2012. január 14., szombat

Hun vagy Magyar: a Kárpát-medence nemzette nemzet voltál, leszel és vagy

Kedves kárpát-medencei GARok, még ma is maGYARok!

Egy újabb termékeny írást ajánlok figyelmetekbe egy közösségi tagunk jóvoltából, s egy felhívást az Élőlánc Magyarországért tollából.

Előzetesen azonban lássunk, halljunk és olvassunk két idézetet emlékeztetőül, mert egyre érvényesebbek, s feledésbe merülni nem hagyhatom:
- az elsőt, voltaképp csak egy mondatot Hamit Ümit szájából, az ujgur szórvány népek nemzetközi képviselőjének a 2008-as Kurultájon elhangzott beszédéből (figyelj nagyon!):
Jól hallik, avagy ahogy hangzik: "Köszöntöm az összes HUN testvéremet! Az ujgur egy ősrégi HUN nép, csakúgy, mint az Önöké, akik az ősi területeken élik az életüket ... A világon rengeteg hun ép nép él még és ezekkel kell összekötnünk a kezünket, egységbe verődnünk, és ha ez megtörténik, nem lesz olyan nép, amely minket legyőzhet."

- a másikat pedig legnagyobb SZÉKünk, SZÉKHELYünk képzetéről a Körmagyarból:
Mintegy KÖRbeKERített paradicsomKERT
Lássunk egy példát a KÖR képre! Lássuk, hogy mi is született, mikor az ember egy KERtet KÖRbeKERített! A KERt szó szerint GARTennémet, GARDenangol, JARDinfrancia, míg településként GARTnémet, GRADlatin és GORODszláv más (idegen?) nyelveken. Nem érdekes? Mi maGYARok, (mely KÖRben vagy) HOL vagyunk népesek? Nem a KÁRpát-medence az a KÖR vagy HELY, aHOL a KÖRmaGYAR nép mindig is jól élt és élhetett? A KÁRpátok hegyGERincével KÖRülölelt terület nem éppen egy KÖR KÖRnyezet? De igen. Nézd csak meg, de ne csak nézd, lásd is a KÖRt a térképen!"

Lássuk az írást, s a felhívást! Előbbit, mint röghöz kötött bizonyítékait annak, hogy mi az a KÖR, az a HUN HON, amelyre magyar emberként kötelességetek, hogy vigyázzatok, s az utóbbit, mint felhívás, amely napjainkra fordítja azt, hogy mi az, amit Európa köszönhet e KÖRnek, a GARnak, avagy égi rendnek, amelyet a Kárpát-medencében teremtettek, s melynek örökségért máig felelnek a MAGYAROK.


(Az Élőlánc Magyarországért felhívása)

El a kezekkel Magyarországtól!

Felhívás a világ közvéleményéhez és Magyarország polgáraihoz

Az elmúlt hetekben totális pénzügyi és politikai támadás indult Magyarország szuverenitása ellen. A Nyugatról indított támadás nyilvánvaló célja egy politikai átrendeződés elérése akár egy mesterségesen előidézett államcsőd, vagy puccs által annak érdekében, hogy Magyarország adja fel gazdasági szuverenitása helyreállítására és az adósságcsapdából való kiszabadulásra irányuló törekvéseit, vegye fel az IMF készenléti hitelét, állítsa vissza a jegybank állítólag veszélyeztetett függetlenségét, és ezzel foglalja el újra helyét a gyarmatok sorában. Az ebben érdekelt hazai és külföldi körök állítása szerint Magyarországon a demokrácia veszélybe került, a szabad választáson kétharmados többséget szerzett kormányt diktatúrával, sőt nácizmussal vádolják. A páratlan nemzetközi rágalomhadjárat és politikai zsarolás célja az ország elszigetelése és térdre kényszerítése. Nyilatkozataikban egyesek odáig mennek, hogy nyíltan kijelentik: e cél érdekében bármilyen eszköz megengedett.

2011. Karácsonyán a magyar Parlament magát antiglobalistának valló ellenzéki zöld pártja által indított tüntetés nyomán megindult a nemzetközi médiagépezet, mely megadta az alaphangot a világpolitika és a bankvilág szereplőinek jól időzített támadássorozatához.

Az első lépést a Standard & Poor’s Magyarországot leminősítő döntése jelentette, melynek hatására a magyar fizetőeszköz gyengülni kezdett. A politikai támadás vezető szerepét az USA külügyminisztere, Hillary Clinton viszi a magyar miniszterelnökhöz címzett levelével.

A sort az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso folytatta, majd csatlakozott hozzá a francia külügyminiszter és az Európai Parlament szocialista, zöld és liberális frakciója is. Követeléseikben az új alkotmány és a jegybanktörvény visszavonására szólítanak fel. A Fitch Ratings leminősítette Magyarországot, majd az IMF már a jegybanktörvény visszavonását szabta feltételül a készenléti hitel felvételének, ezzel nyíltan beavatkozva belügyeinkbe.

Amerikai közéleti szereplők a szabadon választott, törvényes magyar kormány megdöntésére uszítanak a sajtóban. A média államcsődöt emleget, miközben egyes külföldi tulajdonú bankok rémhíreket terjesztenek arról, hogy a kormány hozzá kíván nyúlni a lakosság bankbetéteihez, illetve hogy megindult volna a tőke és a magánbankbetétek külföldre menekítése. Eközben a nyugati médiumok a demokrácia védelmezőjeként szerepeltetik az ügyészségi eljárás alatt álló bukott miniszterelnököt, akinek köszönhetően 2009-ben valóban az államcsőd szélén állt az ország, és aki 2006-ban békés tüntetőket veretett véresre és kínoztatott meg, a Nyugat hallgatása mellett.

A gazdasági hisztériakeltés megalapozatlan. Magyarország a nemzetközi válság ellenére alacsony, 3 %-os államháztartási hiánnyal és 4 % körüli inflációs rátával, elegendő költségvetési és devizatartalékkal rendelkezik. A magyar gazdaság túl van a válság mélypontján, és most lassú, nyugodt fejlődésre lenne szüksége.

Mi, felelős magyar polgárok megengedhetetlennek tartjuk idegen hatalmak beavatkozását Magyarország belügyeibe. Tiltakozunk a magyar gazdaságba történő nyílt beavatkozás ellen, amelynek egyik eszköze a Magyar Nemzeti Bank. Ez a bank a nemzeté, nem a magántőkéé! Visszautasítjuk, hogy bárki döntsön helyettünk, ki és hogyan vezesse országunkat, hogyan irányítsuk saját életünket. A jegybanktörvény és az Alaptörvény feletti döntés joga a miénk, magyar polgároké! Magyarország gazdasági, politikai problémáinak megoldása csakis a magyar népre tartozik.

Felszólítjuk ezért a magyar szuverenitást és demokráciát támadó érdekköröket, az azokat kiszolgáló szervezeteket és közéleti személyeket, hogy

el a kezekkel Magyarországtól!

Visszautasítjuk, hogy bármely, de különösen olyan államok fogalmazzanak meg követeléseket Magyarországgal szemben, amelyek gazdasági gyarmatosítást hajtanak végre országok tömege ellen, tevékenységük gyakran súlyosan sérti az emberi jogokat, beavatkozásaik nyomán háborús konfliktusok, menekültek tömegei, nyomor és politikai káosz marad, sőt katonai agressziót hajtottak végre más államok ellen a demokrácia exportja nevében. Visszautasítjuk azon államok helyeslését is, amelyek súlyosan korlátozzák a saját területükön élő magyar kisebbség emberi és kulturális jogait! Negyven év kommunista diktatúra után nem kérünk a pénzügyi diktatúrából és a gyarmatosításból.

Ugyanakkor nem lehet letagadni a kormány által elkövetett súlyos hibákat, melyek a túlfeszített tempójú törvénykezés és a párbeszéd hiányából erednek, ezért felszólítjuk a magyar kormányt, hogy nyisson valóságos társadalmi párbeszédet az ország ügyeiről! Tegyen lépéseket a közvetlen demokrácia intézményeinek szélesítése felé! Csak ez nyújthat megnyugtató garanciát a polgárok számára az ország belső békéjének hosszú távú megőrzésére.

Mindezek mellett kinyilvánítjuk, hogy támogatjuk azt a politikát, melynek célja Magyarország szuverenitásának megőrzése!

Kérünk minden hazaszerető, a nemzeti önrendelkezést szívügyének tekintő polgárt, az ország és a nemzet érdekét tekintve álljanak ki a magyar önrendelkezés és demokrácia védelmében.

El a kezekkel Magyarországtól!
 
Budapesten, 2012. január 10-én
Élőlánc Magyarországért

A magyar polgárok üzenetét 2012. január 14-én, szombaton 15 órakor a Kossuth téren, az 56-os örökmécsesnél nyilvános rendezvény keretében ismertetjük, és indítjuk el a külföldi képviseletek és magyar közjogi méltóságok felé.

Kapcsolat:      Ertsey Attila (30/5551284); ertsey.attila@freemail.hu        
         Ács Sándorné (30/3850379); acsne.eva@gmail.com          

Ferenc (az öreghegyi)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése