Országzászló tér

FEHÉRVÁRI ORSZÁGZÁSZLÓ MOZGALOM

99 perces díszőrséggel emlékeztünk a
Nemzeti Hadsereg közkatonáira
a zászlószentelés és -bontás
99. évfordulóján


Horthy Miklós bevonulása Székesfehérvárra (1919)
forrás: http://mandadb.hu/tart/mcitem/102358
A 99 perces díszőrségben 4 és fél perces őrségváltásokkal részt vállaltak
 • az Alba Regia Civitas (ARC)
 • a Csókakői Várbarátok Társasága Lovagi tagozata
 • a Csókakői Szent Donát Borrend
 • a Fehérvári Íjászok
 • a Fejér MAG Egyesület (FME)
 • a Fejér Szövetség (FEJSZE)
 • a Rákóczi Szövetség
 • a Szent György Lovagrend
 • a Történelmi Vitézi Rend
 • a Trianon Társaság
 • a Vitézi Rend
  és
 • az Országzászló Védnöki Testület képviselői

https://photos.app.goo.gl/Q3otcVfgY7BSC6hNA
A megemlékezés és díszőrség pillanatai a képre kattintva megtekinthetők
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------

150 perces díszőrséggel emlékeztünk
vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó

születésnapjának 150. évfordulóján


A 150 perces díszőrségben 7 és fél perces őrségváltásokkal részt vállaltak
 • az Alba Regia Civitas (ARC)
 • a Fejér MAG Egyesület (FME)
 • a Fejér Szövetség (FEJSZE)
 • a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM)
 • a Rákóczi Szövetség
 • a Szent György Lovagrend
 • a Történelmi Vitézi Rend
 • a Trianon Társaság
 • a Vitézi Rend
  és
 • az Országzászló Védnöki Testület képviselői
https://photos.app.goo.gl/aD6YSuTWjPoZXVFi9
A megemlékezés és díszőrség pillanatai a képre kattintva megtekinthetők
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------

Köszönetnyilvánítás

2018. június 4-én 15:30-tól adta át 
ünnepélyesen a szélesebb közösségnek Székesfehérvár a kiemelt beruházásaként felújított
Országzászló terét
és avatta fel újra a 70 éves "száműzetésből" visszatért
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét

A helyreállítás érdekében szervezett társadalmi összefogást kezdeményező Fejér Szövetség nevében köszönetünket fejezzük ki
 • Székesfehérvár MJV Önkormányzatának, különösen Dr. Cser-Palkovics András polgármesternek a térkialakítás és az emlékműről folyó társadalmi együttműködésben kifejtett példaértékű szerepéért és a közművelődési titkárságnak az avatási szertartás szervezésében nyújtott odaadó támogatásáért,
 • az Országzászló Védnöki Testület tagjainak a társadalmi összefogásért hozott áldozatos szerepvállalásukért, a társadalmi összefogás Nemzeti Lobogója és - a mintegy "nemzeti emlékhellyé" emelkedett - fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű feletti védnöki szerep felvállalásáért,
 • az Országzászló tér tervezését végző KörTeKert Táj- és Kertépítész Stúdió munkatársainak, Ghyczy Zsuzsanna és Vojtek Tímea táj- és kertépítészeknek a múlt, jelen és jövő, a méltóság, az emelkedettség és a közösség teremtő könnyed játékosság harmonikus egységének megteremtéséért Székesfehérvár megújult Országzászló terének térkialakításában,
 • az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű megalkotásában közreműködő és összhangot teremtő
  • Máthé Krisztián kőfaragó, szobrászmesternek az emlékmű, az oltár és zárókő, a kőpárna, a kőkorona megalkotásáért,
  • Bíró Csaba bronzöntő mesternek az aranyozott bronz kettős kereszt, az 1688 mm-es bronz országpallos, az ereklyés bronztábla elkészítéséért,
  • Láposi Gabriella szobrászművésznek az alkotás egyes elemeinek és összhangjának megteremtésében közreműködéséért,
  • Újcz Ágnes kerámia művesnek az országalmát formázó kerámia ereklyetartóért,
  • az Otti Manufactura munkatársainak a vármegye címerek egyedi kialakításáért,
  • a Lénárd Zászlókészítő Kft. munkatársainak a társadalmi összefogás nemzeti lobogója egyedileg hímzett beltéri mintapéldánya és a kültéri Országzászlók készítéséért,
  • és nem utolsó sorban az emlékmű részletes tervezését és a kivitelezőkkel a folyamatos egyeztetést vállaló Boór Bernadett építésznek odaadó munkájáért,
 • Vidermann Csaba rendkapitánynak és a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje tagjainak az emlékmű földereklyéért, a történelmi Magyarország vármegyéiből származó földereklyék összegyűjtéséért és
 • Nyárai-Horváth István plébánosnak a Szentlélek kiáradásának napján, Pünkösdhétfőn zajlott földereklye szentelő szertartás keretében nyújtott áldásáért,
 • vitéz Harsányi Jenő hadnagynak, a Vitézek Történelmi Rendje és a Szent György Lovagrend tagjának Eger városa és egyházközössége nevében tett felajánlásért, a budapesti Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű földereklyéjének és tanúsítványainak ezen alkalomból történt átadásáért Székesfehérvár városának megőrzésre arra az időre, míg helyre nem állítják Magyarország fővárosának Szabadság terén a nemzeti összetartozás elleni vétekként Trianonban meghozott országromboló diktátum emlékművét,
 • az avató ünnepség közreműködőinek, Bartal Dóra felvidéki tanulónak, Dévai-Nagy Kamilla és Láposi Gabriella énekeseknek megható dalaikért, vitéz Vesztergám Miklós tárogató művésznek, Király Dávid dudásnak, a VOX Mirabilis Kamarakórusnak és a Székesfehérvári Helyőrségi Fúvós Zenekar hangszeres közreműködésért, a Ciszterci Szent István Gimnázium cserkészeinek, tanulóinak és pedagógusainak a szertartásban vállalt szerepükért és az 1936-ban, az emlékmű és a tér 82 évvel korábbi avatásakor is jelen volt, ezáltal az újraavatás hitelességét megerősítő gimnáziumi zászlóval tisztelgésért,
 • az emlékmű avatáson megjelent evangélikus, református és katolikus keresztény egyházak és egyházközösségek képviseletében megjelent áldásosztó tisztelendőknek és tiszteleteseknek,
 • s utoljára, de a legkevésbé sem utolsó sorban a társadalmi összefogás résztvevőinek és egyben a történelmi vármegyéket jelképesen örökbefogadóknak,
  •  a 63+1 magyarországi és 8 horvátországi történelmi vármegyéből az avatás során és azóta már 60-at jelképesen örökbefogadó magánszemélyeknek és társadalmi szervezeteknek,
  • Székesfehérvár, szűkebb és tágabb - kárpát-medencei - hazánk együttérző polgárainak, különösen is a helyreállítást majd' egy évtizede kezdeményező Nemes Gyulának, Vízkeleti Lászlónak és fehérvári polgártársaiknak,
  • az Alba Regia Civitas Rendnek,
  • a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesületnek,
  • a Fejér Baranta Egyesületnek,
  • a Fejér MAG Egyesületnek,
  • a Fejér Szövetség Mozgalomnak,
  • a Magyarok Világszövetségéből
   • egy éve alaptalanul kizárt hajdani pásztói alapszervezeti tagoknak és tisztviselőknek, a Pásztói Magyar Összetartozás Fogadalmi Helye Baráti Körnek és az
   • ez év áprilisban alaptalanul kizárt Fejér megyei MVSZ tagoknak, tisztviselőknek, az elnökségi határozattal azóta ellehetetlenített Fejér megyei szervezetnek,
  • a Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének,
  • a Nemzetegyesítő Mozgalomnak,
  • a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomnak,
  • a Horthy Miklós Társaságnak,
  • az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesületnek,
  • az 56-os Felkelők Kárpát-medencei Szövetségének,
  • a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezetének,
  • a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusának,
  • a Történelmi Vitézi Lovagrendnek,
  • a Trianon Társaság Fejér megyei szervezetének,
  • a Válasz Egyesületnek,
  • a Vitézi Rendnek,
  • a Vitézek Történelmi Rendjének,
 • az avatáson megjelent és tiszteletét kifejező minden - itt, fenn nem nevesített - honpolgárunknak, nemzettársunknak és társadalmi szervezeti képviselőnek és az avatásról tudósító sajtó képviselőinek
Nekik és minden  együttérző sorstársunknak ajánljuk az avatásról megjelent alábbi tudósításokat:

Székesfehérvár Országzászló terének és Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének
méltósággal teljes megemlékezéssel teli
Ünnepélyes - újra - Avatása

https://youtu.be/_qXvUCi-MAU
Stiglerné Bakos Anna szemével
és a
http://www.fehervartv.hu/video/index/23959
 Fehérvár TV objektívén keresztül

https://photos.app.goo.gl/ceRNJF4YdNOZAvxh2
Képalbum a feol.hu és a szekesfehervar.hu galériájából és saját forrásból (a képre kattintva)

Bizalommal az ősi erényben:

Dr. Boór Ferenc társelnök                                                      Sajó Victor elnök
Fejér Szövetség
az Országzászló Védnöki Testület nevében

----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
Az avatás után megjelent tudósítások a szinte példátlan társadalmi összefogásról
 szentkoronaradio.hu:
70 év után újra lobog az Országzászló Székesfehérváron 
feol.hu:
A nemzeti emlékezet napján avatták föl az Országzászló téri emlékművet
fehervartv.hu:
Felavatták az Országzászló teret
fehervarihirek.hu:
Felavatták a megújult Országzászló teret
szekesfehervar.hu:
A Nemzeti Összetartozás Napján avatták fel az Országzászló Emlékművet és az új teret
  ----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
Az előzetes sajtóhírek - még egyes számban - sem szóltak arról, pontosabban egyetlen sajtóhír sem jelent meg arról, hogy az Országzászló avatásra pontosan mikor is és kik is készülnek, kiket is várnak Székesfehérvárott. Egyedül a Fejér Szövetség honlapjának beharangozójából értesülhettek a pontos időpontról.

Még a Fejér Megyei Hírlap és annak feol.hu világhálós oldala sem volt hajlandó beharangozni pontosan az avatót, legfeljebb utalásokat találhattak az olvasók arra,
hogy 2018. június 4-én avatja újra Székesfehérvár az Ereklyés Országzászlót, s hogy mikor.

Munkanapon, munkaidőbe eső időre, délután 15:30-ra hirdette meg a város polgármestere az eseményt (lásd alább a képes meghívót!), s az avatásra többen jöttek az ország messzi tájairól, mint Székesfehérvárról.

S az Országzászló tér avató ünnepsége méltó zárszó volt arra a közel 8 éves küzdelemre, amelynek eredményeként az Országzászló tér végre nevéhez méltó állapotában várja a koronázó városba látogatót.

----------------------------------------------- † -----------------------------------------------

Az Országzászló avatás megvalósult forgatókönyve

15.00   Gyülekezés (Isten hazánkért …) 
           ·   Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar és VOX Mirabilis kamarakórus az emlékmű mögött
           ·   történelmi vármegye zászlóhordozók a pajzs alakú előtér körül
           ·   társadalmi szervezetek képviselői, vendégek az emlékmű előtti területen

           ·   Székesfehérvár MJV Önkormányzatának képviselő és a
           ·   Védnöki Testület az emlékműtől balra felállított emelvény mellett
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
15:25 Székesfehérvári belvárosi harangszó 
          Bartal Dóra (diák, Dunaszerdahely): katonasirató
 

15.30   Samu Miklós: Megjelentek köszöntése
15.31   Magyar Himnusz (Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar és a VOX Mirabilis kórus)
15.34   Cser-Palkovics Gergely (diák, Ciszterci Szent István Gimnázium): Marosi Arnold írása, Székesfehérvári Szemle, 1933
15.37   Dévai Nagy Kamilla: Az én miatyánkomFohász 
15.45   Samu Miklós: Az Országzászló tér és emlékmű sorsa (felszámolás és feltámadás)
15.48   Bartal DóraHazám, hazám

15.50   dr. Boór Ferenc (FEJSZE): A társadalmi összefogás nemzeti lobogója a fehérvári Országzászló
·      Az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogójának Védnöki Testülete
·      Köszönet az adományozóknak, a 64 történelmi vármegye jelképes örökbefogadóinak
·      Láposi Gabriella (szobrászművész): Kyrie Eleison
Zászlóvivők
(Vitézek Történelmi Rendje, HVIM, FEJSZE): a
társadalmi összefogás Nemzeti Lobogója ünnepélyes átadása az Országzászló Védnöki Testületnek
·      Király Dávid (dudás): Boldogasszony Anyánk
Zászlóőrség
:
Az Országzászló leleplezése a nemzeti imádság felcsendülő dallamára
·      v. Harsányi Jenő (Vitézek Történelmi Rendje) Eger városának és egyházközösségének képviseletében a budapesti Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű földereklyéinek és dokumentumainak átadása Székesfehérvár városának, polgármesterének megőrzésre
16.15   Vesztergám Miklós (tárogató művész): Magyar Hiszekegy, Régi Székely Himnusz 

16.20   dr. Cser-Palkovics András polgármester: Fehérvár ékessége az Országzászló tere 
16.25   Keresztény áldás (Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű) és közös imádság
16.35   NarrátorZárszó 
16.40   Szózat – Fúvós zenekar és VOX Mirabilis kíséretében
         Kötetlen tiszteletadás és fényképezkedés az emlékműnél

----------------------------------------------- † -----------------------------------------------

----------------------------------------------- † -----------------------------------------------

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Országzászló Védnöki Testület
2018. június 4-én,
a hajdani Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű elbontásának 70. évfordulóján
az 1936. év
Pünkösd-Ígéret-május havának 24. napjára emlékezve
,
annak 70. évfordulóján, hogy az 1948-as kormányzat elbontatta
 - majd Nagyboldogasszony Állami Ünnepnapjával együtt "a múltat végképp eltörölni" akarta -
mert helyreállította és ünnepélyesen (újra) felavatta
Fehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
Hamarosan lezárul az
átutalással adományozás a Fejér MAG Egyesület bankszámla számára:
OTP 11736006-20401159
Közlemény: név, Országzászlóért

/58 történelmi vármegye talált örökbefogadóra/
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
Frissítve 2018.08.11-én
58 vármegye és Fiume nem árva, azaz 5 vármegye vár már csak jelképes örökbefogadóra.
A rózsaszínnel jelölt előfoglalás - nem végleges - esetenként akár cserélhető is lehet.

A 20. századi vármegyék elkelte után lehetséges a horvátországi vármegyék örökbefogadása,
akik egyenrangú pártoló tagjai (ülnökei) lehetnek a Védnöki Testületnek,
és nevük, lakhely szerinti településük ugyanúgy felkerül az adományozó táblára.


A székesfehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért
Magyarország (1881–1920) 64 történelmi vármegyéjét jelképesen örökbefogadó
ADOMÁNYOZÓK LISTÁJA
Béres Eszter, 1117 Budapest
§
Dr. Boór Ferenc és gyermekei, Tamás és Bernadett, 8000 Székesfehérvár
§
3.      Arad vármegye
Vitézek Történelmi Rendje Egyesület Erdélyi Törzsek Észak-Erdélyi Törzsszéke, 1095 Budapest, Soroksári út 46.
§
4.      Árva vármegye
DeáK Lajos és családja, 8000 Székesfehérvár
§
Simon E. V., 8152 Kőszárhegy, Kandó Kálmán u. 2.
§
6.      Baranya vármegye
Kántor Mechanika Kft, 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 166.
§
7.      Bars vármegye
Essősy család, 2890 Tata
§
8.      Békés vármegye
Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület, Gyula Vére, 8000 Székesfehérvár, Kolozsvári u. 39.
§
9.      Bereg vármegye
VÁLASZ-Független Civilek Fehérvárért Egyesület, 8000 Székesfehérvár
§
Vajay-Horváth Zoltán és Hargitai Ágnes, 8000 Székesfehérvár
§
Történelmi Vitézi Lovagrend Erdélyi Törzsek, Észak-Erdélyi Törzsszék, Csíkszereda
§
SZERVO 82 Kft, 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 219.
§
Körtélyesi Erika és Szőcs Sándor, 8000 Székesfehérvár
§
Horthy Miklós Társaság, 1114 Budapest, Villányi út 8. IV/3.
§
Fejér MAG Egyesület – Fejér Szövetség, 8000 Székesfehérvár, Udvardi u- 34.
§
Bozóki István, 6723 Szeged
§
Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa, 2025 Visegrád, Fő u. 29.
§
Nemes Gyula, 8000 Székesfehérvár
§
Fogarasi Ibolya és Márta, 8000 Székesfehérvár
§
Még árva – örökbefogadóra várva

Még árva – örökbefogadóra várva

Vitézek Történelmi Rendje Egyesület Észak-Dunántúli Törzsszék Fejér megye, 1095 Budapest, Soroksári út 46.
§
Vitézi Rend Kulturális Egyesület Erdélyi Szék, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy, Vojkán u. 35.
§
Krausz Ferenc Géza, 8000 Székesfehérvár

Halász István, 8000 Székesfehérvár

Vitézek Történelmi Rendje Egyesület Budapest-Buda Törzsszék, 1095 Budapest, Soroksári út 46.
§
Vitézi Rend Egyesület Fejér Szék, 1134 Budapest Gidófalvy u. 1/b
§
Karsai Holding, 8000 Székesfehérvár, Alba Ipari Zóna, Zsurló u. 12
§
Fazakas Attila, Gabriella, Virág és Levente, 8000 Székesfehérvár
§
Mohoss László, 8000 Székesfehérvár
§
Printer Service Kft., 8000 Székesfehérvár, Palotai út 62.
§
Illyés-Lipták család, 8000 Székesfehérvár

Csermely-med Kft., 2337 Délegyháza, Robinson park 6.
§
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, 8045 Isztimér, Kossuth Lajos utca 17.
§
Gájásy György és családja, 8000 Székesfehérvár
§
Történelmi Vitézi Lovagrend Erdélyi Törzsek, Székely Törzsszékek, Csíkszereda, Márton Áron út 26.
§
Pásztói Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely Baráti Kör, 3060 Pásztó, Kis-hegy sétány 7
§
Lipovniczky-, Herke- és Kanizsay család, 8000 Székesfehérvár
§
Gáspár Éva és Vilmos, 87713 Chackon, New Mexico, USA
§
Vízkeleti László és családja, 8000 Székesfehérvár
§
Még árva – örökbefogadóra várva

Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület Koppány Vére, Székesfehérvár
§
Nemes Beton Kft., 8000 Székesfehérvár, Ipoly u. 77.
§
v. Hajdú Szabolcs A.B.T. 56-os felkelő, 2476 Pázmánd
§
Szegedi László és családja, 8000 Székesfehérvár
§
Még árva – örökbefogadóra várva

v. Tóth Tibor és családja, 8000 Székesfehérvár
§
Kovács Miklós E. V., 8000 Székesfehérvár
§
Nemzetegyesítő Mozgalom, 6721 Szeged, Dugonics utca 14
§
Még árva – örökbefogadóra várva

Sajó Victor, 8000 Székesfehérvár
§
Dr. Szabó Edit és Tátrai Tamás, 8000 Székesfehérvár
§
Mihályi Gáborné vitéz Szentiványi Mária, 8000 Székesfehérvár
§
Igari Imre és családja, 8000 Székesfehérvár
§
Bartal András, Nagyudvarnok, 92901 Nagyudvarnok, Felvidék, Szlovákia
§
Juhász László, 8000 Székesfehérvár
§
Fu-Bi-Net ’97 Bt, 8051 Sárkeresztes, Kölcsey F. u. 19.
§
Böcsödi Gergely és családja, 2472 Kajászó
§
Cell-Ker Kertész Kft, 9500 Celldömölk, Nemesdömölki utca 9.
§
ifj. Németh János és szülei, családja, 8300 Tapolca

Sir Szabó Ferenc, 8360 Keszthely
§
Végh Alajos, 8074 Csókakő
§
Sajó Mária és gyermekei, Tímea és Keve, 8000 Székesfehérvár
§
64.  Fiume
Tamási Mezőgazdasági Kft, 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 4.
§
+ a horvátországi
 vármegyék

4.      Pozsega vármegye
Schreiner János és családja, 8000 Székesfehérvár
Éremmel adományozók
A székesfehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért
1.      BENDE RUDOLF
2800 Tatabánya
2.      BOÓR BERNADETT HILDA
8000 Székesfehérvár
3.      BOÓR TAMÁS FERENC
8000 Székesfehérvár
4.      BORBÉLY GYÖRGY ÉS
BORBÉLYNÉ KISS ERZSÉBET ZS.
8000 Székesfehérvár
5.      CSEH ANDRÁS
8000 Székesfehérvár
6.      FEHÉR JÁNOS
8000 Székesfehérvár
7.      GÁBOR IMRE NYHEIM IGARI
8000 Székesfehérvár
8.      GÁJÁSY GYÖRGY
8000 Székesfehérvár
9.      GÁJÁSY PANNA
8000 Székesfehérvár
10.  GÁJÁSY PETRA
8000 Székesfehérvár
11.  IGARI IMRE
8000 Székesfehérvár
12.  IGARI JÚLIA MÁRTA
8000 Székesfehérvár
13.  IGARI PÉTER
8000 Székesfehérvár
14.  IMRE ISTVÁN
8051 Sárszentmihály
15.  KÁLÓCZI LÁSZLÓ
8000 Székesfehérvár
16.  KERESZTES LÁSZLÓ
8043 Iszkaszentgyörgy
17.  KOVÁCS ANDRÁS
8000 Székesfehérvár
18.  LISTÁR FERENC
8000 Székesfehérvár
19.  LISTÁR FERENCNÉ OLASZY IRÉN
8000 Székesfehérvár
20.  LISTÁR GYULA
1041 Budapest
21.  MIHÁLYI CSABA
8000 Székesfehérvár
22.  MIHÁLYI FERENC
8000 Székesfehérvár
23.  NAGY SÁNDOR
8000 Székesfehérvár
24.  RÁPOLTHY ILDIKÓ
8181 Szabadbattyán
25.  SIMON IRÉN
8051 Sárkeresztes
26.  SOMOGYI TAMÁS
8000 Székesfehérvár
27.  SZABÓ ISTVÁN
8000 Székesfehérvár
28.  SZALAY ISTVÁN
8000 Székesfehérvár
29.  SZIGETVÁRINÉ HEGEDŰS ÁGNES
8000 Székesfehérvár
30.  SZILÁDY CSABA
8000 Székesfehérvár
31.  TÓTH GYULA
8056 Bakonycsernye
32.  TÓTH RÓBERT
8000 Székesfehérvár
33.  UJPÁL GYULÁNÉ
(8000 Székesfehérvár
34.  KOVÁCS TAMÁSNÉ
8000 Székesfehérvár
35.  DR. PAPP ATTILA
8130 Enying
36.  FARKAS JÓZSEFNÉ
8000 Székesfehérvár
37.  HORVÁTH VILMOS
8051 Sárkeresztes
38.  MR. ÉS MRS. ORBÁN
8000 Székesfehérvár
39.  SAJÓ KEVE
8000 Székesfehérvár
40.  IGARI MIHÁLY
8000 Székesfehérvár
41.  SZALAY ÁRON
8000 Székesfehérvár
42.  SZALAY NÓRA
8000 Székesfehérvár
Alkotók és közreműködők
A székesfehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért
BARTAL DÓRA
énekes előadóművész
BARTAL DÓRA
énekes előadóművész
DÉVAI NAGY KAMILLA
énekes, tanár, érdemes művész
VESZTERGÁM MIKLÓS
előadóművész
SZAKÁL ANTAL
képzőművész tanár
NAGY KÁROLY
restaurátor, bronzöntő, szobrász
MÁTHÉ KRISZTIÁN
kőfaragó, szobrász
LÁPOSI GABRIELLA
szobrász
BÍRÓ CSABA
bronzműves
BOÓR BERNADETT HILDA
építész
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
2018. május 21-én a történelmi Magyarország vármegyéinek földereklyéjét Róth Péter, Székesfehérvár MJV alpolgármestere, Dr. Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke, az Országzászló Védnöki Testület és vendégei jelenlétében Nyárai-Horváth István plébános szentelte fel, majd helyezték el közösen az emlékmű oltárkövének üregében.


http://www.fehervartv.hu/video/index/23808
szekesfehervar.hu:
A 64 vármegye földje is bekerült az Országzászló emlékmű talapzatába
okkfehervar.hu
Ereklye az Országzászló téren - Székesfehérváron az ősi Magyarország földje
feol.hu
Közös urnába került a 64 vármegye földje

https://photos.app.goo.gl/PSk3k9Q6GZ21Xf1C2
A történelmi vármegyék szentelt földjét tartalmazó, országalmát formáló ereklyetartó
és a Védnöki Testület tanúsítványának egy eredeti példánya az emlékmű oltárkövének üregében
(a képre kattintva képgaléria - forrása a fent hivatkozott világhálós oldalak)
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
Az alábbi képen
az országalmát formázó kerámia ereklyetartó,
Újcz Ágnes csákvári kézműves alkotása

és
az országpallos 1m 68cm és 8 mm-es (azaz 1688mm-es) bronz másolata,
Láposi Gabriella szobrász kezében látható még úgy,
ahogy a jövőben soha többé.

A fehérvári
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű
egyik egyedisége, éke az
ORSZÁGPALLOS
avagy
SZENT ISTVÁN KARDJA
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------  
2018. május 22-én az oltárkő lezárult, rákerült az országpallos, a kőpárna és a kőbe faragott
Szent Korona
Máthé Krisztián kőszobrász, Láposi Gabriella szobrász és Bíró Csaba bronzműves az utolsó simításokat végzi a fehérvári Országzászló tér névadó emlékművén 2018. május 22-én
----------------------------------------------- † ----------------------------------------------- Képzeletbeli kép a hajdani Országzászló Emlékműről a felújítás előtti környezetben
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=yQj6HCORClQ&authuser=0
Úr oltára Te vagy, emeld fel a fejed!
Egészséges és Igazságos Magyarországért
és
a Nemzeti Összefogásért
Szent István városában
ADOMÁNYOZÁS INDULT
a történelmi vármegyék jelképes örökbefogadására
és
a Védnök Testület pártolói tagságára

Célja: Társadalmi részvétel az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű megalkotásában és az Országzászló gondozásában (amely felett eredetileg a Fejér Szövetség vállalt védnökséget, de az emlékmű átadása után a 2017. június 2-án megalakult) Fehérvári Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testület keretében, védnökségével. 

Kezdete: 2018. MÁRCIUS 24.
Zárása:   2018. MÁJUS 24. (az eredeti Országzászló avatásának 82. évfordulója)
                          MÁJUS 31.-ig (az adatok pontosítása a 2018. június 4.-i átadáshoz)
                          JÚNIUS 24.-ig (jelentkezhetnek utólagos átvétellel örökbefogadók)


Itt, alább, ezen az oldalon és az Örökbefogadó és Pártoló Adományozók listája és Költségelszámolás csatolókon adunk hírt folyamatosan az adománygyűjtés állapotáról és a befolyt összegekről illetve költségekről.

Az adományozók két méretben készülő bronz emlékplakett megvásárlásával járulhatnak hozzá az emlékmű helyreállításához és tartozékainak elkészítéséhez (a gyűjtés a térrendezésre nem terjed ki), s a Fejér Szövetség védnöksége alatt készülő (mintegy 6m x 1.5m méretű) Országzászlóhoz (illetve másodpéldányaihoz). Egyúttal minden adományozó kap a plaketthez egy sorszámozott, aláírással hitelesített emléklapot és eredetiség igazolást.

Az örökbefogadó adományozók neve (és magánszemélyek esetén születési helyüket vagy lakóhelyüket, míg egyéb jogi személyek esetén székhelyüket azonosító település neve) egy adományozó táblán lesz az emlékmű környezetében feltüntetve. Az éremvásárlással adományozók listája Székesfehérvár, a Védnöki Testület és a Fejér Szövetség hivatalos honlapján lesz az Országzászlót ismertető oldalon, rovatokon elérhető és olvasható. 

Vármegye örökbefogadó bronz plakettért (védnöki testületi tagságra) jelentkezés
és vert Országzászló bronz emlékérem vásárlás adományozóként minden héten

kedden 17:30-18:00 és 20:00-21:00 óra között
a Királykút Emlékházban
és minden nap 17:30-18:30-ig az Országalmánál, a Városház téren,

és végül, és legkésőbb 2018. június 4-én 15:00-től, az avatás napján az
Országzászló téren

Jelképes örökbefogadás a Fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű feletti társadalmi védnökséget támogatandó:
 1. Első körben a 64 történelmi vármegye fogadható örökbe (melyeknek címerpajzsai fogják körbe a Fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű talapzatának négy oldalán a félárbócra eresztett Nemzeti Lobogót)
 2. Második körben a 72 történelmi vármegye sorába tartozó horvátországi vármegyék fogadhatók örökbe (melyekkel kiegészítve, Szent István művét befejezve Szent László egészséges és igazságos történelmi Magyarországot alkotott)
 3. Harmadik körben (ha elkelt a 72 vármegye is) a 108 szkíta-hun-magyar nemzetség nevében Fejér megye 108 települését ajánlhatja a Fehérvári Ereklyés Országzászló védnöksége alá egy-egy adományozó magánszemély, önkormányzat vagy vállalkozó.
Az adományozók és a jelképes örökbefogadók listája naponta frissítve itt olvasható

Az emlékmű elvi vázlata (D-É keresztmetszet)
 
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
Szent György napi
Felhívás
az örökbefogadó és pártoló adományozókhoz

Társadalmi Összefogás Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének Helyreállításáért

„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek. A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen.” – írta Marosi Arnold cisztercita gimnáziumi tanár, hajdani múzeumigazgató 1933-ban a Székesfehérvári Szemle III. évfolyamának 2. számában "A székesfehérvári országzászló" címmel.

Tisztelt Honfitársunk!
Tisztelt Fehérvári Patrióták!
 

Székesfehérvár ismét országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. A város társadalmi összefogással és szerepvállalással állítja helyre Székesfehérvár Országzászló terét és az 1936. május 24-én avatott Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművet. Évtizedes igény és kezdeményezés az, melyet elkötelezett polgárok kérésére, a Fehérvári Polgári Védegylettel, majd egyre bővülő összefogással 2009-től képviselt a helyreállítás mellett kardoskodva mindvégig a Fejér Szövetség.

2016. május 24-én, a hajdani emlékmű avatás 80. évfordulóján a városvezetés egyetértésével hirdette ki, hogy 
 • 2018. június 4.-ig, a "Trianoni békediktátum" 98. évfordulójáig Rimanóczy Gyula terveihez és eredeti céljához hűen hozza helyre a városvezetés Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét
 • homlokzatán az egészséges Magyarországgal, lábazatán 64 vármegye címerpajzsával, oltárkövében ereklyetartóval, vármegyék felszentelt földereklyéivel, oltárkövén az ország-pallossal és a Szent Koronával, félárbocra eresztett Országzászlóval, s a zászlórúd csúcsán fénylő kettős kereszttel,
 • az Emlékműhöz méltó Országzászló tér közepén, hogy mind az élő környezet, mind pedig a Virágóra is helyben maradhasson, de minden oda nem illő műtárgy más helyet kaphasson,
 • mely Országzászló felett a Fejér Szövetség és társult szervezetek teljes körű védnökséget vállalnak a helyreállítástól a karbantartásáig,
 • s a társadalmi összefogás szervezése és megjelenítése érdekében a Városvezetés és a Fejér Szövetség egyedi azonosítóval és tanúsítvánnyal ellátott bronz emlékplaketteket és érméket bocsát ki,
 • melyek árusításából befolyó adományösszeg kezelését folyamatos és teljes nyilvánosság biztosításával vállalja a létrehívott Védnöki Testület, garanciát nyújtva, hogy az ezúton befolyt adományösszeg csakis az Emlékműre, annak közvetlen környezetének karbantartására fordítható,
 • továbbá a történelmi vármegyéket jelképesen örökbefogadó adományozók nevei egy az emlékművön vagy közelében adományozó táblán lesznek olvashatók!
2017-ben fogadta el Fehérvár közgyűlése a társadalmi egyeztetés alapján kialakult helyreállítási tervet, melyben
 • Székesfehérvár Megyei Jogú Városvezetése vállalta a nemzeti és társadalmi összefogáshoz méltó Emlékmű – Rimanóczy Gyula eredeti tervei és a még fellelhető dokumentumok alapján történő – helyreállítását, s az Emlékműhöz méltó tér kialakítását.
 • Fejér Szövetség vállalta az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállítása érdekében létrejött társadalmi összefogás Nemzeti Lobogójának, mint legfőbb tartozékának kivitelezését, az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testületének megszervezését, s a karbantartás, a társadalmi testület vállalásához szükséges anyagi alapok közadakozásból történő megteremtését.
2017 januárjában a fővállalkozó tervezőkkel a Királykút Emlékházban lefolytatott végső egyeztető fórumon – néhai Siklósi Gyula utolsó szakmai-közéleti szereplésével és részvételével –született meg az Országzászló tér helyreállításának végső, minden fél számára elfogadható koncepciója és az önkormányzat költségvetési támogatásával elindulhatott a végső kivitelezés.
„Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon,
a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek.
A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen.”
Marosi Arnold: A székesfehérvári országzászló, Székesfehérvári Szemle III. évf. 2. szám, 1933.

T A N Ú S Í T V Á N Y

mely kiállíttatott 2017. Nyárelő – Napisten – június hava 2. napján,
egy esztendővel az után, hogy Székesfehérvár kinyilvánította: társadalmi összefogással állítja helyre a „királyi város” Országzászló terét és Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét,

és egy esztendővel azelőtt, hogy minden szándékunk szerint együttes részvétellel felavassuk azt!
Mi, mindannyian, alulírottak e tanúsítványt annak bizonyságául állítottuk ki, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsuk, hogy a mai napon a Fejér Szövetség és társult szervezetek képviselői előállították és átadták, Székesfehérvár városa pedig elfogadta és átvette
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért létrejött

TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS NEMZETI LOBOGÓJÁT,

melyet a Fejér Szövetség a helyreállítandó Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogójának arányos – 400cmx80cm méretre kicsinyített – hű beltéri mintapéldányaként, egy példányban hímzett zászlóselyem anyagból készíttetett Székesfehérvár város és önkormányzata számára Budapesten, a Lénárd Kft. műhelyében (1106 Budapest, Fehér út 10./32).
Alulírott társadalmi szervezetek és képviselőik e tanúsítvány aláírásával kinyilvánítjuk, hogy a mai napon egyenrangú felekként és egységes akarattal alakítottuk meg az „Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Nemzeti Lobogója Védnöki Testületét” (itt: Védnöki Testület) azon célból, hogy annak épségét és erkölcsi megbecsülését őrizzük, ápoljuk és védjük, fenntartásában részt vállaljunk.

Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a Föld tart!

                        Sajó Victor (átadó)                                   Dr. Cser-Palkovics András (átvevő)
                                a Fejér Szövetség elnöke                                                         Székesfehérvár MJV polgármestere
                             és a Védnöki Testület elnöke                                                  és a Védnöki Testület tiszteletbeli elnöke

előttünk, mint a Védnöki Testület tagjai és egyben, mint tanúk előtt:

                   Sajó Mária                             Dr. Boór Ferenc                          Schreiner János
                   Alba Regia Civitas Rend                   Fejér MAG Egyesület, MVSZ Fejér megye                   Fejér Baranta Egyesület
            Kónyi-Kiss Botond                  Tamási Béla Lajosné                         Végh Alajos
                       HVIM Fejér megye                Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület        Rákóczi Szövetség Fejér megye
                                      Tóth Gyula                                             Halász István
                          Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa                              Trianon Társaság Fejér megye


Tisztelt Honpolgárok! Fehérvári Patrióták!
Legyen a Fehérvári Országzászló a Társadalmi Összefogás Nemzeti Lobogója!
Egy évvel az után, hogy a társadalmi kezdeményezést a Városvezetés felvállalta és egy évvel a helyreállítandó tér és emlékmű avatása előtt a Fejér Szövetség és társult szervezetek átadták Székesfehérvár polgármesterének az Országzászló hímzett zászlóselyemből készített arányos beltéri mintapéldányát, mint az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért létrejött TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS NEMZETI LOBOGÓJÁT.
2017. június 2-án a Városháza Dísztermében 7 társadalmi szervezet képviselőiből és Fehérvár mindenkori polgármesterének tiszteletbeli elnökségével megalakult Székesfehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművének Védnöki Testülete.
A társadalmi összefogás kiterjesztése és az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testületének vállalását segítendő Székesfehérvár Önkormányzata és a Fejér Szövetség a társadalmi összefogáshoz adományozással csatlakozók számára korlátozott számban sorszámozott és névre szóló bronz emlékplaketteket és emlékérmeket bocsát ki egyedi díszdobozban, melyek április 24.-től május 24.-ig igényelhetők és vehetők át
 •  minden kedden 20 órától a Királykút Emlékházban (Szfvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
 • minden pénteken 17-19-ig az Alba Mária közéleti műhelyben (Szfvár, Koronázó tér 4. I. em.)
illetve levélben kezdeményezett előre egyeztetett időpontban és helyen terjesztőinktől 
Az Országzászló Emlékplakett és Emlékérem
Legyen a Fehérvári Országzászló a Társadalmi Összefogás Nemzeti Lobogója!
Legyen Ön is az Országzászló Emlékmű Védnöke!
Legyen a Fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű történelmi vármegyéinek jelképes örökbefogadója, a Védnöki Testület pártoló tagja, illetve a helyreállítás támogatója!
Az adományozói bronz plakettek és érmék igénylésének feltételei és menete:
 1. Az adományozó igénylők lehetnek természetes illetve jogi személyek (társadalmi szervezetek, vállalkozások), nevük illetve megnevezésük, lakhelyük illetve székhelyük, személyi igazolvány illetve nyilvántartási számuk igazolásával és a minimális adományozói összeg befizetésével. Minden személy részére legfeljebb egy emlékplakett és emlékérem igényelhető a fenti adatok megadása és igazolásával.
 2. Az Országzászló emlékplakettek igénylői egyben egy (más által addig még nem) választott történelmi vármegye (az Országzászló Emlékmű talapzatán elhelyezett címerpajzs) jelképes örökbefogadói lesznek az emlékmű közelében elhelyezett adományozói táblán nevük/megnevezésük és lakcímük/székhelyük városa (külföldi személy esetén: városa és állama) feltüntetésével. Jelképes örökbefogadó inkognitóban nem maradhat, azaz a 64 vármegye teljes örökbefogadásáig emlékplakett inkognitóban nem igényelhető).
 3. Az Országzászló emlékérem vásárlói (és a 64 vármegye elkelte után is díszdobozos egyedi sorszámozott emlékplakettet igényelve adományozni szándékozók) Székesfehérvár és a Védnöki Testület hivatalos honlapján külön bejegyzésben nyilvántartott adományozói listán szerepelnek majd a 2) pontban sorolt adatokkal, mint adományozók (ők inkognitóban is maradhatnak).
 4. Az Országzászló emlékplakettek a 64 történelmi vármegye jelképes örökbefogadóinak igénylési sorrendben biztosított, azonban utólag (az avatás keretében vagy külön egyeztetett időpontban és helyen) vehetők át díszdobozban, személyre szóló sorszámozott igazoló kártyával és emléklappal. Az emlékplakettek vásárlói nyilatkozatuktól függően kérhetik felvételüket (@-levél és/vagy mobil elérhetőségük megadásával) a Védnöki Testület pártolói tagságába, mely esetben minden testületi ülésen véleményezési joggal vehetnek részt. Örökbefogadói adományozói hozzájárulás 100.000 Ft.
 5. Az Országzászló emlékérem a személyes igénylés (adategyeztetés) alkalmával azonnal átvehető, azonban a személyre szóló sorszámozott emléklapok átvétele (mint az emlékplakettek esetében) utólagosan lehetséges. Pártolói adományozói hozzájárulás legalább 10.000 Ft.
 6. Az igénylők, függetlenül attól, hogy emlékérmet, vagy emlékplakettet vásárolva adományoztak, utólag postázott, vagy kézbesített számlát kérhetnek a befizetésükről, melynek teljes értéke a közhasznúsági kiadások szabályai szerint költségként számolható el.
 7. Igénylés csakis személyesen vagy a fenti adatokat tartalmazó felhatalmazással illetve átutalással fizetés esetén a banki bizonylat bemutatásával lehetséges. Személyes vagy meghatalmazotti aláírás nélkül örökbefogadás nem, csupán adományozás lehetséges.
Átutalással adományozás a Fejér MAG Egyesület bankszámla számára:
OTP 11736006-20401159
Közlemény: név, Országzászlóért
Babits Mihály: Áldás a magyarra
1938. nov. 2-6.
Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik.
A haza, a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!
Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.
Máskor is hevert már elkötött tagokkal.
Zsibbadtan alélt a balga erőszakkal.
De mihelyt fölengedt fojtó köteléke,
futni kezdett a vér elapadt erébe.
Visszakapta ami soha el nem veszett.
Nagyobb nem lett avval. Csak egészségesebb.
Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre,
bár a világ minden fegyvere őrizze.
Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság,
de leghatalmasabb mégis az igazság.
Útja, mint a Dunánk és csillagok útja:
nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.
Él a nagy Isten és semmise megy kárba.
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.
Erős igazsággal az erőszak ellen:
így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...


                         1936. május 24.


                        1943. május 24.
2018. június 4. Országzászló tér és emlékmű avatás
2018. április 24. - 2018. május 24. Adománygyűjtés - történelmi vármegye örökbefogadás
2018. május 24. - 2018. június 4. Emlékplakettek, -lapok és eredetiségi igazolások átadása


Az alábbi táblázat a történelmi vármegye örökbefogadóként adományozók regisztrációs lapját szemlélteti. A láblécében további részletek olvashatók
 

i           Az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért adományozóként csatlakozom a Fehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testülete (későbbiekben: Védnöki Testület) vállalásához, mint pártoló és egyetértőleg jóváhagyom, hogy

a)       a fenti megnevezés, mint a 64 történelmi vármegye jelképes örökbefogadójának megnevezése szerepeljen az Országzászló téren nyilvánosan kihelyezett adományozó táblán,
b)       az adományt a Védnöki Testület kezeli (nyilvános elszámolás mellett) és csakis az emlékmű karbantartására és fenntartási költségeire fordítsa,
c)       megadott adataimat a Fejér MAG Egyesület, mint a Védnök Testület tagszervezete bizalmasan kezeli, jóváhagyásom nélkül másra nem használhatja, másnak nem továbbíthatja.
ii         Magánszemély esetén: neve, szem. ig. szám, igazolt lakcíme és aláírása; Jogi személy esetén: intézmény neve, cégbejegyzési/nyilvántartási száma, igazolt székhelye, képviselő aláírása

iii        A megyeszékhely rovatban aláírásommal meghívót kérek a Védnöki Testület zártkörű levelezőlistájába, hogy részesüljek híreiben és részt vállalhassak munkájában, döntéseiben.
 
Kelt: Székesfehérvárott, 2018. év Szent György - Szelek hava - április 23. napjáról a 24.-re, Szent György napjára forduló éjjelen
Bizalmam az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök
MVSZ Fejér Megyei Szervezete – Fejér Szövetség
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű Védnöki Testület tagja
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
A FEHÉRVÁRI EREKLYÉS ORSZÁGZÁSZLÓ ANNO

 
----------------------------------------------- † -----------------------------------------------
A HELYREÁLLÍTÁSÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM TÖRTÉNETE
naplóbejegyzéseink alapján:
---
2017. jan. 24. ... 2017 január 10-én lezajlott az egyeztető tárgyalás az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű és az Országzászló tér helyreállításáról ...
---
2017. jan. 15. ... Erre az alkalomra feltétlenül meghívnánk a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje képviselőit is, akik ugyancsak érintettek lehetnek az ereklyés ...
---
2016. jún. 5. ... ... ígért szándéknyilatkozat is e tér, az Országzászló tér, a Rimanóczy Gyula által tervezett fehérvári Ereklyés Országzászló helyreállításáról szól ...
---
2016. máj. 28. ... Ezúton továbbítjuk a Fejér Szövetség részletes (videó összefoglalóval bővített) sajtóközleményét a fehérvári Országzászló avatásának 80. évfordulóján
---
2016. máj. 26. ... Keresztes Imre Fejér Szövetség Sajtószolgálat ui: különös aktualitását adja ennek a megemlékezésnek a fehérvári Ereklyés Országzászló és ...
---
2016. máj. 20. ... 1928-ban útjára indult egy kezdeményezés, az Országzászló-mozgalom. Egy nemzet talpra állásának jele volt a megannyi Országzászló ...
---
2016. máj. 19. ... „Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ...
---
2016. jan. 24. ... A székesfehérvári Ereklyés Országzászló és Országzászló tér. 3. rész. Számvetés egy korszakról. a történelmi alkotmányhoz hű korszakról.
---
2016. jan. 17. ... 95 éve Budapest szoborcsoportot és májusban lesz 80 éve, hogy Fehérvár Ereklyés Országzászlót avatott. Minthogy többszöri kérésre sem ...
---
2016. jan. 10. ... A székesfehérvári Ereklyés Országzászló és Országzászló tér 1. rész. Jövőnk a múltban gyökeredzik. A Fejér Megyei Hírlap 2015. október 31.
---
2015. szept. 15. ... az Ereklyés Országzászló és Trianon emlékmű helyreállítási és az Országzászló tér rendezési előterve (látványtervi vázlatok)
---
2015. aug. 29. ... A Szent Imre tábla helyreállítása ügyében a Fejér Megyei ... Országzászló és Trianon emlékmű helyreállítása az Országzászló téren.
---
2014. jún. 14. ... Tudják, hogy mekkora szégyen az Fehérvárnak, hogy az Országzászló terén egy oda nem illő - bizonyítottan hamis mártírokra emlékező ...
---
2013. nov. 16. ... Érdekes, pedig az Országzászló tér és "nyitott könyv" ügye, még az alcímben is szerepel amott, az FMH oldalakon. Ezek szerint nemcsak mi ...
---
2013. nov. 13. ... Az igaz, hogy a Fő utca felújítása projektben a díszburkolat-cserével kapcsolatosan is szerepelt az eredeti tervekben az Országzászló tér ...
---
2013. szept. 2. ... Az előadás és a beszélgetés témája kettős: a Vitézi Rend megalakulásának körülményei és az Országzászló mozgalom elindítása az egykori ...
---
2013. máj. 13. ... Ereklyés Országzászlót az Országzászló-térre, nem bazári ... Fehérvári " Rehabilistácijós Prodzsikt stácijói" közkívánatra. Országzászlót a ...
---
2013. ápr. 4. ... Ha Emlékév, akkor Országzászlót az Országzászló térre Fehérvárott is! Bár mi az ... Fejérek a fehérvári Országzászló tér helyreállításáért
---
2012. aug. 22. ... Az Országzászló téri Országzászló helyreállítását kezdeményezte a Fejér Szövetség - erről tájékoztatott Boór Ferenc, a szövetség szószólója.
---
2012. aug. 18. ... Címkék: Országzászló tér ... A helyreállítást 2018. június 4. ... Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműve avatásának 80. évfordulóján ...
---
2012. aug. 15. ... kezdődő előadásra, melynek meghívott előadója Szabó Gyula, a helyreállított győri Országzászló tér építész tervezője, és az előadás tartalma ...
---
2012. márc. 1. ... Bár választ mindeddig nem kaptunk a Fő utca felújításával és az Országzászló tér helyreállításával kapcsolatban elküldött nyílt levelünkre és a ...
---
2012. febr. 29. ... A Belváros többi részének arculatára is odafigyelve társadalmi egyeztetéseket kezd az Önkormányzat többek között az Országzászló tér ...
---
2012. febr. 24. ... hogy az Országzászló tér pontosan ugyanúgy a Fő utcáról nyílik, ha keletre is, mint a Varkocs tér, amely néhány lépéssel odébb és nyugatra ...
---
2012. febr. 18. ... A levélben azt követelik, hogy a városi önkormányzat a Fő utca tervezett felújítása során az Országzászló teret az 1938-as állapotoknak ...
---
2012. febr. 17. ... „Székesfehérvár országzászlót állít, hogy ezzel hitet tegyen amellett a Magyarország mellett, melynek egykor székvárosa volt. Sehol Kárpátok ...
---
2012. febr. 17. ... Erről szól a Fejér Szövetség Felhívásának 6. pontja: Emlékhelyet és Országzászlót az Országzászló-térre, Fehérvárra. Nem ma, de nem is 10 ...
---
2012. febr. 3. ... Címkék: Fehérvár, Fő utca, helyreállítás, ledinda, Országzászló, ... Még egy fontos gondolat: Az orzágzászló tér, az ORSZÁGZÁSZLÓ TÉR!
---
2012. febr. 2. ... Ereklyés Országzászlót az Országzászló-térre, nem bazári kiállítást! Elég volt! A Fő utca felújítását ebben a formában azonnal le kellene állítani ...
---
2012. jan. 17. ... Aláírásgyűjtésbe kezd a Fejér Szövetség, ha kell: Országzászlót Fehérvár Országzászló-terére! Hét áldás Fehérvárra: ami HAT az HAT.
---
2011. okt. 25. ... bontsák el a gyurcsányi monstrumot és a Szabadság téri szovjet művet! állítsák helyre az Ereklyés Országzászlót a Trianon szoborcsoporttal, ...
---
2011. aug. 29. ... Az Országzászló teret az 1930-as évek végén alakították ki a Várkörútról a tér baloldalán futó akkori Bognár utca és a mai Koch László utca ...
---

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése