2013. január 21., hétfő

Levelesládánkba hullott levél a rasszista rasszistázóknak

KIEGÉSZÍTŐ  SEGÉDANYAGOK  A  BAYER ZSOLT  NYILATKOZATA ELLEN  HISZTÉRIÁZÓKNAK

       Ez az  összeállítás kizárólag abból a célból készült, hogy  konkrét segítséget nyújtson azoknak, akik  mérhetetlen felháborodásukban világgá kürtölték  rémületüket,-   Bayer  rasszista  gyanús megjegyzése miatt  -  talán azért -, mert  hiányoztak belőle azok az obszcén és kultúremberhez méltatlan megjegyzések,  amelyek  a rasszizmust vagy  a gyűlöletkeltést gerjesztik, és    a harmadosztályú kiskocsmákban is  komoly sértegetést jelentenek. Bőséges választékuk   fellelhető  a lejjebb felsorolt  “szerzők”  “kincsestárában” (a teljességre való törekvés igénye nélküli válogatásban).
        Mivel ezek a közismert,- díjakkal, kitüntetésekkel  és anyagiakkal elhalmozott  semmirekellők, mindeddig elkerülték a jelenlegi hisztériázók figyelmét,  ezért  kapják most  “mankóként”,, ezt a segédanyagot,  hogy a kettős mércét elkerülve,  elmarasztalhassák azokat a rasszistákat, akik mindenkinek ártanak, de talán legtöbbet a zsidóknak.
         Nem nehéz bebizonyítani, hogy  az  echt  rasszistázók és antiszemitázók  jólétben éldegélve, ették (és eszik) a magyarok kenyerét, elfogadták a   kitüntetéseket, az  elismeréseket  és egyes követőik  most sem  képviseltetik magukat a  hajléktalanok táborában, de hangosan követelőznek  olyan  juttatásokért (elvárásokért) amelyek a magyar törvények  értelmében senkit sem  illetnek meg.
         Amennyiben a  hisztériázók  ideje  engedi, akkor  célszerű lenne  tisztázni, hogy Schweitzer rabbinak milyen népe van(?),  hogy Landeszmann rabbi milyen osztályzatot kapott történelemből(?), hogy Tom Lantos  szerint miért kellene mindenkinek támogatni Izrael politikáját, és ennek hiányában (vajh’) én is Izrael ellenségének számítok(?), hogy Bozóki féle  a szólásszabadságban  csak a zsidóknak van joguk szóvá tenni  ellenszenvük alanyát(?), hogy Regős Péter miért nem fordult egy költőhöz utálatának megfelelő szavakba foglalásáért(?),  hogy Horn Gábor  lombikbébiként  indult életútjára(?) vagy úgy hazudik, mint párttársai(?),  hogy Esterházy – az ősök kutatásában –, eljutott e már  saját őseit  feltérképezve az archeozoikumba(?) és jár e rendszeresen pszichiátriai kezelésre(?), hogy Spiró még nincsen  gumifalú szobácskában és nem  kap  hideg vizes terápiát?
        Összegezve:  jó lenne már, ha az “ügyeletes”  hangadók befejeznék a rasszizmussal és az antiszemitizmussal való címkézést és fenyegetődzést! Az sem ártana, ha ezekre a hangadókra   felfigyelnének a józan ítélőképességgel rendelkezők, mert igazolható,  bumeránggal vagdalkoznak, mégpedig Don Quijote  vélt ellenfeleivel  szemben!  Történelmi tapasztalatokból közismert, hogy hasonló  hangadók “működtek”  Egyiptomban, Szíriában, a Római Birodalomban, Oroszországban, Kínában, Németországban,  az USA-ban és számos más államokban, és tízezres,  sőt százezres    vétlen (felheccelt)  embertömegek pusztításban, kirekesztésében  vagy száműzetésében  voltak (közvetve vagy/és közvetlenül) vétkesek.
         Azoknak pedig, akik annyira utálnak minket  (valamint  a reálisan és normálisan gondolkodó  zsidó honfitársainkat is) csak azt  lehet javasolni, hogy  nem a Kádár érában vagyunk,  megszűntek a  szögesdrót akadályok, az aknamezők,  az útlevélbeszerzés kálváriái, ), szabaduljanak meg az utálatuktól és a rettegéstől, senki sem akadályozza meg a távozásukat.   
       
Összeállította:
(Prof. Dr. Bokor Imre) 
                                                                                                                                                                 
KORNIS MIHÁLY ÍRÁSA A  BESZÉLŐBEN, 1993. DECEMBER 21.
"Mi sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket.”
SCHWEITZER JÓZSEF RABBI NYILATKOZATA A PARLAMENTBEN 2000-BEN.
"Önök magyarok, kelet Európa szégyene. Egész életemet arra fogom szentelni népemmel együtt, hogy önöknek ott ártsak, ahol tudok."

REGÖS PÉTER: 2002-BEN ÍRT LEVELE LIPTÁK BÉLÁHOZ.
"Én bátran kimondom - mert én nem egy lehorgasztott fejű, gyáva, szar zsidó vagyok, nekem van vér a pucámban - hogy én úgy utálom a magyar népet, hogy azt csak egy költő tudná megfelelően szavakba foglalni."
BAJTAI ZOLTÁN NYILATKOZTA A TILOS RÁDIÓBAN 2003-BAN.
"Kiirtanám az összes keresztényt!"

GLATZ FERENC VÉLEMÉNYE A MAGYARSÁGRÓL.
"A magyar embernek évszázadnyi időbe tellett, amíg a lovaglástól elgörbült lábával megtanulta az eke utáni egyenes testtartást és leszokott arról, hogy gyönyörűségét lelje az asszonyok és gyermekek lemészárlásában."
LANDESZMANN GYÖRGY RABBI NYILATKOZATA 1993-BAN.
"Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bő gatya és a fütyülős barack".

TOM LANTOS  USA SZENÁTOR VÉLEMÉNYE.
"Mindenki antiszemita, és mindenki Izraelnek az ellensége, aki Izraelnek a politikáját és a cionista politikát nem támogatja.
ESTERHÁZY PÉTER, KOSSUTH DÍJAS KÖLTŐNK(?) SZÖSSZENETEI.

- A magyar géniusznak két archetípusa van: a Bartók és a Puskás. A Bartók sovány, a Puskás kövér.
- A magyarod élete lokális, szerelme globális. Mit akar ezekkel a magyarokkal? Was für ein magyar?
- A csokorba kötött magyart szétbontjuk, és éles késsel ferdén visszavágjuk. Kivétel a fásszárúak, mert azokat törjük vagy kalapáccsal zúzzuk.
- Nehogy megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése és Trianon után túrónak használhatjuk...
- A magyar emlős. Egy magyar nem csinál nyarat.
- A magyar a sötét, ahová Európa ugrik.
- A magyar: az új nincs. Az új semmi. Az árnyék.
- Ki tartson magyart? Kezdő magyarbarát inkább kanmagyart tartson, ne szukát! Tanácsosabb fajtiszta magyart beszerezni, mint valami bizonytalan származású magyart.
- Öreg magyart ne vegyünk! A magyart következetesen dicsérjük vagy dorgáljuk! Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar, illetve keményen, határozottan: pfuj, magyar, helyedre!
- A sárgamagyar... a tágasság érzetét kelti. A narancsmagyar....mámoros. A vörösmagyar....meleg. A jómagyarember.... az már a járásáról megismerszik. Mint komor bikáé. Levegőt minden magyar igényel, de nem huzat formájában. A Kárpát-medence huzatos.

- A magyar a tartós fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik.
- Olcsó magyarnak híg a leve! (Minden egyes mondatra vonatkozó: Sic!)

BOZÓKI ANDRÁS POLITOLÓGUS.
Ahol szólásszabadság van, mindenkinek jogában áll kifejtenie, ha nem szereti a magyarokat.

SPIRÓ GYÖRGY KOSSUTH DÍJAS ÍRÓ VERSTÖREDÉKE.
„Jönnek a dúlt-keblű mélymagyarok megint,
fűzfapoéták, fűzfarajongók, jönnek a szarból
,”

HORN GÁBOR: SZÜLETÉSÉNEK REJTÉLYEI.
“Szüleimet a nyilasok kivitték a Duna partra 1944-ben”,-  nyilatkozta H. G. a TV nyilvánossága előtt.  H. G. születésének dátuma: 1955. november 25-én!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése