2012. január 14., szombat

Fejérek megyegyűlésbe!

Felhívás Nemzettestvéreinkhez, Sorstársainkhoz, Megyebéliekhez!

Tisztelt Sorstársak, Nemzettestvéreink!
Fejér megyei megyer Hazafiak!

Szerre! Gyűlésbe! Megyegyűlésbe!
2012. január 20. 19 óra
Civil Központ (hajdani Technika Háza), Székesfehérvár, Rákóczi Ferenc út 25.

A Fejér Szövetség megyegyűlésbe hívja a fejéreket, minden rendes és pártoló tagját, szövetségesét, támogatóját és egyúttal szövetségbe hív minden együtt érző és velünk, egymással egyeztetett módon élni és tenni vágyó nemzeti érzelmű társadalmi (nem mai értelemben vett "politikai", de) tisztességes közéletre vágyó megyei szervezetet, mozgalmat, közösséget!
A megyegyűlés egyetlen napirendje:

Legfőbb társadalmi-közéleti feladataink Fejérben!


Az akarat, a vágy, az érzelem már vajmi kevés! Együtt értelmezni, gondolkodni nem csupán érdemes, de már kell! Kötelesség. Kötelessége minden magyar érzelmű nemzettestvérnek tudatosodni és tudatosítani, hogy mit, mikor és miért tesz!

"A szirének csábító éneke ellen Odüsszeusz az árbochoz kötözteti magát és társai fülébe viaszt tömnek. A szirének Odüsszeusz gyenge pontját, a kíváncsiságát és természetes vágyát, hogy szenvedéseit megszüntesse, akarják kihasználni. A szirének a minden tudás birtokában csábítják Odüsszeuszt, aki ekkora kísértésnek már nem tud ellenállni, azonban társai nem engedik el, így ebből a kalandból is megmenekülnek."

Hogy az Odüsszeiából máig érő-élő üzenetet napjainkra fordítsuk, az útmutatást helyettesíteni kell, a szereplőket és szerepeket tisztáznunk kell. Kik a szirének? Ki vagy kik lakják Odüsszeusz bárkáját? Kik azok, akik a bárkába bekiabálnak csupán, de a bárka utasaival  sorstársak ettől még nem lesznek?

Fülünkben megfelelő viasszal (szűrővel) nem térünk le az önrendelkező, mellérendelt magyar társadalom visszaépítésének útjáról, de nem is leszünk vakok és süketek.

Sorstársak! Nemzettestvérek! Figyeljetek!

Nemzeti ügyünk, ha tetszik nemzeti bárkánk újabb és kegyetlenebb megpróbáltatások szigeteihez érkezett. Mostantól mindenünnen felhangzik majd a szirének éneke, annak reménye, hogy a megoldás nem követel többet Tőletek, mint csupán követeléseket, kiállást valami mellett, részvételt abban, amivel egyetért avagy egyetérthet egy egészséges, természetes módon gondolkodó ember, s tenni a dolgotok mindentől függetlenül, csupán saját hatáskörben. Nem. Ez már kevés lesz. Független nem, csupán valamitől vagy valakiktől független lehetsz. A szirének éneke hangos lesz. A legkülönbözőbb társadalmi felhívások és közlemények mindenkit elérnek. Mondhatni:
hatalmas nagy zaj lesz.

Az együttműködni képtelenek ideje lejárt. A csupán megnyerő szólamok vajmi kevesek.
A helyben összehangolt tettek minősítenek, hitelesítenek minden közösséget és magánembert! 


Szövetkezzetek, szervezkedjetek helyben, hatáskörötökön belül, hogy elérhessétek, ha szóltok, támogatókra, társakra leljetek, s ne csupán követeljetek, hanem Ti szabhassatok feltételeket!

Minden, a megyegyűlésre meghívott és előzetesen bejelentkezett társadalmi szervezet képviselője és szövetségünkhöz tartozó közösség (tized, mozgalom, szervezet) képviselője szót kap a gyűlésen. Megköszönjük, ha kézművesek, magyar termékgyártók, gazdálkodók is, azaz máris megtisztelnek bennünket jelenlétükkel!

Előzetes napirend:
1. Megnyitó
2. A Fejér Szövetség javaslatai és tervei 2012-re
3. Előzetesen bejelentkezett társadalmi szervezetek képviselői 5-5 percben
4. A résztvevők hozzászólásai, javaslatai, felajánlásai
5. Összegzés, esetleges határozatok szavazásra bocsátása
6. Következő megyegyűlés szervezőinek választása

Sajó Victor
a Fejér Szövetség Elnöksége nevében
fejerszovetseg@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése