2013. január 30., szerda

Bene Gábor: Cselekedjetek! Gazdatanácsokat!

Bene Gábor üzenete a szövetségre lépő magyarokhoz, a Magyarok Szövetsége minden tagjához!
Köszönet érte. Köszönet érte! Köszönet érte!

Egyéni Véleményem: MSZ kötelessége a Gazdatanácsok segítése!
2013.01.29, 00:46 (01.29, 01:03)                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű
Kedves Gazdák!
Ne várjunk pártokra, hanem önszerveződéssel védjük érdekeinket!
Mivel csak a gazdatanácsok lehetnek a kis és középméretű földterületen gazdálkodók érdekképviselete, s a nagygazdákat és a társaságokat a kamara fogja majd képviselni, így próbáljatok először gazdatanácsokat alakítani, s így befolyásolni a kamarai választásokat.
(Ha még lesz rá idő, mert az egészet olyan gyorsan nyomták le a torkunkon, hogy fel sem ocsúdtunk! Valószínűleg így is akarták, hogy a fejünk felett tudjanak dönteni rólunk!)
A tett halála az okoskodás! Cselekedjetek!!!
A nélkülünk lefolytatott agrárkamarai választás: TÖRVÉNYTELEN!
Találkozzunk a Gazdatanácsok Országos Szövetségének a megalakulásakor Kajászón, 2013 február 02-án!
A Minden Magyarok Szövetsége pártolja az önszerveződést: Cselekedjetek!!!

Gazdatanács alakuló üléséről, amely: …………………………………………. helységben alakult meg, s a neve:………………………………………………
Az alakuló ülés helyszíne és időpontja:………………………………………
Tárgya: a megalakulás és a Gazdatanács képviselőjének megválasztása
Alulírottak az önrendelkezési jogukkal élve a mai napon a település(ek) hatókörében Gazdatanácsot alapítottak. A Gazdatanács egyenrangú, azaz azonos szavazati jogú tagja lesz mindenki, aki a település közigazgatási határain belül több mint 5 éve él és gazdálkodik magánszemélyként, s amennyiben írásban (elérhetőségi adataival együtt) jelzi a Gazdatanácsnak eme szándékát. A Gazdatanács rendes tagjai lehetnek a Gazdatanács döntése alapján, de legfeljebb összesen 1/3 arányban olyan természetes személyek is, akik vagy a település közigazgatási határain belül élnek, vagy a Gazdatanács által meghatározott (szűkebb) környezetében élve – bérleti, vagy tulajdonjoguk alapján – művelnek a település közigazgatási határain belüli (a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó) földterületet több mint 5 éve, avagy más, a Gazdatanács számára elfogadott szakemberek.
A Gazdatanács, az alábbi nevű személyt: ………………………………………………………………….. –t
( …………………………………………………………………………….. cím, ……………………………………………………………………….elérhetőség)
Egyhangú szavazattal a Gazdatanács képviselőjének választja meg 1 évre.
A Gazdatanács minden, a települést érintő birtokpolitikai ügyben, /földeladás, bérlés, esetleges termelésből kivonás, valamint átsorolás, …/ egyetértési joggal dönt, minden esetben meghatározva azt, hogy testületileg, vagy mely személy képviselőt jelöli ki a tárgyaláson való részvételre. Minden kérdésben egyedileg dönt és a végső döntést többségi szavazással hozza meg. Továbbá e naptól kezdve előterjesztési joggal kíván részt venni a helyi állami földterületekre vonatkozó földbérleti pályázati rendszer kialakításában.
A Gazdatanács országos képviseletét más döntésig a 2011. október l5-én, a Fejér megyei Bíróságon 2742. sorszám alatt bejegyzett Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület látja el.
Kelt: ………………………………………….
Az alapítók neve, címe, elérhetősége és saját kezű aláírása
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Az alapítók névsora, pontos címe, elérhetősége a jegyzőkönyv elválaszthatatlan része.


Kiegészítésünk:

Ez most nem akármiről szól, hanem a földről, s azokról, akik azt még képesek megművelni.
Mindenki tud segíteni! Kinn is és benn is. Csak egyre tessék figyelni:
A Gazdatanácsok Szövetsége nem lesz más, nem lesz szervezetesdi, főként nem előre kitalált felépítés szerinti. Már ha lesz valóban, merthogy lennie kellet volna, kell és kellene is neki. Ezért a "már, ha lesz" valójában költői, mert volt is és újra van is!
Bármily furcsa is, a Gazdatanácsok Szövetsége az a települési gazdatanácsok szövetsége akar lenni.
Ez ilyen egyszerű, de nagyszerű is, miután megtették azt a lépést, hogy a bejelentő irattal vállalták a küzdelmet helyi jogaikért kormányoktól és pártoktól "függetlenül".
S, ha ezt valaki megérti, akkor már sántítva, ferdítve, hibázva sem tud sokat ártani nekik. Ennyi!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése