2013. január 24., csütörtök

Holokauszt emlékév (?) a diszkrimináció és az elfogultság tipikus példája

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG
NYÍLT LEVÉL  

LÁZÁR JÁNOS ÁLLAMTITKÁR ÚRNAK
A MINISZTERELNÖKI HIVATAL VEZETŐJÉNEK
BUDAPEST

TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR!

    A Magyar Justitia Bizottság, valamint számos választópolgár  nevében (saját személyemet is beleértve) - rendhagyó módon – fordulok Önhöz, a holokauszt tárgykörében kifejtett  állásfoglalásának átgondolását és  módosítását kérve, mert  véleményünk szerint az Ön  ominózus nyilatkozata részben hamis történelmi alapokra épül, részben pedig ellent mond a jog és az igazság nemzetközileg is elfogadott kritériumainak.


     El kell utasítanunk  az Ön által hangoztatott tételt, miszerint a magyarok a bocsánatkérést tekintve, adósai a magyar zsidóságnak.  Igazolható, hogy semmilyen adósságunk nincsen,  az egykori szélsőséges bűnözök elítélése  maradéktalanul megtörtént, a többieknek pedig pontosan annyi köze volt a nácik által beindított és erőltetett deportálásokhoz, mint  az ország  zsidó származású magyar állampolgárainak. Többek között azoknak, akiket a hazánkat “felszabadító”  Vörös Hadsereg kiengedett a gettóból, és akik  hálásak lehetnek Horthynak a gettóba zárásukért, mert a németek által megszállt európai államok zsidósága nem részesülhetett  hasonló “kegyben”, mivel  elsöprő százalékukat likvidálták  Hitler, Himmler  és  Eichmann pribékjei. Nem elfelejtkezve Sztálin  kitelepítési és likvidálási akcióiról. 


     A kollektív bűnösségnek elvi, valamint gyakorlati mesterei a nácik és  a bolsevikok voltak (bár Benes Eduard is prófétájuk lehetne), és sajnálatos hogy Lázár úr is (közvetlen vagy közvetett módon) ennek  az elvnek a híve, sőt törvényerőre kívánja emeltetni.


      Tisztelt Lázár Úr!  2014 nem lehet a holokauszt emlékéve, legfeljebb papíron és szólamokban, mint ahogyan nem lehet (és értelmetlen) az Ön által említett felejtés tilalmát törvényerőre emelni, valamint a bocsánatkérést a nemzeti identitás részévé tenni, mert ha az identitás a kulturális értékek azonossága, (támaszkodva a közös nyelvre és történelemre) akkor  a bocsánatkérés csak úgy lehet ennek a része, mint a parlamentnek a vidámpark.


       Ami pedig a szembenézés és felejtés tilalmát illeti, az nem más, mint egy időben, tartalmában és aktualitásában is olyan ellenőrizhetetlen,  végrehajthatatlan, valamint illékony törvény lenne, amely csak az ostoba és használhatatlan törvények számát szaporítaná.


       Feldmájer úr  is fatális tévedésben van, amikor a nemzeti szembenézésről értekezik, mivel kis országunk többet tett a zsidóságért, mint bármelyik európai állam,  vagy más kontinensek államai. Talán a deportáltak közül ide jöttek vissza legtöbben a második világháború után, itt találták meg a számításukat, itt részesültek a  legtöbb jóvátételben és egyetlenegy sem  került a hajléktalanok táborába!


        A MAZSIHISZ  ügyesen elhallgatja azokat a személyeket, akik  életük kockáztatásával segítették a gettóban lévőket,  és azokról sem emlékeznek meg, akik  fegyverrel léptek fel a németek és a nyilaskeresztes legények ellen. Még csak válaszra sem méltatták a hasonló tárgyban készült  leveleimet. Arról már nem is beszélve, hogy  zsidó honfitársaink  egy szóval sem ítélték el a magyar állampolgárok  “málenkij robotra”  történt  deportálását vagy a Tito által levezényelt  magyar ajkú polgárok  tömeges, mintegy 40 ezer fő  kivégzését. (Annak ellenére, hogy  sokukat összedrótozva, élve égették el a felgyújtott szalmakazlak lángtengerében, amely a németek által alkalmazott gázosítási módszerhez viszonyítva, a holokauszt  legborzalmasabb  változatának minősült!)


       Mi ezt sem felejtjük el,  ezért az Ön  vagy a MAZSIHISZ által  tervbe vett  2014-es holokauszt emlékévvé való nyilvánítását  - a tartalma miatt -, kifejezetten a diszkrimináció és  az elfogultság  tipikus példájának tartjuk! Ez vonatkozik a bocsánatkérésre is, mert egy nemzet nem kérhet bocsánatot, mivel az a kollektív bűnösség elismerését és alkalmazását jelentené.  Az egykori  kivégzett bűnösök  eleve nem is kérhetnek bocsánatot, a többieknek pedig  nincs miért! Ugyanakkor azt sem felejtettük el, hogy Kun Béla, Rákosi, Kádár  bandája sem kért bocsánatot, pedig az ő számlájukat is kivégzettek, megkínzottak és kitaszítottak sokasága terheli. Biszku elvtárs például még büszke is a tettére, szép nyugdíjjal éli a világát, de nem hallani arról, hogy a MAZSIHISZ szorgalmazná a felelősségre vonását vagy a bocsánatkérését, többek között  a zsidó honfitársaink kivégzése miatt.  


        Mi, kategorikusan elutasítjuk Lázár úr  és a MAZSIHISZ tervezett lépését,  kikérjük magunknak, hogy a magyar nemzetet ismét megbélyegezzék és megalázzák, ezzel is továbbszítva az ellentéteket a történelmet nem ismerők, valamint az igazságot képviselők között.  Meggyőződésünk, hogy minden  magyar állampolgár (faji vagy nemzetiségi hovatartozásától függetlenül) önérzetét sértenék ezek a semmire sem vezető,  semmilyen pozitív előjelű eredményt nem hozó, egyes elfogult személyek által kiizzadt elképzelések valóra váltása.          


        Befejezésként: mi, nem differenciáljuk a történelmi tényeket, az áldozatok és a  hóhérok  hovatartozását.  Minden ártatlan áldozat  megérdemli, hogy emlékét megőrizzék, és minden hóhér, hogy elnyerje méltó büntetését! Ennek szellemében ellenezzük  a  Lázár úr  nyilatkozatában foglaltak realizálását, és nyomatékosan kérjük,  hogy ezt a kérdéscsomagot ugyanúgy felejtsék el, mint a kommunista bűnösök felelősségre vonására vonatkozó választási  ígéretüket.


                                              Tisztelettel, az MJB nevében:
                                                                                                (Prof. Dr. Bokor Imre)
                                                                                                             elnök                    
P. S.:        
 EGY “ERETNEK” KÉRDÉSCSOMAG
Vajon kitől kért bocsánatot Zoltai Gusztáv úr, egykori munkásőr, MDP és MSZMP tag, Landeszmann egyik támogató munkatársa, a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója, a Zsidó Világkongresszus  magyarországi elnöke, a MAZSÖK (Magyarországi  Zsidó Örökség Közalapítvány) társelnöke, a Magyar Köztársasági Érdemrend  csillagokkal ékesített  középkereszt, valamint  a Pro Fidelia  érdemrend tulajdonosa és Budapest díszpolgára,  vagyis a bocsánatkérésre felszólítandó magyarság  (kiemelten) oszlopos tagja? Önmagától? A MAZSIHISZ-től?  A magyaroktól? Senkitől?    

1 megjegyzés:

  1. http://www.peticiok.com/a_magyar_holokauszt-2014_emlekbizottsag_reszere

    VálaszTörlés