2012. január 21., szombat

10. megyegyűlésüket tartották a fejérek

10. megyegyűlésüket tartották a fejérek a fehérvári Civil Központban

Bizony nagynak bizonyult a helyszín a fejéreknek ez egyszer. A meghívott 100 rendes és pártoló tagból a negyede vett részt csupán a gyűlésen.

Annál örömtelibb viszont az, hogy három megyei szervezet is elfogadta meghívásunkat és tisztességgel végighallgatva a múlt év eseményeivel vállalt legfőbb teendőinket, jelenlétükkel és üzeneteikkel is biztattak minket az együttműködésre. Wiedermann Csaba a Királyi Kardforgatók - Szondi György Honvéd SE, Kováts Gábor, a Vértesalja gyermekei és Mezei Rácz Ferenc, a  Fehérvári Kézműves Egyesület nevében szólt a fejérekhez. Köszönjük újfent!

A megyegyűlés a következő döntéseket hozta:

1) A megyegyűlés (a jelöltek időnkénti tartózkodásai mellett) egyhangúlag
 • a Fejér Szék tagjaivá választotta Boór Ferencet, Deér Csabát, Fogarasi Mártát, Horváth Vilmost, Makk Imréné Évát, Nagy Gyöngyit, Nagy Jánosné Máriát, Sajó Máriát és Sajó Victort.
 • a Fejér Szövetség elnökévé választotta Sajó Victort, amely döntéssel az eddigi szövetségi szószólói tisztséget elnöki tisztségre is módosította.
2) A Fejér Szövetség Elnökségét ezzel a következő személyek alkotják: 

Sajó Victor, a Fejér Szövetség Mozgalom elnöke, Boór Ferenc, (a bejegyzés alatti) Fejér Mag Egyesület elnöke, Halász István a Trianon Társaság Fejér megyei elnöke, Tamási Béláné Mária, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke, Feledy István, a Magyar Szent Korona Alapítvány elnöke, Sóspataki Ferenc, a Gárdonyi Bonsai Egyesület elnöke, Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnöke által kijelölt képviselő.

3) A megyegyűlés rögzítette, hogy megtisztelőnek tartja, ha tagszervezete lehet a Magyarok Világszövetségének. Megtárgyalta a csatlakozás módját és feltételeit

a Fejér Szövetség Elnökségét  bízta meg a tagszervezeti csatlakozás feltételeinek tisztázásával és egyúttal az alábbi feltételek betartása mellett felhatalmazza a döntéssel is a kérdésben;

 • csatlakozás csakis a székiség alapelveinek betartása mellett lehetséges,
  • azaz az MVSZ határozatai nem lehetnek kötelezőek a Fejér Szövetségre
  • amennyiben valamely MVSZ határozatban a Fejér Szövetségnek ellen- avagy különvéleménye volna, azt az MVSZ véleményének tiszteletben tartása mellett ugyanúgy nyilvánosságra kell hoznia mindkét félnek;
  • amennyiben a Fejér Szövetség és az MVSZ álláspontja megegyezik, egymásnak nem mond ellent, azaz alapvetően egyezik, legfeljebb a megvalósítás módjában tér el, akkor a Fejér Szövetség arányos teherviselés mellett vesz részt az MVSZ munkájában.
 • esetlegesen felmerülő tagszervezeti tagdíj kérdésében a megyegyűlés a döntési jogát fenntartja, azaz pénzügyi feltételek tisztázására igen, de döntésre nem hatalmazta fel az Elnökséget. 
4) A megyegyűlés egyhangúlag a következőre módosította a Fejér Szövetség "Hét áldás Fehérvárra" felhívását (3-4. pont!)

Az eredeti Hét áldás (a 3. és 4. pont régi változata)
A megújított Hét áldás (a 3. és 4. pont új változata)

5) A megyegyűlés az elkövetkezendő félév szövetségi célfeladatait a következőkben határozta meg (ezen feladatok szervezésére egyszemélyi felelősöket bízott meg és ahol nem működik még, ott a tizedek újraszervezését határozta el):
 • 2012. febrár 7.-i 113. Hétvezér Est (Tolcsvay Béla Est) plakáttervezése és terjesztése (sárkeresztesi tized)
 • 2012. március 14.-i Székelykapu átadás szervezése (öreghegyi tized)
 • A "Hét áldás Fehérvárra" felhívás 6. pontjának megfelelő népszavazás kezdeményezésére alkalmas aláírásgyűjtés szervezése (belvárosi tized)
 • A Nemzeti Sírkert és Emlékhely 5 pontos programjának a Fehérvári Polgári Védegylettel és az Építész Kamara tagjaival egyeztetett és kiegészített javaslatának eljuttatása az illetékesekhez különös tekintettel az erre vonatkozó érvényes kormányrendeletre (Fejér Szövetség Elnöksége)
 • A Kert-Magyarország felsővárosi programjának, kemence építés feltételeinek egyeztetése a helybéli oktatási intézmények vezetőivel és önkormányzati képviselőkkel (felsővárosi tized)
 • A Királykúton megvalósítandó Fejér Szövetség Ügyelet (Fejér Szék)
 • A Kert-Magyarország Fejér Aba programjának beindítása (abai tized)
 • A csókakői Horthy-szobor avatás támogatása (csókakő-csákvári tized)
 • Soponyai Nagyláng és Sárvízi Hagyományőrzők Találkozójának szervezése (Fejér Szék)
Fejér Szövetség Sajtószolgálat
2012/01/21/1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése