2012. január 31., kedd

Óriási veszteség - megszűnhet a Moldvai Csángó-Magyar Szövetség

Óriási veszteség!

Valóban megszűnhet a Moldvai Csángó-Magyar Szövetség?

Felmondott a
Moldvai Magyar Oktatási Programot működtető
Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetősége


Istenem! Valaki! Ha kormányunk nem, ki tudhat itt segíteni?!


Felmondott a
Moldvai Magyar Oktatási Programot működtető
Moldvai Csángómagyarok Szövetségének vezetősége

A Moldvai Csángó Oktatási Programot a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) alapította, bővítette és működtette az elmúlt 11 évben oly módon, hogy 0-ról 25 falura növekedett a helyszínek száma, 0-ról 2200-ra növekedett az oktatott diákok száma, közben működtettük a magyarul továbbtanuló diákokat befogadó Csíkszeredai Csángó Bentlakást, illetve sikerült 7 településen saját Magyar Házat építeni, vásárolni. Mindezt nagyon nehéz körülmények közt értük el - közben sikerült a román hatalommal, többséggel is kialakítani egy olyan viszonyt, amely a működésünkhöz szükséges (nem szeretnek, de elviselnek bennünket, hagynak működni). Idáig 61 alkalmazottal működünk, kb. 140 millió Ft-os éves költségvetéssel, amelynek felét biztosította a magyar állam, a másik felét kis támogatóktól gyűjtjük össze (keresztszülő program, 1%, cégek adománya stb.)

Az MCSMSZ támogatási szerződése a Bethlen Gábor Alapítvánnyal 2012. január 1-el lejárt, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága részére küldött támogatási kérelmünkre választ nem kaptunk. 2012-es működésünk ellehetetlenült, mert - amint arról Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár asszony is tájékoztatott - két magyarországi alapítvány Romániában egy újabb alapítványt szeretne létrehozni, a moldvai magyar oktatás ügyére szánt állami támogatást pedig az MCSMSZ helyett ez az új szervezet kapja a továbbiakban.

A két alapítvány, amely át szeretné venni a programot:
- Teleki László Alapítvány - Budapest (vezetője Diószegi László), Fidesz-közeli alapítvány
- A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány – AMMOA - Budapest (alapítója: Petrás Róbert) - ezt az alapítványt az MCSMSZ felkérésére hozták létre a magyarországi magántámogatók adományainak gyűjtésére - azóta azonban felbontottuk a velük kötött szerződést, mert visszatartották az MCSMSZ-nek szánt támogatásokat

A magyar kormány átfogó ellenőrzésnek vetette alá az MCSMSZ-t a közelmúltban, vizsgálat elvégzésére a Teleki László Alapítványt kérték fel, a vizsgálat kimutatta, hogy az elmúlt években az MCSMSZ-nél nem volt visszaélés, nem számoltunk el bizonyos tételeket több helyre, a kapott támogatásokat rendeltetésszerűen használtuk fel. Ugyanakkor több formai hiba is a felszínre került (analitikák hiánya a könyvelésben, záradékolás, forrás szerinti kimutatás a könyvelésben, éves leltározás elmulasztása stb.), ezeknek helyrehozatalát haladéktalanul elkezdtük és néhány hónap leforgása alatt teljesen kiküszöböltük (az átvilágításról készült jelentést és annak mellékleteit alább megtekinthetik).

Az MCSMSZ vezetősége tárgyalásokat kezdeményezett a KIM-el a kialakult helyzet megnyugtató rendezése érdekében, legfőbb kérésünk az volt, hogy az elért eredményeket óvjuk, ne kockáztassuk a nehezen kiharcolt előrelépéseket. Sajnos a tárgyalások nem hoztak eredményt, ugyanis az MCSMSZ vezetőségétől lehetetlent kért a két említett alapítvány és a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága:
- az MCSMSZ elnöke február 2-án Budapesten írjon alá egy olyan dokumentumot, amely révén a fenti két magyarországi alapítvánnyal szövetkezve legyünk társalapítói az új alapítványnak
- a két alapítvány 1000-1000 lejes (75.000 Ft) alapítói tőkéje mellé kerüljön apportként az új alapítványba az MCSMSZ teljes vagyona (száz millió forintos nagyságrend)
- az 5 fős kuratóriumban az MCSMSZ-nek egy képviselője volna

Az MCSMSZ vezetőségének azonban a szabályzatok és a romániai törvények értelmében nem áll módjában ilyen horderejű kérdésekről egyedül döntést hozni, ehhez az évente egyszer összehívandó küldöttgyűlés határozata szükséges, amelynek megszervezése az alapszabály szerint legalább egy havi előkészületet igényel.

Az MCSMSZ vezetősége azonban a küldöttgyűlés előtt sem tudná egyik változatot sem képviselni, ugyanis:

1. Ha igent mondunk, akkor az MCSMSZ oktatási programját és szellemi valamint anyagi tőkéjét át kell adni egy olyan szervezetnek, amelyben többségben vannak azok a magyarországi személyek, akik nem ismerik Csángóföldet, a moldvai helyzetet. Továbbá ebben az esetben az volna az etikus, ha azoknak a támogatóknak a beleegyezését is megszereznénk, akik ezeknek az ingó és ingatlan vagyontárgyaknak a létrejöttéhez hozzájárultak (a vagyonnak mindössze 1-2%-a magyar kormánytámogatás, a maradék érték magántámogatóktól származik, több ezer kisebb vagy nagyobb támogatóról van szó).

2. Ha nemet mondunk, akkor az MCSMSZ nem kapja meg sem a magyar kormánytól, sem az AMMOA-tól a támogatást - így ellehetetlenül a moldvai magyar oktatás és az MCSMSZ működése.
Ezért a vezetőség úgy döntött, hogy tisztségből és munkaviszonyból egyaránt felmondunk.
A mostani vezetők sok éven át legjobb tudásunk szerint szolgáltuk a moldvai magyarság ügyét, most azonban vállalhatatlan döntés elé lettünk állítva.
Tisztelettel köszönjük sok-sok barátunk és támogatónk segítségét, öröm volt Önökkel együtt dolgozni!
Köszönjük az évek során az MCSMSZ kötelékében dolgozó tanároknak is a munkát, szép volt!
A Fennvaló előtti felelősséggel és mindenki iránti hálával és megbecsüléssel, akivel ebben az ügyben a bizalom, tisztelet és kölcsönösség alapján együttműködtünk,
 • Solomon Adrian, MCSMSZ elnök
 • Hegyeli Attila, ügyvezető
 • Dr. Kató Gyula, alelnök
 • Pogár László, alelnök
 • Bartha András, informatikus, az MCSMSZ korábbi elnöke
 • Ferencz Éva, oktatási felelős
 • Csillag Levente, pénzügyi igazgató
 • Vajda Éva, irodavezető
 • Solomon Mária, szociális ügyek felelőse, a Legyen Ön is Keresztszülő program koordinátora
 • Nagy Anna, pénzügyi referens
 • Szakács Károly, gazdasági felelős és adminisztrátor
 • Ferencz Gabriella, továbbtanulókért felelős, kollégiumvezető
Kisfilm a Moldvai Csángó Oktatási Programról: https://www.youtube.com/watch?v=P-oOna12C7w&feature=player_embedded
Burus Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke a Moldvai Csángó Oktatási Programról: https://www.youtube.com/watch?v=Y6HJE7zebqM&feature=related
Borbáth Erzsébet, a Domokos Pál Péter Alapítvány alelnöke a Moldvai Csángó Oktatási Programról: https://www.youtube.com/watch?v=oc8Uu79yIL8&feature=related
Dokumentumfilm: Csángók (Rendezte Fekete Ibolya): https://www.youtube.com/watch?v=odcP5yiN1m0&feature=related

MCSMSZ átvilágítás jelentése és mellékletei:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése