2012. január 5., csütörtök

Üzenet a TAHSZ ÁÉRT tagjai részére


Üzenet a TAHSZ Állandó Értekezlet tagjai részére!

Honfitársak! Sorstársak! Testvérek!

A történelmi alkotmányosság helyreállítása nem kijelentés, nem egyszerű jogi deklaráció. Ezt a leginkább éppen Ti, akik a látványos eredmények elmaradása nélkül is együtt maradtatok, érthetitek meg, s fordíthatjátok cselekvő, alkotó és teremtő erőre.

A jelen intézményrendszer keretein belül a kívülről és belülről is folyó, ám – s ezt lényeges megérteni – gerjesztés nélkül is habzó habzás megkezdődött, s természetszerűen a tetőpontjára hág maga magától velünk és/vagy nélkülünk is. Ebben szerepet vállalni nem feladatunk. Szövetségünknek nem feladata ezen intézményrendszer böffenéseire válaszolni.

Miért?

Mert nincsen rá sem időnk, sem erőnk, sem erőforrásunk. Mert a mi feladatunk nem ezt a rendszert gyógyítani. A TAHSZ feladata a széteső társadalom folyamatait az ősi, a régi-új alapelvek szerint szervesen szerveződő új gyújtópontokban helyretenni, s abból a "régi-újat" felépíteni. Gyújtópontokban! Nem egy gyújtópontban! Felépíteni, s nem felgyújtani! Feleslegesen nem el- vagy megégni, hanem a maradék erőforrásainkat szerre (külön-külön) felhalmozni.

Ajánlom figyelmetekbe azt az írást, amit arra válaszul írtam, amit a „mit tudsz tenni” jellegű tehetetlenség által vezérelt néppel, lakossággal a legnagyobb ünnepnapjainkat is következetesen gyalázva lehet és lehetett elkövettetni. Amit a „nem tetszik a rendszer”, a „nem hagyjuk” és az „orbán takarodj” tömegmegmozdulások jelentenek: Szélső-balliberális-tüntetésre-gyűltek, melyben e korábbi írásra hivatkoztam: Átlátunk rajtatok!

A RIPACSOK útja nem a mi utunk, nekünk nem feladatunk, hogy ripacskodjunk!
Mert … „Öntudatra ébredt magyarság nélkül nincs megoldás, csak gyarmati, európai, vagy páneurópai, vagy amit akarnak azok, akiktől a megoldást várják a "mit tudsz tenni" népek (már nem magyarok, csak laknak, élnek).”
Mert … ”Közéletet közembereknek kell élni, azt nem lehet fizetett politikával helyettesíteni, s nem elég szíre-szóra, síppal, dobbal léha-néha összeverődni!”
Mert … „Hazát azok fognak majd itt újra teremteni, akik képesek lesznek ebből a mókuskerékből kitekinteni, kiugrani és magyar királyságot, a teremtő magyar emberek királyságát, a jog szerint is utolsó jogos államiságra alapozott egészséges rendszert építeni, idegen helyett magyar iskolaszékeket, jogszolgáltatás helyett igazságszolgáltatásra alapozott magyar törvényszékeket, a kórok házai helyett magyar egészség székházakat alapítani, építeni és teremteni.”

Ti, akiket megérintett az az alapelv, melyet néven is neveztünk már nem egyszer, miközben járatlan útjait keressük közösen is, amelynek tömör kifejezése a SZÉKISÉG ELVE, azért gyűljetek össze a TAHSZ Állandó Értekezletére, hogy szerre, tehát külön-külön legyetek képesek építeni régi-új, tehát rendes alapot Budapesten, a városokban és legfőképpen a távoli végeken! Maga a Székiség Elve sem nélkülözi azt, hogy szerre külön-külön cselekvőképes, önrendelkezésre törő közösségek fogalmazzák meg, bontsák ki részleteit, hogy egyre teljesebb mintája legyen az önszerveződésnek.


Ezen az értekezleten azt kell tisztázzuk, hogyan tud a városi és a talajt vesztett vidéki magyar ember elvszerűen együttműködni szék(hely)eket alapítani. A megoldás a helyi függetlenség megteremtésén és rendszerbe foglalásán keresztül vezet. Nem az országos vezetés szellemiségének, vagy személyiségének cseréjével kell foglalkoznunk, mint szövetség, hanem a nemzeti alapon újjászerveződő magyar társadalom létfeltételeinek megteremtésén. Nem kell ahhoz jósnak lennem, hogy kijelentsem, abban a pillanatban, amint ebben leszünk egyenként, s időnként összehangoltan eredményesek, az országos hatalmi központ azonnal jelentkezni fog egyenként megkörnyékezve szerveinket, keresve egy bevonható, kezelhető központi fejet.

Önrendelkezés – Önkormányzatiság – Székiség
helyi és kárpát-medencei
Szövetségben!
Mik a lehetőségeink,
 • alapelveink, szellemiségünk, személyi feltételeink,
 • önrendelkezési területi lehetőségeink,
 • egymással megosztható erőforrásaink?
Hogyan alapítsunk
 • falu-, feles-, járási és települési ellátmányozó székeket,
 • iskolaszékeket, egészség székházakat, törvényszékeket,
 • őrző-védő székhelyeket?
Melyek azok a helyi hagyományokra alapozott kezdeményezések, amelyek aprópénzként erősítik lehetőségeinket és a helybéli önkormányzati szemléletet? 
Kezdjünk el, teremtsünk
 • célzott helyreállítást településeinken, pl. országzászló tereket, helyi emlékműveket, …, közösségi önképzési és találkozási helyeket minden településen,
 • helyi, közösségi elszámolás rendszert a helyi termelőknek, iparosoknak,
 • kemencéket, gyógynövény kerteket iskoláink és közösségi házaink területeire,
 • megrendelőket és piacokat csatlakozó kisgazdáinknak, kézműveseinknek,
 • zöldséges és gyümölcsös kerteket családi házaink kertjeibe,
 • helyi megélhetési és lakhatási segélyszolgálatot közösségi embereinknek!
Nos, ezek a TAHSZ alapkérdései. Ez az, amivel azonnal foglalkoznunk kell! Mert …

„Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek, az nélkülözze az alkotmányt,
s amit alkotmánynak neveznek, az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!”
máig gondolkodók

Gondolkodjunk együtt, hogy elvszerűen cselekedjünk külön-külön, szerre egy jobb rendszer elérése, kivívása érdekében!

Dr. Boór Ferenc

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése