelemben, a székelyek őstörténelme, ősi ünnepeink feltárása, társadalomelmélet, az őskor és az ókor oktatási rendszerei. (Wikipédia). Azért is, mert tagja a Zürichi Magyarok Történelmi Egyesületének (ZMTE). És azért is, mert több, mint ötven tanulmánya és öt könyve jelent már meg, melyekben és minden előadásában, egész munkásságában a lehető leghitelesebb adatokra és túlnyomó részt angol nyelvű szakirodalmi hivatkozásokra építve mondja és bizonyítja éppen azt, ami közösségünk, szövetségünk választott jelmondata is egyben Magyar Adorjántól: "Nem jöttünk mi sehonnan sem".
A vágtázó Grandpierre Atilla
Alig várjuk, hogy lássuk, halljuk és vele megvitathassuk mindazt, amit a Hétvezér Esték sorozat alatt kiderítettünk két év alatt!
Alig várjuk, hogy lássuk, halljuk a műszaki ember egyszerű és nagyszerű logikájával bizonyítva mindazt, amit a műszaki tudományok módszertana a történelemhamisítással szemben a történelem kutatásának adhat!
Alig várjuk, hogy lássuk, halljuk a Vágtázó Halottkémek (1975–2001 január), majd a Vágtázó Csodaszarvas (2005–) és Vágtázó Életerő (2008–) szövegíró, zeneszerző énekesét, a tudományos elmét, amint fiatalokat megszégyenítő frissességgel vágtázva a történelmet tanítja!

Kedves Magyar Tudományos Akadémia "történelmi szakosztálya"!
Üzenjük újra és újra, hátha észreveszik végre: a part szakad! Szakad a part a finnugrizmus alatt!

Sajnáljuk azokat, akik ennek az előadásnak nem lehetnek tanúi, de vigasztalja őket, hogy a felvételt honlapunkon közzétesszük, ha a szerző is engedi és akarja! S ígérhetjük, bizton akarja!
* a fényképek forrása (a fentebb is idézett): Wikipédia 

Helye: Civil Központ (hajdan: Technika Háza), Székesfehérvár, Rákóczi út
Ideje: 2011. november 29. (kedd) 18.00-20:00 óra

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2d7Y0MXf4Uc

Grandpierre K. Endre: Történelmünk központi titkai
Titokfejtő Könyvkiadó, 2011
Előszó: Grandpierre Atilla

Ismerjük-e a magyar történelmet? A köztudatban élő kép szerint igen, hiszen a hivatalos történetírás és az iskolában tanultak összhangban állnak.  A közkeletű kép szerint a magyar történelem Szent Istvánnal kezdődött. Márpedig a valóságban történelmünk legmeghatározóbb, életfontosságú kérdései Szent István előtt dőltek el. Szent Istvánig Magyarország sok évezredes múltra visszatekinthető világhatalom volt; azóta Magyarország súlya lassan, de következetesen csökken, nemcsak terjedelmében, de magyarságában is. Ezer éve kényszerpályán zuhan a magyarság, és történelmünknek csak ezt a részét ismerjük, ezt is csak felszínesen, és idegen érdekeknek megfelelően hamisítva. Mai félelmetesen kusza világunkat elevenbe vágó fényben világítják meg a magyar történelem itt feltárt titkai. A szerző bebizonyítja, hogy Géza király idejéig, a 970-es évekig a magyarok az ősi hun-magyar jogszokás szerint, Atilla turulos zászlaja alatt közösen kormányozták magukat, ezután pedig ősvallásunkat, ősi nemzeti intézményeinket betiltották, és a magyarság feletti irányítást vallási mez leple alatt titkos idegen hatalom ragadta meg. Kimutatja, hogy a magyarság és az emberiség romlásának végső oka az az emberiség-ellenes tantétel-rendszer és az ezekre épült intézményesített társadalmi gyakorlat, amely ma is sorsunkat irányítja. Ez a kulcsfontosságú könyv, amely 1996-ban tíz füzetben látott napvilágot, és amely most először kerül könyvalakban az olvasóközönség elé, alaposan kiegészítve és javítva, az első, amelyik átfogó képet ad a magyar történelem olyan központi kérdéseiről, amelyek felvetése is a közelmúltig tabunak számított. Ez a könyv minden magyar nyelven megjelent mű között a legfőbb szellemi erőforrás a magyarság teljes szellemi épségének visszaszerzéséhez. Ha a magyarság legjobb része megtanul küzdeni a magyar történelem  feletti önrendelkezés visszaszerzéséért, ez a könyv lesz jövőnk legfontosabb alapműve, a magyarság legnagyobb szellemi kincse.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S0gkMrpvQi0

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése